Hâris bin Hişam kimdir? Hâris bin Hişam‘ın hayatı

Hâris bin Hişam kimdir? Hâris bin Hişam nerede doğmuştur? Hâris bin Hişam ne zaman doğmuştur? Hâris bin Hişam nasıl Müslüman olmuştur? Hâris bin Hişam nasıl hicret etmiştir? Hâris bin Hişam nasıl evlenmiştir? Hâris bin Hişam’ın cesareti, Hâris bin Hişam‘ın hayatı, Hâris bin Hişam’ın vefatı…

İslam 07.09.2020 - 14:23 07.09.2020 - 14:23

İşte, "Hâris bin Hişam kimdir? Hâris bin Hişam nerede doğmuştur? Hâris bin Hişam ne zaman doğmuştur? Hâris bin Hişam nasıl Müslüman olmuştur? Hâris bin Hişam nasıl hicret etmiştir? Hâris bin Hişam nasıl evlenmiştir? Hâris bin Hişam’ın cesareti Hâris bin Hişam‘ın hayatı, Hâris bin Hişam’ın vefatı…" sorularının cevabı.

HARİS BİN HİŞAM’IN HAYATI

Mekke'nin fethi günüydü. Haris bin Hişam arkadaşı Zübeyir bin Ebû Ümeyye ile birlikte Peygamberimizin halâsı Ümmü Hani'nin evine geldiler. "Himayenize siğınıyoruz" dediler.

Bu arada Hz. Ali gördüğü herkesi İslam’a çağırıyordu. Müslüman olmayanların, İslâm’a karşı gelenlerin cezalandırılmaları lüzumuna inanıyordu. Zaten savaş halindeydiler. Hz. Ümmühani'nin evine geldi. Hâris ve Zübeyir görünce şaşırdı. Her ikisi de birer İslâm düşmanıydılar. Üzerlerine yürüdü. Fakat, Hz. Ümmühani evine sığınan insanların öldürülmesine müsaade etmedi. "Vallahi. beni öldürmedikçe onlara el süremezsiniz" diyerek Hz. Ali'ye mani oldu. Hz. Ümmühanî onların halinden gönüllü olarak İslâmı kabul edeceklerini tahmin etmişti,

Hz. Ümmühani, "Ali neden böyle yapıyor? Kocamın akrabaları olan bu iki kişiyi himâye ettiğim halde öldürmek istiyor" diyerek Hz. Ali'nin durumunu Resulullaha haber verdi. Gerçi Hz. Ali'nin haklı bir gerekçesi vardı. Çünkü, Hâris bin Hişam Bedir Harbinde Müslümanlara kan kusturmuştu. Buna rağmen, Peygamber Efendimiz Hz. Ali'den böyle davranmamasını istedi. Himayesine girmiş, kendilerine sığınmış bir kimsenin öldürülemeyeceğini beyan etti. Peygamberimizin bu müsamahası, birer İslam düşmanı olan Hâris ve Zübeyr üzerinde büyük tesir bıraktı, kalplerinin İslam'a ısınmasına sebep oldu. Onların bu kalbî taraftarlıkları bir müddet sonra İslam’la müşerref olmalarını netice verdi.

Hâris bin Hişam kimdir? Hâris bin Hişam nerede doğmuştur? Hâris bin Hişam ne zaman doğmuştur? Hâris bin Hişam nasıl Müslüman olmuştur? Hâris bin Hişam nasıl hicret etmiştir? Hâris bin Hişam nasıl evlenmiştir? Hâris bin Hişam’ın cesareti Hâris bin Hişam‘ın hayatı, Hâris bin Hişam’ın vefatı…

HARİS BİN HİŞAM NASIL MÜSLÜMAN OLDU?

Haris'in Müslüman olması şöyle oldu: Mekke'nin fethi üzerinden henüz bir sene geçmemişti. Resul-i Ekrem Efendimiz (a.s.m.) bir gün Hz. Bilal İle beraber

Kâbe'ye girdi. Bilal'in ezan okumasını istedi. Ebû Süfyan bin Harb, Attab bin Esid ve Häris bin Hişam da Kâbe'nin avlusunda oturuyorlardı. Attab bin Esid, "Babam bahtiyardı ki, bugünlere kalmadı" dedi. Hâriså bin Hişam ise, "Neden böyle konuşuyorsun? Yemin ederim ki, Muhammed'in hak söylediğini bilsem ona inanır, tâbi olurum" dedi. Ebû Süfyan ise korkak bir edâ ile, "Hiçbir şey söyleyemem. Çünkü ne söylersem şu civarın taşları, çakılları ona haber verir" dedi. Onlar böyle sohbetlerine devam ederken, Peygamber Efendimiz ansızın yanlarına geldi. "Söylediklerinizin hepsini biliyorum" buyurarak konuştuklarını teker teker anlattı. Şaşıp kaldılar.

