banner29

Ümmü Haram kimdir? Ümmü Haram’ın hayatı

Ümmü Haram kimdir? Ümmü Haram’ın hayatı, Ümmü Haram’ın vefatı…

Gündem 02.10.2020, 15:23
Ümmü Haram kimdir? Ümmü Haram’ın hayatı

Hanım sahabilerden biri olan Ümmü Haram hakkında “Ümmü Haram kimdir? Ümmü Haram’ın hayatı, Ümmü Haram’ın vefatı” gibi soruların cevapları tüm detaylarıyla haberimizde…

ÜMMÜ HARAM KİMDİR?
ÜMMÜ HARAM’IN HAYATI

Kıbrıs'ın mânevî bekçisi olarak bildiğimiz "Hala Sultan"ın asıl adı Ümmü Haram'dır (r.a.). Resulullahın müjdesine mazhar olabilmek için yaşlı halinde Medine'den kalkıp Kıbrıs'a kadar gelen ve orada şehid olan bu büyük İslâm mücahidesi, meşhur Sahabí Enes bin Mâlik'in (r.a.) teyzesidir. Yine büyük Sahabî Haram bin Milhan'ın (r.a.) kız kardeşi, Peygamberimizin de teyzeleri tarafın dan akrabası, aynı zamanda süt teyzesidir. İslâm’dan önce Amr bin Kays ile evlenmişti. İslâmiyet’in Medine'de yayıldığı ilk yıllarda Müslüman oldu. Kocasını da Müslüman olmaya davet etti. Fakat o bunu kabul etmedi. Bir müşrikle hayatına devam etmek istemeyen Ümmü Haram (r.a.), kocasından ayrılmakta tereddüt göstermedi. Bir müddet sonra da meşhur Sahabî Ubâde bin Sâmit'le (r.a.) evlendi.

Peygamberimiz, süt teyzesi olan bu büyük İslâm kadınının evini şereflendirir, zaman zaman ziyaret ederek gönlünü alırdı. Bazen "öğle uykusunu orada uyuduğu da olurdu. Ümmü Haram da (r.a.) Resulullaha ikram ve izzette kusur etmez, ona hizmet etmeyi kendisi için büyük bir şeref sayardı. Bir gün yine Peygamberimiz onu ziyaret etmiş, biraz sohbet ettikten sonra uyumuştu. Biraz sonra uyandı. Tebessüm ediyordu. Ümmü Haram (r.a.) buna bir mânâ veremedi. "Ya Resulallah, annem babam size fedâ olsun. Niçin gülüyorsunuz?" diye sordu. Peygamberimiz cevap verdi: "Ey Ümmü Haram, ümmetimden bir kısmının gemilere binip kâfirlerle savaşmaya gittiğini gördüm."

Ümmü Haram heyecanlanmıştı. Onlardan biri olmayı arzu etti. "Ya Resulallahlah, duâ etseniz de ben de onlardan biri olsam" diye ricada bulundu. Resulullah (a.s.m.) onu kırmadı. "Ya Rabbi, bunu da onlardan eyle" diye duâda bulundu. Sonra yeniden uyumak üzere tekrar uzandı. Fazla bir zaman geçmemişti ki, yine tebessüm ederek uyandı. Ümmü Haram gülmesinin sebebini sordu. Resulullah (a.s.m.), "Bu defa da ümmetimden bir kısmının padişahların tahtlarına kuruldukları gibi debdebeli bir halde gazâya gittiklerini gördüm." Ümmü Haram Peygamberimize tekrar duâ etmesi ricasında bulundu. Kendisinin de onların arasında olmayı arzu ettiğini söyledi. Fakat Resulullah (a.s.m.) bunu kabul etmedi. "Sen öncekilerdensin" buyurdu. Aradan yıllar geçti. Peygamberimizin vefatından sonra, kocası Ubâde bin Sâmit (r.a.) Humus'da tebliğ vazifesinde bulunmak üzere görevlendirildi. Birlikte Humus'a gittiler. Uzun bir müddet orada İslâmiyet’in neşri için gayret gösterdiler.

