banner5

banner29

Türkiye Aile Meclisi'nden İnsan Hakları Günü'ne ilişkin basın bildirisi!

Türkiye AİLE Meclisi ve İYİLİK İnsan Hakları Derneği Başkanı Adem ÇEVİK “İNSAN HAKLARI Günü” dolayısı ile basına aşağıdaki yazılı açıklamayı yaptı:

Gündem 10.12.2020, 13:13
Türkiye Aile Meclisi'nden İnsan Hakları Günü'ne ilişkin basın bildirisi!

Söz konusu açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

BM’de 10 Aralık 1948’de “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi”ni kabul etmesi nedeniyle, 10 Aralık tarihi bütün dünya ülkelerinde “İnsan Hakları Günü” olarak kutlanmaktadır. 2. dünya savaşı 1 Eylül 1939’de başladı ve 2 Eylül 1945’de sona erdi. 16 ay sonra da bu bildiriyi yayınladılar. 1. Dünya savaşı da 28 Temmuz 1914’de başladı ve 11 Kasım 1918’de sona erdi. Daha öncesinde beyaz adam, 300 yıllık geçmişinde, ilk yüz yılda bütün Kızılderilileri öldürdüler, kara derilileri köleleştirdiler, sarı ırkı sömürgeleştirdiler. Bir yandan bunu yaparken öte yandan kendi aralarında 100 yıl savaşları yaşandı. Ardından dünyaya iki dünya savaşı armağan ettiler. 3. Dünya savaşı ise soğuk savaştı. Soğuk savaş 1947’de, yani İnsan Hakları bildirisi imzalanmadan bir yıl önce başladı ve 1991’de sona erdi. Şimdi bu gün, CoVID ile başlayan süreçte “Tanrıyı kıyamete zorlamak” isteyenler, “Tarihin sonu”nu getirecek bir “medeniyetlerarası savaş”ı başlatmadan, “yeni Normal dönem”e geçişte, “Great reset” için “CoVID” kod adını taşıyan bir “korku pandemisi” ile bir atak başlatarak yargısız bir infazla insanlığı ev hapsine mahkum ettiler.

Kendilerine, köklerini “Antik Yunan”a dayandırdıkları bir “Demokrasi” icad ettiler. “Ulus devlet sonrası Laiklik, Cumhuriyet, Ardından Barış, Özgürlük ve Hukuk düzeni inşa ettiklerini söylediler. İşgal ettikleri ülkelerin yağmalanmasının ardından ele geçirdikleri kitapları tercüme ederek yeni evrensel bir medeniyet inşa ettiklerini söylediler, ele geçirdikleri servetle bir iktidar düzen, topladıkları alet ve edevattan bir sanayi devrimi icad ettiler. İnsan Hakları için referans kabul ettikleri, Salisbury Katedrali 1215 tarihli Magna Carta "Büyük Ferman" kralı John’un derebeylerle aralarında imzaladıkları bir anlaşmadan başka bir şey değil. Ulus devletlerin doğuşu 15 Mayıs 1648 Westefelya anlaşması ile oldu. Derebeyle Kilise ile bir barış anlaşması yaptılar. Rönesans 15-16 YY’da, işgal edilen ülkelerden, Doğudan, batıdan, Amerika, Afrika’dan getirilen el yazması eserlerin tercümesi ile başladı. Üniversiteler, bilim, sanat, felsefe, tıp ve mimari üzerinde yapılan çalışmalar Judeo-Grek medeniyeti olarak tescillendi. Ardından 1789 Fransız devrimi.

Kiliseden bağımsızlaşan ulus devletler.. Ardından Cumhuriyet, Milliyetçilik, Sosyalizm, Liberalizm, Kapitalizm tartışmaları. Sanayi devrimi, kölelerden daha ucuza gelen, kontrol edilebilen İşçi sınıfının doğuşu ve kölelere özgürlük! İnsanlık bu güne kadar Demokrasi, İnsan Hakları, Hukuk devleti ve çevrecilik yalanları ile oyalandı. Batı bu süreçte tarihin en kanlı, en acımasız, en uzun süreli yönetimi oldu. Bize insan haklarından söz edenlerin insan hakları ihlalleri ile ilgili dosyaları son derece kabarık.

Batılılar Westefelya sonrası bir uluslararası düzen inşa ettiklerini söylediler. 2. Dünya savaşı sonrası bu sistemi revize ettiler. Sonra 1972 de düzen bir kez daha revize edildi. 1991’de SSCB’nin dağılması ile artık tehlikenin rengi kırmızıdan yeşile dönmüştü. İslam dünyasında ardı arkası kesilmeyen darbeler ve terörün arkasında kimlerin olduğunu biliyoruz. FETÖ’nün, PKK’nın arkasında kim olduğunu da. 15 Temmuzun kimler tarafından tezgahlandığını da, Sabancı suikastının sanıklarının nerede ve kimler tarafından himaye edildiğini de. İstanbul sözleşmesini CEDAW'ı dünyaya dayatanlar da kendileri idi.

