İsraf yasaktır

Amr b. Şuayb'ın dedesinden rivayet edildiğine göre Rasûlullah (s.a.) şöyle buyurmuştur:"İsraf etmeyerek, kibir ve gurura kapılmayarak yiyiniz, (içiniz), tasadduk ediniz ve giyininiz."

AÇIKLAMA

Israf, savurganlık, gereksiz tüketim ve dengesiz harcama demektir. Kelimenin kökü olan "seref", siniri aşma ve aşırılığa kaçma mânasını taşır.

"...Yiyin, için fakat israf etmeyin. Zira Allah israf edenleri sevmez" beyanıyla Kur'an-ı Kerim israfı haram kılmış ve "Şüphesiz saçıp savuranlar, şeytanların dostlarıdırlar..." beyanıyla da israf hastalığına tutulanların şeytanla olan yakınlıklarını haber vermiştir. AyrıcaKur'an "O Rahman'ın kulları ki,harcadıklarında ne israf ne de cimrilik ederler, ikisi arasında orta bir yol tutarlar" buyurarak "güzel" olmak isteyen insanların ne savurgan ne de cimri olmalarını, üretim ve tüketimde her türlü aşırılıktan uzak durarak onların orta bir yol izlemelerini istemiştir.

Bu itibarla müslüman, gereksiz giderlerin giderilmesi için gerekeni yapmalıdır. Çünkü malın ve mülkün hakiki sahibi Allah Teâlâ'dır. Veren de odur alan da. Kâinatta olan herşey, O'nun tarafından geçici bir süre için insana emanet olarak verilmiştir. Müslüman insan malı meşru ihtiyaçları karşılayan bir ve bir hayır kaynağı olarak görmelidir. Bundan dolayı mal emanetini elinde tutan insan, onu meşru ihtiyaçları ve toplumun yararı için harcamalıdır. Onun, geçici olarak sahip olduğu imkan ve kaynakları kötü kullanması ve aşırıya kaçarak malını saçıp savurması asla câiz değildir. İsraftan kaçınmanın maddi-manevi birçok fayda ve hikmetleri vardır. Milli gelirin bütün kesimlere âdil olarak dağılımı, piyasanın oturması ve fiyatların istikrar bulması hemen ilk akla gelenler arasındadır. Çünkü israfın tüketimi körükleyerek arz-talep dengesini bozduğu ve fiyatların yükselmesine yol açtığı bilinen bir husustur.

Fiyatların düşmesini engellemek için domates, karpuz, elma gibi sebze ve meyveleri denize dökerek telef etmek bir israf türüdür. Piyasa şartlarını protesto niteliği taşıyan bu nevi haksız uygulamaların önüne geçmek için devlet ve toplum gereken tedbiri almalıdır.