'Herhangi' kelimesinin doğru yazılışı nedir?

Kelimenin doğru yazılışı "herhangi" şeklindedir.

Niçin bitişik yazılır?

Biraz, birazı, birkaç, birkaçı, birtakım, birçok, birçoğu, hiçbir, hiçbiri, herhangi belirsizlik sıfat ve zamirleri gelenekleşmiş olarak bitişik yazılır.

​Herhangi ne demektir? TDK'ye göre anlamı

Belli olmayan, özellikleri iyice bilinmeyen, rastgele.

Herhangi kelimesiyle örnek cümle

Herhangi biri de olur.