banner5

banner29

Şehir Üniversitesi'nin faaliyetleri durduruldu!

İstanbul Şehir Üniversitesi'yle ilgili son karar alındı. İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izni durduruldu ve idaresi garantör üniversite olan Marmara Üniversitesi'ne devredildi.

Gündem 19.12.2019, 19:25
Şehir Üniversitesi'nin faaliyetleri durduruldu!

Yüksek Öğretim Kurumu'ndan "Üniversitenin mevcut mali durumunun eğitim öğretim faaliyetini sürdürülemeyecek hale getirdiği; öğrencilerin, akademik ve idari personelin mağduriyetini büyüteceği ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamasının artık kaçınılmaz hale geldiği anlaşıldığından Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 25/d-3 maddesi uyarınca İstanbul Şehir Üniversitesi'nin "Faaliyet İzninin Geçici Olarak Durdurulması"na ve idaresinin garantör üniversite olan Marmara Üniversitesine devrine karar verilmiştir" açıklamasında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı Mimarlar Odası'nın, Şehir Üniversitesi'ne bağlı İstanbul Kartal'daki eski TEKEL arazisinin devriyle ilgili açtığı davalar zincirinde son olarak Danıştay, bedelsiz arazi devri gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı almıştı.

Üniversitenin bu araziyi ipotek gösterip Halkbank'tan kredi almış olması nedeniyle Halkbank, Danıştay'ın kararına da dayanarak önce üniversitenin kredi teminatlarını durdurdu sonra da tüm bankalardaki varlıklarına tedbir koymuştu.

ERDOĞAN'IN DA TEPKİSİNİ ÇEKMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Aralık günü yaptığı açıklamada İstanbul Şehir Üniversitesi'ni kastederek, "Bunlar Halk Bankası'nı dolandırmaya çalıştı" demişti.

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

İstanbul Şehir Üniversitesi, 2008' de açılan bir vakıf üniversitesidir. 2010-2011 döneminde ilk öğrencilerini Altunizade, İstanbul'da kabul etmiştir. 5 Ekim Salı 2010 günü Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın ortak katılımıyla gerçekleştirilen açılış töreniyle akademik hayatına başlamıştır. 2008-2011 yılları arasında rektörlüğünü eski YÖK Başkanı Prof.Dr.Gökhan Çetinsaya'nın yaptığı üniversitenin daha sonra rektörü Prof.Dr. Ahmet Ademoğlu olmuş, 2015 yılında yapılan değişiklikle rektörlüğe Prof.Dr. Cengiz Kallek atanmıştır. Prof.Dr. Cengiz Kallek, rektörlük görevini Prof. Dr. Peyami Çelikcan'a devretmiştir. Üniversite Bilim ve Sanat Vakfı tarafından kurulmuştur. Eğitim dili İngilizce ve Türkçedir.

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ NEREDE?

Üniversite 2017-2018 eğitim-öğretim yılında taşınılan ve Kartal'da bulunan Dragos Kampüsü'nde eğitim vermektedir. Dragos Kampüste yer alan 7'li fakülte binalarında tüm teknolojik olanaklarla donatılmış, farklı kapasitelerde, geniş ve ferah toplam 100 sınıf; normal sınıflara ek olarak her binanın üst katında 128 ve 140 kişilik olmak üzere iki ayrı büyük sınıf bulunuyor. Dragos Kampüste ayrıca bir adet 375 kişilik ve bir adet 230 kişilik konferans salonu hizmet veriyor. ŞEHİR'de mevcut ve yeni açılan programların araştırma ve proje çıktılarını arttırmak için gereken tüm teknik imkânlar, sağlık ve mühendislik laboratuvarları, teknik laboratuvarlar, stüdyolar ve atölyeleri kapsayan çeşitli mekânlar bulunuyor.

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ KİMİN?

İstanbul şehir Üniversitesi resmi sitesinde üniversitenin kuruluş süreci hakkında şu bilgiler veriliyor:

Üniversite 31 Mayıs 2008 tarihinde "kamusal kimlik" kazandı ve 1 Haziran 2008'de Tophane'deki irtibat ofisinde faaliyete başladı. Bu süreçte güçlü, genç ve dinamik bir akademik topluluğu bir araya getiren "Araştırma-Geliştirme Grubu"nun öncülüğünde, üniversitenin nitelikli bilgi üretmek ve paylaşmak açısından ortaya koyacağı özgün değerler ve karşılaşabileceği ana sorunlar tartışmaya açıldı.

