'Günü gününe' kelimesinin doğru yazılışı nedir?

Kelimenin doğru yazılışı "günü gününe" şeklindedir.

Günü gününe ne demektir? TDK'ye göre anlamı

İsim durum ekleri ve iyelik ekiyle yapılan ikilemeler ayrı yazılır.

Günü gününe ne demektir? TDK'ye göre anlamı

Tam vaktinde, her gün, gününde, tam gününde.

Günü gününe kelimesiyle örnek cümle

"Üç senedir günü gününe hissiyatımı yazıyorum." (Ömer Seyfettin)