Borçluya müsamaha gösterilmelidir

Ebu Hureyre'den (r.a.) rivayet edildiğine göre Peygamber (s.a.) şöyle buyurmuştur:

"Kim güç ve sıkışık vaziyette olan bir kimsenin borcunu tehir eder veya hafifletir (bir kısmını bağışlar) ise, Allah onu kıyamet gününde, kendi gölgesinden başka bir gölgenin olmadığı günde, arşın gölgesi altında gölgelendirir."

AÇIKLAMA

Borcunu ödeme imkanı olmayan iyi niyetli insanlara yardımcı olmak, ecir ve sevabı bol olan bir davranıştır. Darda kalan borçluyu maddeten rahatlatan kimse, ruhen rahatlayacak ve yaptığı iyiliğin sevincini yaşayacaktır. Hatta böyle bir durumda -mümkün ise- borçlunun borcunu silerek onu rahatlatmanın hayırlı bir davranış olduğunu Kur'an-ı Kerim'den öğrenmekteyiz:

"Eğer borçlu darlık içinde ise, eli genişleyinceye kadar ona süre tanımak gerekir. Eğer anlarsanız bunu sadakaya saymak sizin için daha hayırlıdır."

Bu durumda, ödemeyi geciktirme konusunda herhangi bir art niyeti olmayan borçlu bir insana nazik ve kibar davranmak; hiç değilse borcunu ertelemek, adlî makama intikal ettirerek onu sıkıntıya sokmamak gerekmektedir.