Havsala ne demektir? 

Kuş kursağı, taşlıktır.

Mecaz anlamıyla; insanın anlama, kavrama, kabul edebilme ve tahammül derecesi demektir.

Anatomik bir terim olarak, vücudun kalça kısmını meydana getiren kemik çatı, leğen demektir.

Havsalası almamak ne demektir?

Aklı kabul etmemek demektir.

Havsala kelimesinin kökeni nedir?

Arapça kökenli bir kelimedir. Dilimize Arapçadan geçmiştir.

Havsala kelimesiyle örnek cümle

Sür'atle nasıl değişti hâlim/Almaz bunu havsalam hayalim (Abdülhak Hamit)