banner29

2. Dönem TEOG'da Kilit Ders Matematik!

İki aşamalı gerçekleştirilen Temel Öğretimden Ortaokula Geçiş sisteminin ikinci dönemi 26 ve 27 Nisan günü yapılan sınavlarla sona erdi.

Yerel Haberler 28.04.2017, 11:11 28.04.2017, 11:11
2. Dönem TEOG'da Kilit Ders Matematik!
8.sınıfta okuyan 1 milyonun üzerinde öğrenci, yurt içinde 970 merkezdeki 16 bin 257 okulda ve 94 bin 225 salonda, yurt dışında ise 15 merkezde ve 22 okulda düzenlenen sınavlarda ter döktü. TEOG Danışmanı Sibel Alpsoy, ikinci dönem TEOG sınavının birinci döneme göre daha kolay olduğunu,öğrencilerin soruları rahatlıkla çözebildiğini, TEOG 2’de Matematik sorularından alınacak puanların başarıda etken olacağını belirtti.

Milyonlarca öğrencinin ve velinin heyecanla beklediği TEOG 2.dönem sınavları geride kaldı. Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Fen Bilimleri, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Yabancı Dil soruları arasında öğrencileri en çok matematik zorladı.İki aşamalı olarak 26 - 27 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen Temel Öğretimden Ortaokula Geçiş Sistemisınav sonuçlarının Haziran ayında açıklanması bekleniyor.

TEOG sınav sonuçları ile ilgili değerlendirme yapan Alpsoy; “2.dönem TEOG sınavının, 23-24 Kasım’da gerçekleşen 1.dönem TEOG sınavından biraz daha kolay olduğunu söyleyebiliriz. Türkçe dersinde genellikle okuduğunu anlama ve yorumlama üzerine sorular soruldu. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi bölümünde Kuran-ı Kerim ayetleri ile ilişkilendirilen paragraf soruları öğrencileri zorlayan nitelikte değildi. Daha çok bilgiye dayalı Fen Bilimleri soruları, konuları iyi çalışmış öğrenciler tarafından rahatlıkla çözülecek türdendi” dedi. Öğrencilerin en çok Matematik bölümündeki olasılık ve dönüşüm geometrisi sorularında zorlandığının altını çizen Alpsoy, 2 günlük sınav maratonunda Yabancı Dil soruları da dahil olmak üzere başarı puanlarını Matematik dersinin önemli oranda etkileyeceğini söyledi.

Eğitimciler TEOG sınavını yorumladı

8’inci sınıf öğrencilerinin katıldığı Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş sınavı (TEOG) 2’nin ikinci oturumu da tamamlandı. Bahçeşehir Koleji Bölüm Başkanları TEOG -2 sonrası sınavda sorulan Fen Bilimleri, İngilizce ve İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülükbölüm sorularını değerlendirdi.

Fen Bilimleri sınavı sorularının ünitelere göre dağılımı:Ünite Merkezi SınavSoruSayısı
MaddeninYapısıveÖzellikleri 3
Işık veSes 2
CanlılarveEnerjiİlişkileri 6
MaddeninHallerive Isı 6
YaşamımızdakiElektrik 3

 

“Fen Bilimleri sınavı soruları kazanımlara uygun”

Sorular, MEB tarafından yayımlanan konu ve kazanımlara uygun olarak hazırlanmıştır. Canlılar ve Enerji ilişkileri ünitesindeki sorular deney ağırlıklı olup sınavın en çok soru sorulan iki ünitesinden biri olmuştur. Fen Bilimleri sınavının soruları anlaşılır, açık ve kavram yanılgısına sebep olmayacak netliktedir. Konuya hakim olmanın tek başına yeterli olmadığı; okuma, anlama ve yorumlama gücünün de ölçüldüğü sorulara yer verilmiştir. Genel bir değerlendirmeyle: Düzenli çalışan, tekrar yapan, soru çözüm tekniklerini bilen öğrencilerin yapabileceği sorulardan oluşan bir sınav yapılmıştır. Deney sorularında kullanılan “ulaşılabilir’’ ifadeleri öğrencinin bilgisini ölçmekten çok yorumlama, sonuç çıkarma becerilerini ölçmektedir. Sınavda, Merkezi Ortak Sınav 1 ‘e ait kazanımlara ilişkin sorular yer almamaktadır. Sınav soru dağılımı, ünitelerin kazanım yoğunluklarıyla örtüşmemektedir, sınavda son konulardan ağırlıklı olarak sorular sorulmuştur.