Bunun üzerine Hâris ve Attab, "Vallahi, bu söylediklerimizi bizden başka kimse bilmiyordu. Sen bunları bir insandan duymuş olamazsın. Senin Peygamber olduğuna şâhitlik ederiz" dediler ve kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldular.

Böylece Resul-i Ekrem Efendimizin (a.s.m.) en büyük arzusundan birisi gerçekleşmiş oldu. Çünkü, çevresinde iyiliği ve dürüstlüğü ile tanınmış olan Håris bin Hişam'ın Müslüman olmasını çok istiyordu. Hattâ, onun için, "Allah'ım, Hâris'in İslâmiyete girmesini ne kadar istiyorum, ona hidayet nasip et" diye dua ediyordu. Peygamberimizin bu niyâzı kabul olmuş, Hâris bin Hişam zorla değil, kendi isteğiyle iman etmişti. Hâris'in Müslüman olmasından sonra Efendimiz, ona iltifatta bulundu ve "Seni İslâmiyet’le şereflendiren ve sana doğru yolu gösteren yüce Allah'a hamdolsun. Zaten senin gibi bir insanın İslâm’ı bilmemesi ve takdir etmemesi mümkün değildi" buyurdu. Haris'in kalbi iman aşkıyla çarpıyordu. İslâm’a hizmet aşkı ruhunda büyük heyecan doğurmuştu. Kardeşi Ebû Cehil İslâm’ı kökten yıkmak için elinden geleni geri koymazken, Hâris, onun yaptığı tahribata karşı İslâm’ı yaymayı, sadece

Mekke ve Medine'de değil, en uzak yerlere kadar gidip. Sahabelerle birlikte cihada çıkmayı, durup dinlenmeden hizmet etmeyi düşünüyordu. Sonunda cihada çıkma karanını verdi. Yakınları ve dostları, kendisini yolcu etmek üzere geldiklerinde Hâris, Mekke ve Medine dışına çıkmasının tek sebebinin cihad aşkı olduğunu bildiren şu veciz konuşmasıyla onlara veda etti: "Kardeşlerim, dostlarım, yemin ederim ki, ne sizden fazla kendimi düşündüğüm, ne de başka bir yurdu bu yurda tercih ettiğim için gitmiyorum. Başka insanları sizlere tercih ediyor da değilim. Bu yolculuğum sadece Allah yolunda ve Allah rızası için bir yolculuktur."

Hâris bin Hişam kimdir? Hâris bin Hişam nerede doğmuştur? Hâris bin Hişam ne zaman doğmuştur? Hâris bin Hişam nasıl Müslüman olmuştur? Hâris bin Hişam nasıl hicret etmiştir? Hâris bin Hişam nasıl evlenmiştir? Hâris bin Hişam’ın cesareti Hâris bin Hişam‘ın hayatı, Hâris bin Hişam’ın vefatı…

HARİS BİN HİŞAM’IN VEFATI

Hz. Hâris'in bundan sonraki hayatının çoğu cihad meydanlarında geçti. O, kendisinden önce âhirete şehid olarak giden kahraman Sahabiler gibi olmak istiyordu. Onları dâimâ hayırla yad ediyordu. "Mekke dağları kadar altınım olsa, hepsini Allah yolunda harcasam, yine onlara yetişemem" diyordu. Bu dünyada onlarla beraber bulunamadıysa da, ahirette beraber olacağı düşüncesi ruhunu tatmin ediyordu. Nihâyet Yermük Savaşında ağır bir şekilde yaralandı. Arkadaşlarından su istedi. Getirdiler. Tam içeceği sırada kendisi gibi yaralı olan Ikrime bin Ebu Cehil'in suya baktığını gördü. Hemen suyu ona gönderdi. "Suyu İkrime'ye götür" dedi. Ikrime (r.a) içmek için suyu eline aldı. Ayyaş bin Ebi Rebia'nın (r.a.) suya baktığını gördü. Hz. Ayyaş da yaralıydı. Ikrime (r.a.) suyu ona gönderdi. Sucu Hz. Ayyaş’a gittiğinde onun şehid olduğunu gördü. İkrime'ye yetişmek istedi.

Yanına geldiğinde o da şehid olmuştu. Hemen Hz. Hâris'e koştu. Fakat o da şehadet mertebesine ermişti.

Hz. Hâris'in Resulullah ile çok tatlı hâtıraları vardı. Bunlardan birisi şöyledir: "Bir gün Resulullahın huzuruna vardım; bana nasihat etmesini, birtakım tavsiyelerde bulunmasını istedim. Resulullah 'Dilini korumaya çalış" buyurdu. Sadece bunu tavsiye etti. Ben bunun çok kolay bir şey olduğunu sanıyordum Fakat daha sonra ne kadar zor olduğunu anladım."

Allah ondan râzı olsun.

Yorumlar