Dünya ve ahiret için dileği bulunan kişilerin başvurduğu ibadetlerden olan Hacet namazı nedir? Hacet duası nedir? Hacet namazı nasıl kılınır? Hacet namazının hükmü nedir?

Hafızlıklarını tamamlayan öğrenciler Ayasofya Camii'nde icazet aldı Hafızlıklarını tamamlayan öğrenciler Ayasofya Camii'nde icazet aldı

İşte, "Hacet namazı nedir? Hacet duası nedir? Hacet namazı nasıl kılınır? Hacet namazının hükmü nedir?" sorularının cevapları.

HACET NAMAZI

Ahirete ve dünyaya ait bir dileği bulunan kimse, güzelce abdest alır ve bir rivayete göre dört, diğer bir rivayete göre on iki rekât namazı yatsıdan sonra kılar. Sonra Yüce Allah'a hamd eder, Peygamber Efendimize de salât ve selâm'da bulunur. Ondan sonra hacet duasını okuyup o işin olmasını Yüce Allah'tan diler. Hacet namazının birinci rekâtında Fatiha sûresinden sonra üç defa Ayetelkürsi, diğer üç rekatında de birer Fatiha ile birer Ihlas ve Muavvizeteyn sureler okunması hakkında bir hadis-i şerif vardır.

HACET DUASI

Hacet duasının arapça metni aşağıda görüldüğü gibidir:

Hacet duasının Türkçe okunuşu ve tercümesi ise şu şekildedir:

"Allahümmeinni es'elüke tevfika ehlilhüda ve amele ehlil-yakini ve münasahata ehlittevbeti ve azme ehlissabrı ve cidde ehlilhaşyeti ve talebe ehlirrağbeti ve taabbüde ehlilvera'i ve irfane ehlil-ilmi hatta ehafüke. Allahümme inni es'elüke mehafeten tahcüzüni an masiyetike hatta a'mele bitaatike amelen estahikku bihi rizake ve hatta unasahake bittevbeti havfen minke ve hatta uhlisa lekennasihate hubben leke ve hatta etevekkele aleyke filumuri hüsne zannin bike. Sübhaneke halıkı'nnuri."

Anlamı:
"Allahım! Ben senden hidayet ehlinin başarısını, yakin erbabının amellerini, tevbe edenlerin ihlâsını, sabredenlerin azmini, haşyet sahiblerinin ciddiyetini, rağbet erbabının isteklerini, takva ehlinin ibadet hallerini, ilim sahiplerinin anlayışını dilerim. Böylece korkarak senden gereği üzere korkmuş olayım.
Allah'ım! Ben senden öyle korku isterim ki, beni sana isyan etmekten engellesin de, sana itaat ederek bir amel işleyeyim, onunla senin rızanı kazanayım; böylece senden korkarak ihlâsla tevbe edeyim, sana muhabbetle ibadeti ihlas üzere yapayım ve sana güzel zan besleyerek bütün işlerde sana tevekkül edeyim. Ey nuru yaratan, sen bütün noksanlıklardan münezzehsin!"

(Kaynak: Büyük İslam İlmihali - Ömer Nasuhi Bilmen s.198)