Borç yükü altıda ezilmemek

Enes b. Mâlik diyor ki: Peygamber'e (s.a.) hizmet ederdim. Onun şöyle dediğini çok duyardım:

"Allahım! Keder ve üzüntüden, ağır borç yükü ve insanların baskısı altında ezilmekten sana sığınırım."

AÇIKLAMA

Rasûl-i Ekrem'in ağır borç yükünden Allah'a sığınması, İslâm'da borçlanmanin câiz olmadığı şeklinde anlaşılmamalıdır. İhtiyaç ve zaruret halinde borçlanmak caizdir. Rasûl-i Ekrem'in de zaman zaman borçlandığı olmuştur. Onun bir yahûdîden veresiye buğday satın aldığı ve demirden zırhını rehin olarak bıraktığı  bilinmektedir. Bu durumda Rasûl-i Ekrem'in endişe edip sakındığı borçlanmanın, ödeme güçlüğü olan, üstesinden gelinemeyecek kadar ağır ve aşırı borçlanma olduğu anlaşılmaktadır.

Bu duâlarıyla Rasûl-i Ekrem, dokunabilecek söz konusu belâ ve musibetlerden yara almadan ve rûhi depresyona uğramadan selâmette kalabilmeyi öğrenmiş olmaktadır.

"Ayağını yorganına göre uzat" sözünü perçinleyen hadisimiz, gündelik harcamalarda orta yol izlenmesi gerektiği mesajını da vermektedir.