Entelektüel müzakere ve fikrî mübadelenin önemine binaen, doğru soruların acele cevaplardan daha sahici olduğuna inanarak, içinden doğduğu toplum ve akademi dünyasının ihtiyaçlarına en uygun üniversite modelini inşa etmek amacıyla, alanında yetkin ve güçlü isimlerle derinlemesine mülakatlara başlandı. Bu çerçevede Ahmet Davutoğlu, Akşin Somel, Fahri Aral, Teresa Doğuelli, Abdülkerim Kar, İsmail Erünsal, Nabi Avcı, Nüzhet Dalfes, Ensar Gül, Bahattin Akşit, Elisabeth Özdalga, Fethi Çalışır, Ayşe Ayçiçeği, Tayfun Atay, Halil Berktay, İskender Savaşır, Orhan Tekelioğlu, Gencer Özcan, Edibe Sözen, Cemal Kafadar, Nezih Erdoğan, Mustafa Aydın, Mithat Çelikpala, Suavi Aydın, Fuat Keyman, Mehmet Öz, Zeynep Direk, Levent Köker, Zafer Toprak, Mustafa İsen, Meliha Altunışık, Doğan Özlem, Ersin Kalaycıoğlu, Ali Fuat Bilkan, Mete Tunçay, Süleyman Seyfi Öğün, İlhan Kutluer, Kayahan Özgül, Süha Oğuzertem, Ömer Torlak, Ekrem Tatoğlu, Serdar Sayan, Sibel Arkonaç, Ziya Öniş, Haldun Evrenk, Seyfettin Gürsel, Kemal Madenoğlu, Nihat Erdoğmuş, Gültekin Yıldız, Nurullah Genç, Ömer Faruk Akyol ve Murat Güvenç gibi isimlerle buluşuldu.

Bu isimlerle yapılan derinlemesine mülakatların yanı sıra Araştırma Geliştirme Grubu, üniversitede hangi disiplinlerin ne tür yapı, aktör ve süreçlerle temsil edilmesi gerektiğini tartışmaya devam etti ve üniversitenin daha sonraki akademik örgütlenmesine zemin oluşturmak üzere farklı bölümler için "kuruluş raporları" hazırladı. Kuruluş raporlarının yazım sürecini, üniversitenin stratejik raporunun oluşturulması çalışmaları izledi ve bu bağlamda ilk olarak Mayıs 2009 tarihinde farklı meslek ve toplum kesimlerinden elli seçkin ismin katılımlarıyla bir "arama toplantısı" gerçekleştirildi.

İzleyen Haziran ve Temmuz aylarında ise "İstanbul Şehir Üniversitesi Stratejik Planı"nın yazımı tamamlandı. Üniversite, bütün bunların yanında Mayıs 2009 tarihinden itibaren "İstanbul Şehir Üniversitesi Dragos Kampüsü" ile ilgili mimari çalışmaları yürütmeye başladı.

Keşifsel bilginin üretimine ve yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmayı amaçlayan İstanbul Şehir Üniversitesi, özgün, katılımcı, evrensel ve özgürlükçü perspektifiyle ve zenginleşen ekibiyle, 2010-2011 akademik yılında ilk öğrencileri ile buluştu.

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

İstanbul Şehir Üniversitesi bünyesinde üç enstitü, sekiz fakülte ve bir meslek yüksekokulu yer almaktadır. Fakültelere bağlı 27 bölüm bulunmaktadır. Enstitülerde, 18 yüksek lisans ve dört doktora programı sunulmaktadır.[3]

Meslek Yüksekokulunda ise 10 önlisans programı bulunmaktadır. İşletme Enstitüsü altında yer MBA programlarında dokuz farklı alanda uzmanlaşma imkanı sunulmaktadır.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

• Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

• Psikoloji

• Sosyoloji

• Felsefe

• Tarih

• Türk Dili ve Edebiyatı

• İngiliz Dili ve Edebiyatı

• Mütercim Tercümanlık

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi,

• Endüstri Mühendisliği

• Bilgisayar Mühendisliği

• Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

• İnşaat Mühendisliği

• Makine Mühendisliği

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

• Mimarlık

• İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

• Endüstriyel Tasarım

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

• İşletme

• Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

• Girişimcilik

• Yönetim Bilişim Sistemleri

• Ekonomi

• Uluslararası Finans

İletişim Fakültesi

• Sinema ve Televizyon

• Halkla İlişkiler

• Yeni Medya ve İletişim

Hukuk Fakültesi

• Hukuk İslami

İlimler Fakültesi

• İslami İlimler

Meslek Yüksekokulu

• Adalet

• Adalet (İkinci Öğretim)

• Bilgisayar Programcılığı

• Bilgisayar Programcılığı (İkinci Öğretim)

• Çocuk Gelişimi

• Çocuk Gelişimi (İkinci Öğretim)

• Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

• Grafik Tasarımı

• Grafik Tasarımı (İkinci Öğretim)