“İngilizce soruları beklenilen şekildeydi”

2016-2017 Eğitim ve Öğretim yılı 2. Dönem Merkezi Ortak Sınavı İngilizce sorularının dağılımları ve kazanımları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan kazanımlara ve müfredata uygundur.Uygulanan Merkezi Ortak Sınav’dakarşılıklı konuşma veokuduğunu anlama becerilerini ölçer nitelikte ve bunlara ek olarak öğrencilerin çıkarımlar yapmaları gereken soruların ağırlıktaolduğu gözlemlenmiştir. Sorular ayrıntılı bir şekilde incelendiğinde, beklendiği gibi 2. TEOG kazanımlarınaodaklanıldığı görülmektedir. Genel anlamda, düzenli bir çalışma programına sahip öğrencilerin doğru cevaplara ulaşabilecekleri nitelikte bir sınavdır.

Test edilen kazanımlar ve soru dağılımı aşağıdaki tablodaki gibidir;KAZANIM SORU SAYISI
Follow a phoneconversation 1
Describefutureplansandconcerns 1
Understandhighfrequencywordsrelatedtocommunication 1
Describetheirobligations, feelingsanddislikes 1
Clarifythemselvesand ask forclarification 1
Ask andanswerquestionsaboutpreferences 1
Express theirpreferenceabouttouristdestinationsandgivereasons 1
Exchange information on topicsrelatedtotourism 1
Makesimplecomparisonsaboutdifferenttouristattractions 1
Understandsimpletexts on communication 1
Write aboutresponsibilitiesandobligations at homeandschool 1
Describeandcomparesports, activitiesandgames 1
Understandsimpletextsaboutdailyresponsibilities. 1
Understandthetextsaboutadventures, sportsandactivities 3
Understandsimpletexts on communication 3
Acceptandrefuseinvitations 1

“Bir Kahraman Doğuyor” I. Üniteden soru gelmedi

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi sorularını içerik bakımından incelediğimizde 20 sorunun ünite dağılımı şöyledir:

 Ünite Adı Soru Sayısı
Bir Kahraman Doğuyor -
Milli Uyanış: Yurdumuzun İşgaline Tepkiler 1
Ya İstiklal Ya Ölüm 6
Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar 6
Atatürkçülük 7

 

Merkezi Ortak Sınav-2’de, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde dikkati ilk çeken 1. Üniteye ait konularla ilgili doğrudan bir soru gelmese de bu ünite Atatürkçülük ünitesi ile bağlantılı olarak sorulmuştur. Sınav kazanımlara uygun, Mebders ve çalışma kitaplarında yer alan metinlerden seçilmiş olduğu görülmüştür.Soruları incelediğimizde özellikle Atatürk ilke ve inkılaplarına ait konuların birbirini tamamlayıcı nitelikte olduğu söylenebilir.Sınavın genelinde soruların bilgiyi yorumlama düzeyinde olduğu görülmektedir.

Sınavda iki sorunun öğrencileri zorlayabileceği nitelikte olduğu söylenebilir. I. İnönü Savaşı ile ilgili soruda, Londra Konferansı’na çağrılma nedeni ve sonucunu doğru ayırt edemeyen öğrenciler hata yapabilirler. Ayrıca “halkçılık” ilkesinin değerlendirildiği soruda “eşit gelir” ifadesi öğrenciler için sorunun çözümünü zorlaştırmıştır.

Sınav genel olarak değerlendirildiğinde geçen seneki sınava göre bu senenin sorularının daha açık ve net olduğu görülmektedir. Sınavdan önceki süreçte düzenli çalışan, tekrar yapan, farklı soru kalıplarına alışkın ve kavram bilgisine sahip olan öğrencilerin rahatlıkla yapabildiği bir sınav olduğu söylenebilir. Sınava hazırlık sürecimizde uyguladığımız sınavlar, verdiğimiz ödevler ve ders içi uygulamalar soruların çözümünde öğrencilerimize kolaylık sağlamıştır.

TRT HABER
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Haftalardır kısıtlamalar nedeniyle evlerimizdeyiz. Sizce kısıtlamalar sona ermeli mi? Yoksa devam etmeli mi?
Haftalardır kısıtlamalar nedeniyle evlerimizdeyiz. Sizce kısıtlamalar sona ermeli mi? Yoksa devam etmeli mi?