Mumya ilacı nedir?

Her türlü derde deva olarak bilinen, adı var kendi yok bir ilaç. Yaraları ve kırıkları iyi ettiğine inanılır.

Mumya ilacının hikayesi

Efsaneye göre İran'ın efsanevi kahramanı Feridun bir gün ava çıkmış. Askerlerden biri bir ceylanı oklamış. Ancak vakit akşam olduğu için yakalayamamış. Ceylan yaralı haliyle kaçıp bir mağaraya sığınmış. Birkaç asker mağaraya girdiğini görmüşler. Ceylan mağaradaki bir suyu içmiş. Yarasını da suya batırmış ve iyileşmiş. Askerler bu hadiseyi görüp ceylanı yakalayarak Feridun'a getirmişler. Feridun, bir horozun ayağını kırıp suya değdirmiş; kırık düzelmiş. Mumya işte bu suymuş. Sonradan mumya yapmak için kızıl saçlı bir çocuğu bir taş dibeğe diri diri kapatıp 120 yıl bekletmişler. Çocuk dibek içinde iyice eriyince, terkibi, mumya haline gelmiş.

Mumya kelimesi "kırık" ve "yara" ile birlikte anılır.