Havariyyun nedir?

Yardımcılar demektir.

Hz. İsa ve havarileri (havariyyun)

Hz. İsa'nın, dinini yaymada kendisine yardımcı olan 12 kişidir.

 Rivâyete göre Meryem Isâ'yı bir boyacının yanına çırak olarak vermiş. Daha çocuk yaşta olan İsa ayrı renklere boyanması gereken elbiselerin hepsini bir kazana atmış. Ustası telaşlanmışsa da İsa elbiseleri birer birer çıkarmış ve her biri istenilen renge boyanmış olarak çıkmış. Bu mucizeyi görenler İsa'ya inanmışlar ki bunlara daha sonradan havariyyun adı verilmiştir.