• İnşaat Teknolojisi

• İş Sağlığı ve Güvenliği

• Sosyal Hizmetler

• Halkla İlişkiler ve Tanıtım

• İç Mekan Tasarımı

Sosyal Bilimler Enstitüsü

• Klinik Psikoloji

• Kültürel Çalışmalar

• Modern Türkiye Çalışmaları

• Kamu Hukuku

• Özel Hukuk

• Sinema ve Televizyon

• Şehir Çalışmaları

• Sosyoloji

• Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

• Tarih

• Temel İslam Bilimleri

Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Programları

• Kamu Hukuku

• Özel Hukuk

• Sosyoloji

• Tarih

İşletme Enstitüsü

• İş Analitiği (Tezsiz)

İşletme Enstitüsü Türkçe MBA Programları

• İşletme Executive MBA (Tezsiz)

• MBA - Yeni Nesil MBA (Tezsiz)

• MBA - Finans (Tezsiz)

• MBA - Altın ve Kıymetli Metaller (Tezsiz)

• MBA - Dijitalleşme (Tezsiz)

• MBA - Bankacılık (Tezsiz)

• MBA - İş Analitiği (Tezsiz)

• MBA - İslami Finans ve Ekonomi (Tezsiz)

• MBA - Stratejik Marka Yönetimi (Tezsiz)

İşletme Enstitüsü İngilizce MBA Programları

• MBA (Tezli)

• MBA (Tezsiz)

• MBA - Finans (Tezli)

• MBA - Finans (Tezsiz)

• MBA - Bankacılık (Tezli)

• MBA - Bankacılık (Tezsiz)

• MBA - İş Analitiği (Tezli)

• MBA - İş Analitiği (Tezsiz)

• MBA - İslami Finans ve Ekonomi (Tezli)

• MBA - İslami Finans ve Ekonomi (Tezsiz)

Fen Bilimleri Enstitüsü

• Bilgi Güvenliği Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

• Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

• Endüstri ve Sistemler Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

• Veri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ DRAGOS KAMPÜSÜ ADRESİ

Orhantepe Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı, No: 21, 34865 Dragos, Kartal/İstanbul

Yorumlar (0)
25
açık
Günün Anketi Tümü
Koronavirüs yasakları arttırılmalı mı?
Koronavirüs yasakları arttırılmalı mı?
Namaz Vakti 25 Ekim 2020
İmsak 05:55
Güneş 07:20
Öğle 12:53
İkindi 15:48
Akşam 18:17
Yatsı 19:36
Günün Karikatürü Tümü
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 11
3. Galatasaray 6 10
4. Karagümrük 5 8
5. Kasımpaşa 6 8
6. Antalyaspor 6 8
7. Malatyaspor 6 8
8. Göztepe 6 7
9. Erzurumspor 5 7
10. Sivasspor 4 7
11. Başakşehir 6 7
12. Gaziantep FK 6 7
13. Hatayspor 4 7
14. Konyaspor 5 6
15. Kayserispor 5 6
16. Çaykur Rizespor 5 5
17. Trabzonspor 5 5
18. Denizlispor 5 5
19. Beşiktaş 4 4
20. Gençlerbirliği 5 4
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 7 17
2. İstanbulspor 7 16
3. Adana Demirspor 7 14
4. Samsunspor 7 14
5. Ankara Keçiörengücü 7 13
6. Altınordu 7 13
7. Giresunspor 6 11
8. Altay 6 10
9. Balıkesirspor 7 10
10. Adanaspor 7 9
11. Bursaspor 6 7
12. Akhisar Bld.Spor 6 6
13. Bandırmaspor 7 5
14. Menemen Belediyespor 6 5
15. Ümraniye 7 5
16. Ankaraspor 7 4
17. Eskişehirspor 7 3
18. Boluspor 6 2
Takımlar O P
1. Everton 5 13
2. Liverpool 6 13
3. Aston Villa 5 12
4. Leeds United 6 10
5. Crystal Palace 6 10
6. Chelsea 6 9
7. Leicester City 5 9
8. Arsenal 5 9
9. Wolverhampton 5 9
10. Tottenham 5 8
11. West Ham 6 8
12. Man City 5 8
13. Southampton 5 7
14. Newcastle 5 7
15. M. United 5 7
16. Brighton 5 4
17. West Bromwich 5 2
18. Burnley 4 1
19. Sheffield United 6 1
20. Fulham 6 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 13
2. Atletico Madrid 5 11
3. Real Sociedad 6 11
4. Villarreal 6 11
5. Osasuna 6 10
6. Getafe 5 10
7. Elche 5 10
8. Cádiz 6 10
9. Granada 5 10
10. Real Betis 7 9
11. Eibar 7 8
12. Barcelona 5 7
13. Sevilla 5 7
14. Valencia 7 7
15. Deportivo Alaves 7 7
16. Athletic Bilbao 6 6
17. Huesca 6 5
18. Celta de Vigo 6 5
19. Levante 5 3
20. Real Valladolid 7 3