Günümüzde oturduğumuz yerden bütün dünyayı görebilmek mümkün. Ülkelerin şeklini, yüz ölçümünü, coğrafik şartlarını, nüfusunu ve daha birçok özelliğini haritalar sayesinde görebiliyoruz. Peki haritalar nasıl çizilir? Harita çizim yöntemleri nelerdir? Harita Çizimlerinde Neden Bozulma Olur? İşte detaylar...

Haritalar, dünyadaki bütün ülkeler hakkında bize bilgi verir. Yüzölçünleri, coğrafik şartları, şeklini gibi birçok özelliği içinde barındırmaktadır. Peki bize bu kolaylığı sağlayan haritalar nasıl çizilir?

Haritaların nasıl çizildiğini anlamak için ilk önce plan ve kroki tanımlarını bilmemiz gerekmektedir.

PLAN

Plan,ölçekli bir şekilde en ayrıntılı çizilen haritalara verilen isimdir.

KROKİ

Kroki, ölçeksiz ve kabataslak olan çizimlere verilen bir isimdir. Krokiler harita olarak kabul edilmez.

HARİTA ÇİZİMLERİNDE NEDEN BOZULMA OLUR? YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Günümüzde harita çizmek için pek çok farklı teknoloji kullanılsa da, çizilen haritada bozulmalar gerçekleşmektedir.

Bunun sebebi:

1. Dünya’nın şeklinin geoit olmasıdır.

2. Gerçek alan ile izdüşüm alan arasındaki farktır.

Haritaların çizimlerinde bu bozulmaları en aza indirmek için belirli sistemler kullanılır. Her sistemin kullanıldığı belirli alanlar olmakla birlikte bunlar, projeksiyon yöntemleridir.

Ilıman okyanusal iklim nedir? Ilıman okyanusal iklimin özellikleri nelerdir? Ilıman okyanusal iklim nedir? Ilıman okyanusal iklimin özellikleri nelerdir?

PROJEKSİYON YÖNTEMLERİ

1- Silindir Projeksiyon

Düzlemin, model kürenin çevresine silindir şeklinde sarılmasıyla oluşturulur. İz düşüm yöntemi ile paralel ve meridyenler silindir düzleme aktarılır.

• Silindir projeksiyon ile tüm Dünyanın haritası çizilebilir.
• Ekvatoral bölge en az hata ile gösterilir. Ekvatordan uzaklaşıldıkça hata oranı artar.
• Bu tip projeksiyonlarda alan ve açı bozulur.
• Genellikle tüm Dünyanın gösterilmesi gereken haritalar bu projeksiyonla çizilir.
• Atlas, duvar ve eğitim amaçlı haritalar silindir projeksiyonları ile hazırlanmaktadır.

2- Konik Projeksiyon

Silindir projeksiyonda olduğu gibi asetat koni şeklinde, model kürenin üzerine geçirilir ve harita çizilir.

• Orta Kuşak ülkelerinin haritalarının çiziminde kullanılır.
• Dünyanın yarısı gösterilse de, tümü de gösterilebilir.
• Alan korunur, ancak şekil bozulmaları fazladır.
• Ülke haritaları ile teknik ayrıntı isteyen haritalar bu projeksiyonla çizilmektedir.

3- Düzlem Projeksiyon

Düz bir asetat, haritası çizilmek istenen ülkenin üzerine getirilir ve harita çizilir.

• Bozulmaların en fazla olduğu projeksiyonlardır.
• Haritanın dış kısmına doğru bozulma artar.
• Kutup haritaları bu projeksiyonla hazırlanmaktadır.
• Açılarda bozulma meydana gelmez. Ancak şekil ve alan bozulur.