Hz. Osman'ın halifeliği dönemiydi. Hz. Ebû Bekir döneminden beri yapılan fetihlerle İslâm devletinin hudutları bir hayli genişlemişti. Fakat fethedilmesi gereken daha birçok yer vardı. Bunlardan biri de stratejik önemi sebebiyle Kıbrıs'tı. Şam Vâlisi Hz. Muâviye bu adayı fethetmeyi çok arzuluyordu. Bunun için teklifte bulunduysa da, Hz. Osman, henüz vaktinin gelmediği düşüncesiyle bu nu kabul etmedi. Fakat Muâviye'nin ısrarı neticesinde buna izin verdi. Hz. Muâviye bu izne çok sevindi. Kısa zamanda bir donanma düzenledi. Übâde bin Sâmit ile (r.a.) hanımı Ümmü Haram da (r.a.) bu orduya iştirak ettiler. Hz. Ümmü Haram o sırada 86 yaşında bulunuyordu.

Kıbrıs Seferi, Müslümanların ilk deniz seferiydi. Dolayısıyla yolculuk esnasında birçok güçlüklerle karşılaşıldı. Ümmü Haram (r.a.) yaşından umulmayacak şekilde gayet sakindi. Yolculuğun verdiği meşakkatten dolayı şikayette bulunmuyordu. Resulullahın kendisine verdiği müjdeyi hatırlıyor, o müjdenin ta hakkukunu arzuluyordu. Cenab- Hakkın şehitlere ihsan edeceği ikramları düşünüyor, sıkıntılara aldırış etmiyordu. Bu hali, mücâhidlere örnek teşkil ediyor, sabırlarını artırıyordu. Uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra donanma Kıbrıs'a ulaştı. Önce Kıbrıslıları Müslüman olmaya dâvet ettiler. Kabul edilmeyince cizye vermeleri teklifinde bulundular. Rumlar buna da yanaşmadılar. Artık savaş kaçınılmazdı. Ummü Haram (r.a.) yerinde duramıyor, bir an önce neticeye varmak için sabırsızlanıyordu. Nihayet savaş başladı. Mücâhidler yıldırım hızıyla taarruza geçtiler ve kısa zamanda Rum donanmasını mağlup ettiler. Sonra da bir çıkarma yaptılar. Artık savaş karada devam ediyordu. Rumlar daha fazla karşı koyamadılar.

Cizye vermeyi kabul ederek barış teklifinde bulundular. Böylece Kıbrıs Hücretin 28. yılında fethedildi.

Savaş sonrasında İslâm ordusu Şam'a dönüyordu. Ümmü Haram (r.a.) şehitliğe nail olmamanın üzüntüsünü yaşıyordu. Fakat şehitlik bu mübârek hanım için takdir edilmişti ve mutlaka gerçekleşecekti. Nitekim, birden bire at huysuzlandı. Ümmü Haram (r.a.) düşerek çok özlediği şehadet mertebesine kavuştu. Böylece Cenab-ı Hakkın "Ölüler demeyiniz" buyurduğu şehitler kervanına o da katıldı.

Kıbrıs fethinin sembolü Ümmü Haram'ın (r.a.) kabri, Larnaka yakınlarında bulunan Tuz Gölü kıyısındadır. Yüz yıllardır oradan feyiz ve bereket saçmaktadır. Kabri devamlı ziyaret edilir.

Kıbrıs uzun yıllar Müslümanların idâresinde kaldı. Bir ara tekrar Hristiyanların eline geçti. Fakat 1570 yılında Osmanlılar tarafından fethedilerek yine Müslümanların eline geçti. Osmanlılar Ümmü Haram'ın (r.a.) kabrini imar ettiler. Türbe yaptılar ve "Hala Sultan" ismini koydular. Yıllarca da Hala Sultan'ın kabri hizasından geçerken, hürmeten top ateşiyle onu selâmladıkları rivayet edilir.

Allah ondan razı olsun.

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Türkiye erken seçime gitmeli mi?
Türkiye erken seçime gitmeli mi?