Şehirlinin köylü adına satışı

Câbir'den (r.a.) rivayet edildiğine göre Rasûlullah (s.a.) şöyle buyurmuştur: "Şehirli, köylü adına satış yapmasın. Insanları kendi hallerine bırakın, Allah onları birbirlerinden rızıklandırır." 

AÇIKLAMA

Hadis-i şeriften piyasayı iyi bilen şehirlinin, köylüye ait mahsulleri stoklayıp simsar sifatıyla satış yapmasını yasakladığını anlamaktayız. Nitekim Abdullah b. Abbas, şehirlinin köylü adına satışını simsarlık olarak tarif etmiş ve "Şehirli köylüye simsarlık yapıp onun malını satamaz"demiştir. Hanefî fakihlerine göre böyle bir simsarlık -neceş satışında olduğu gibi halka zarar vermesi halinde mekruh olur. Aksi halde bir sakınca yoktur. Ancak genelde simsar ve komisyoncular tarafından satın alınan üreticinin malı -bazan da el değiştirerek pahalı bir şekilde tüketiciye ulaşmaktadır. İşte, fiyatların yükselmesine sebepolan böyle bir müdahaleyi Rasûl-i Ekrem yasaklamış ve piyasanın serbest bırakılmasını isteyerek halkın zarar görmesini önlemiş bulunmaktadır.