Habîr ne demektir? Habîr ismi Kur'an'da geçer mi? Allah'ın ismi (esma-ı hüsna) olarak habîr...

Habîr ne demektir?

  1. Haberi olan, haberli, haberdar, vâkıf.

  2. Bilgili, âlim.

Allah'ın ismi olarak habîr

Her şeyden haberdar olan anlamındadır. Allah’a nisbet edilen “habîr” isminde, duyularla algılanmış gibi her şeyin gerçekliğinden ve genellikle insanlara gizli kalan iç yüzünden haberdar olma mânası mevcuttur.

Habîr ismi Kur'an'da geçer mi?

Hafızlıklarını tamamlayan öğrenciler Ayasofya Camii'nde icazet aldı Hafızlıklarını tamamlayan öğrenciler Ayasofya Camii'nde icazet aldı

Kur’ân-ı Kerîm’de bir âyette hubr masdarı, kırk dört âyette de habîr ismi Allah’a nisbet edilmiştir. Habîr yirmi altı âyette, Allah’ın, insanların yaptıkları her şeyden ve kıyametteki durumlarından haberdar olduğu mânasını ifade etmekte ve daha çok müjdeleyici bir üslûp taşımaktadır. Beş âyette, “yaratılmışların ihtiyacını en ince noktasına kadar bilip sezilmez yollarla karşılayan” mânasındaki latîf, yine beş âyette “gören” mânasındaki basîr, dört âyette “bütün emirleri ve işleri yerli yerinde olan” anlamındaki hakîm, dört âyette de “hakkıyla bilen” anlamındaki alîm ismiyle birlikte kullanılmıştır. Kelimenin bu kullanılışlarının mânasına zenginlik kattığı, onu pekiştirip açıklığa kavuşturduğu görülmektedir.