Hattat ne demektir?

Hat sanatkârı, bunu meslek olarak seçen kimse demektir.

TDK'ye göre anlamı

Çok güzel el yazısı yazan sanatçı.

Hattat kelimesinin kökeni nedir?

Arapça kökenli bir kelimedir. Arapçada yazı yazma anlamındaki "hatt" kelimesinden türetilmiştir.

Hattat kelimesiyle örnek cümle

Hâfız Osman gibi hattatla gömülmüş bir ışık/ Bu mezarlıkta siyah toprağı aydınlatıyor. (Yahya Kemal)

Bazı hattatlarımız:

  • Yedikuleli Seyyid Abdullah Efendi
  • Hulusi Yazgan
  • Hafız Osman Efendi
  • Mahmud Celaleddin Efendi
  • Macid Ayral
  • Şekerzâde Seyyid Mehmed Efendi
  • Kebecizâde Mehmed Vasfî Efendi
  • Hattat Nuri Korman