Kadına Şiddet bahanesini arkasına saklanarak “Toplumsal cinsiyet eşitliği, Toplumsal cinsiyet adaleti, cinsel deneyim, cinsel tercih ve cinsel yönelim” diye aileyi ifsad edenlerin kim olduklarını yaşayarak gördük. İnsanları “Birey” diye tanımlayarak, din, ahlak ve gelenekten bağımsız, kişiyi kendisi yapan alameti farikaları kazıyıp yoketmekten söz eden bir anlayış günümüzde yasa gücünü arkasına alarak bizi şahsiyetsizleştirerek “Gender” diye fıtratının dışında fuhşiyat temelinde bir kimlikle tanımlama iddiasında bir düzen kurdular. Ve bizi Dini ve ahlakı, aile saadetini tehdit eden, zulüm nitelikli uygulamalara sebeb olan bu İstanbul sözleşmesi hakkında yıllardır Ankara’dan verilen sözlerin yerine getirilmesini bekliyoruz. Daha İstanbul sözleşmesi belasından kurtulmamışken, şimdi bir de Hayvan Hakları sözleşmesi ile birileri Meclise yeni bir teklif sunuyor. İslam geleneğinde Hak, Allaha aid olan ölçüdür. Batıda “Hak” kavramı yoktur. “Right” İnsan merkezli bir “sağduyu” gibi bir anlama gelir. İnsan, Kadın, Erkek, Çocuk, Hayvan, İşçi hakkı diye bir hak olmaz. Hak nerede tecelli ederse, herkes o Hakkın yanında yer alır. Bizim geleneğimizde “İnsan Merkezli” bir düşünce yoktur. Hak merkezli bir düşünce ve inanç vardır. Yoksa insan, kadın ya da erkek olsun, 1ekmeli mahlukat ve eşrefi mahlukat olabileceği gibi Belhum adal da olabilir. Biz “İnsancı” da değiliz. Bizim geleneğimizde eşitlik yerine adalet esastır. İnsanlar kendi aralarında birbirlerinden üstün de olabilirler..

Erkek erkeğe, kadın kadına eşit değil ki, Kadın erkeğe eşit olsun. Her ikisi de birbirinden üstün de olabilirler. Batılı kavram ve kurumların bir çoğu makyaj malzemesi, illizyon, görüntü türü şeylerdir. Onların tek kutsalı var, o da çıkarları. Bugün Kuvayı Milliye ruhu ile ve Müdafayı Hukuk anlayışı ile ayağa kalkacaksak, kendi özümüze, kendi kavram ve kurumlarımıza dönmemiz, yeni bir medeniyetin ihya ve inşası için harekete geçmemiz gerekir. Bu anlamda CoVID korku pandemisinin rüzgari ile insanların evlerine hapsedilmeye çalışıldığı böyle bir zamanda 5G, Starlink, NeuraLink, Nesnelerarası internet, DSÖ’nün HES Kodunu hatırlatan Global Sağlık Pasaportu, Geçen yıl Davosta Haririnin sözünü ettiği, Kol ve deri altına takılacak Chip, “Yeni Normal” dönem tartışmaları, “Global Reset”, Zorunlu aşı ve korku pandemisinin ardından bir yıldır tekrarlanan “evde kal, maske tak, kolonya kullan”dan ibaret ve çare olmadığı da görülen uygulamaların, ortaya çıkan farklı görüşler ışığında toplumda giderek artan güven kaybının giderilmesi için alınan kararların yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Dünya ölçekli açıklanan rakamlar ciddiyetten uzak görülmektedir. Çinin açıkladığı rakamlar da, ABD’nin açıkladığı raporlar da ciddiyetten uzaktır. Öyle anlaşılıyor ki, ABD Çine çıkaracağı faturayı kabartmak için sayılarla oynamaktadır, her vaka Covid’miş gibi raporlanmaktadır. Çinin açıkladığı rakamlar ise tamamen gayri ciddidir. Dünyada her gün açlıktan 8220 çocuk ölüyor. Bu 2019 rakamı. Bu rakamın şimdi daha fazla olması gerekir. Oysa dünyada 2020’de CoVID’den günde ortalama 3840 kişi ölmüştü. Zengin ülkelerin 1 yıllık gıda israfı ve lüks tüketimi, en azından yoksul ülkelerdeki çocuk ölümlerinin önlenmesi için bugünkü 100 yıllık bir kaynak oluşturabilir. Batıda aşırı beslenmenin sebeb olduğu Obeziteye harcanan para, tüm dünyadaki açların tamamına yeter. Yoksul ülkelerde çöplerden ekmek arayan çocuklar, gelişmiş ülkelerin refah ve mutluluğunun harcını karıştırıyorlar. Batılıların zenginliği, yoksul ülkelerin yoksulluğu kadar büyük. Bu ve benzeri günler beyaz efendilerin vicdanlarını dinlendirmek, cinayetlerini maskelemek, kendi reklamlarını yapmak için iyi bir gün. Biz onların insan hakları ve demokrasilerini Afganistan’da, Irakta gördük.

