Güney Amerika kıtasının genel özellikleri nelerdir? Güney Amerika'da yeryüzü şekilleri nelerdir? Güney Amerika'nın iklim özellikleri nelerdir? Güney Amerika'nın yüzölçümü ne kadardır? Güney Amerika'nın nüfusu ne kadardır? Güney Amerika kıtası en büyük kaçıncı kıtadır?

Güney Amerika kıtasının genel özellikleri nelerdir?

Amerika'nın güney yarısını oluşturan kıtadır.

Büyük Okyanus'un doğusunda, Atlantik Okyanusu'nun batısında, Kuzey Amerika'nın güneyinde ve Antarktika'nın kuzeyinde bulunur.

Güney Amerika,Amerika ismini Amerigo Vespucci den sonra alır. Çünkü o Amerika'nın batı Hindistan olmadığını söyleyen ilk Avrupalı idi. Fakat Yeni dünya Avrupalı'larca bilinmiyordu.

Güney Amerika 17.840.000 km kare lik bir alana sahiptir. Veya yaklaşık olarak Dünya yüzeyinin %3.5'i dir. 2005 yılına göre nüfusu tahminen 371.000.000 dan daha fazla idi. Güney Amerika alan sıralamasında dördüncü(Asya,Afrika ve Kuzey Amerika'dan sonra) ve nüfusta beşincidir (Asya, Arika, Avrupa ve Kuzey Amerika'dan sonra).

Güney Amerika'da yeryüzü şekilleri

Güney Amerika 8 büyük jeomorfolojik bölgeye ayrılmaktadır. Bunların en önemlisi, And Dağlarıdır.  Güney Amerika’nın bütün batı kıyısı boyunca uzanırlar. And dağlarının yaşı 60 milyon yıl olarak tahmin edilmektedir. Andlar sismik ve volkanik etkinlikler gösteren bölgelerdir. Yeryüzünün en yüksek volkanları bu bölgede bulunur.

Bunun dışında Güney Amerika da bulunan birçok önemli dağ bulunmaktadır. Bunlar: Arjantin, Bolivya, Ekvador, Kolombiya, Peru, Venezuela, Şili’deki dağlardır.Ayrıca Güney Amerika, “Büyük Okyanus Ateş Çemberi”nde yer aldığı için de bol miktarda yanardağ etkinliği ve sık sık depremle karşı karşıya kalır.Deprem konusunda büyük risk taşıyan, fay hatlarının bulunduğu bir alanı kapsar.Peru ve Şili kıtanın deprem konusunda en şiddetli olduğu bölgelerdir.

Güney amerika kıtası, tehlike arz eden bir çok levhalarla çevrilmiş durumdadır.

Güney Amerika levhası

Naska levhası

Pasifik levhası

Kokos levhası

Pasifik levhası gibi.

Güney Amerika'nın iklim özellikleri nelerdir?

Güney Amerika iklim açısından büyük çeşitlilikler göstermesine karşın, Kuzey ABD ya da Kanada’da olduğu gibi kışların çok sert geçtiği bölgelere rastlanmaz.

Güney Amerika’nın büyük bölümü aşağı enlemlerde yer aldığından bu kuşakta gerçek kış mevsimi yaşanmaz. Pek çok bölgede tropikal iklim türleri egemendir. Ayrıca, bazı bölgelerde kuraklık, bazılarında belirgin ancak fazla sert olmayan kış mevsimleri, Andlar’ da bazı alanlarda da dağ iklimleri görülür.

Amazon havzası da bol yağış alır, bu yağmurların çoğu yerel buharların yağmura dönüşmesiyle oluşur. Buna karşılık Şili’de, Calama’dakiAtacama Çölü’nde şimdiye kadar yağış kaydedilmemiştir.

Kıtanın güney kısmında, hava kütlelerinin yer değiştirmesi ve sık sık düşük basınçlı hava akımlarının geçmesi hem yağışa, hem de havanın sık sık değişmesine yol açar.Güney Amerika’nın en uzun ırmağı Amazon’dur. Peru And’larından çıkan Amazon, akarak Atlas okyanusuna dökülür. Amazon dünyanın en uzun ırmağıdır. Başka hiçbir ırmak onun debisine yaklaşamaz: Amazon’un debisi, dünyanın en büyük diğer 10 ırmağının toplam debisinden fazladır.

Güney Amerika’da önemli büyüklükte göl azdır. Kıtanın en büyük gölü olmamakla birlikte, Titicaca Gölü dünyada en büyük ulaşıma elverişli alana sahip göldür.

Doğal bitki örtüsü çoğu zaman “iklimin aynası” olarak değerlendirilir: Çünkü belirli iklimlerde genellikle belirli bitki türleri bulunur. Tropikal Güney Amerika’nın en yağışlı kesimi tropikal yağmur ormanları ya da «selva»larla kaplıdır.

Güney Brezilya ve Orta ve Güney Şili’de sertlik açısından farklı ağaçlardan oluşan orta enlem ormanları yaygındır. Bir bütün olarak Güney Amerika’da yumuşak tahta ciddi boyutlarda azdır, pek çok ülke bunu ithal etmek zorunda kalır.

Güney Amerika’daki en geniş tarıma elverişli topraklara Brezilya sahiptir. Güney Amerika’da başka bu kadar geniş tarıma elverişli toprağı olan ülke yoktur; ama bu iki ülkenin de handikapları vardır. Brezilya’nın tropikal kesimlerindeki toprakların çoğu az verimlidir, Arjantin’dekilerin önemli bir bölümüyse kurak ya da yarı kuraktır. Bu koşullar elde edilen ürün miktarını düşürmektedir.