'Güvenoyu' kelimesinin doğru yazılışı nedir?

Kelimenin doğru yazılışı "güvenoyu" şeklindedir.

Niçin bitişik yazılır?

Dilimizdeki; her iki ögesi de aslî anlamını koruduğu hâlde yaygın bir şekilde, gelenekleşmiş olarak bitişik yazılan kelimelerdendir.

Güvenoyu ne demektir? TDK'ye göre anlamı

Göreve yeni başlamış veya görevini sürdüren hükûmetin tutumunu değerlendirmek için milletvekillerinin verdiği oy.

Güvenoyu kelimesiyle örnek cümle

"Bakanlar Kurulunun programı Türkiye Büyük Millet Meclisinde okunur ve güvenoyuna başvurulur." (Anayasa)