Ebu Gureyden, Guantanamodan biliyoruz onları. Afrikadan tanıyoruz onları, Fransa’dan tanıyoruz. Cezayirden Mısırdan tanıyoruz. Emperyalist, sömürücü, “Haydut” devletlerde de elbette mazlum ve erdemli insanlar var. Ama Pedefoli bağımlısı, Fuhşiyatı “onur” diye göstermeye çalışan soysuzlara, İstiklal Marşımızın şairi Akif’in mısraları ile cevap vermek gerekirse: “Medeniyet denilen maskara mahluku görün / Tükürün maskeli vijdanına asrın tükürün”. “Medeniyet denilen tek dişi kalmış canavar”ın siyasi emelleri ile siyasi emellerini, şahsi çıkarları ile kendi çıkarlarını tevhid eden bedhahlara da lanet olsun! Dünya Gıda Programı (WF) Direktörü David Beasley, gelecek yıl en kötü insani krizlerden birinin yaşanabileceği ve 12 ülkenin kıtlık riski ile karşı karşıya kalabileceği ikazını da dikkate alarak; Allah Hakkı Kul hakkı eksenli bir anlayışı, tüm insanlıktan sorumluyuz bilincini insanlık için hayata geçirmeliyiz. Genetiğiyle oynanmış insanın ve AİLE medeniyetimizin yeniden inşaası için; kendini, ailesini, vatanını ve tüm insanlığın hayrını düşünen Kur'an Neslini yetiştirmek için yaşayan Kuran Resüllullahın hayatı ve #önceAile dersi tüm okullarda seçmeli değil mecburi ders olarak okutulmalıdır.

İnsanlığın son kalesi Aileyi ve ailenin haklarını korumak için, aile seferberliği evlilik seferberliği başlatmalı. Tüm okullarımızı Aile Okuluna dönüştürmeliyiz. Evlilik seferberliği için de devletin her evlenene en az 100 gram altını karşılıksız hibe etmeli, aile kurmayı teşvik için de aile kuranları sigortalı yapmalı, insan neslinin devamı için de çocuk istemeyi teşvik etmeli. Asgari ücret en az NET 4 bin TL olmalı. Bu #insaniücret #ahlakiücret ailenin ve ülkenin kalkınması için geleceğimiz ve milli güvenliğimiz için zarurettir.

Yorumlar (0)
10
açık
Günün Anketi Tümü
Whatsapp Sözleşmesi'ni kabul ettiniz mi?
Whatsapp Sözleşmesi'ni kabul ettiniz mi?
Namaz Vakti 21 Ocak 2021
İmsak 06:48
Güneş 08:17
Öğle 13:20
İkindi 15:51
Akşam 18:14
Yatsı 19:38
Günün Karikatürü Tümü
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 18 38
2. Fenerbahçe 18 38
3. Galatasaray 19 36
4. Gaziantep FK 19 34
5. Hatayspor 19 31
6. Alanyaspor 18 30
7. Trabzonspor 19 30
8. Karagümrük 18 27
9. Malatyaspor 19 27
10. Göztepe 19 25
11. Antalyaspor 19 25
12. Rizespor 19 24
13. Sivasspor 18 23
14. Başakşehir 19 23
15. Konyaspor 19 22
16. Kasımpaşa 18 22
17. Kayserispor 19 19
18. Gençlerbirliği 19 19
19. Erzurumspor 19 16
20. Ankaragücü 18 15
21. Denizlispor 19 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 19 40
2. Man City 18 38
3. Leicester City 19 38
4. Liverpool 18 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. West Ham 19 32
8. Chelsea 19 29
9. Southampton 18 29
10. Arsenal 19 27
11. Aston Villa 16 26
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 18 19
16. Brighton 19 17
17. Burnley 17 16
18. Fulham 18 12
19. West Bromwich 19 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 19 33
5. Sevilla 18 33
6. Real Sociedad 19 30
7. Granada 19 28
8. Real Betis 19 26
9. Cádiz 19 24
10. Getafe 18 23
11. Celta de Vigo 19 23
12. Levante 18 22
13. Athletic Bilbao 18 21
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Real Valladolid 19 19
17. Deportivo Alaves 19 18
18. Elche 17 17
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 19 12