İşte, "Hubeyb bin Yesaf kimdir? Hubeyb bin Yesaf nerede doğmuştur? Hubeyb bin Yesaf ne zaman doğmuştur? Hubeyb bin Yesaf nasıl Müslüman olmuştur? Hubeyb bin Yesaf nasıl hicret etmiştir? Hubeyb bin Yesaf nasıl evlenmiştir? Hubeyb bin Yesaf’ın cesareti, Hubeyb bin Yesaf‘ın hayatı, Hubeyb bin Yesaf’ın vefatı…" sorularının cevapları

HUBEYB BİN YESAF’IN HAYATI

Hz. Resulullah (a.s.m.), Bedir Harbinin hazırlıkları yapıyordu. Hazırlıklar tamamlanıp Sahabiler harbe katılmak üzere yola çıktılar. Tam bu esnada bir zât, nefes nefese arkalarından yetişerek, kendisinin de savaşa katılmak istediğini bildirdi. Hz. Aişe (r.a.) bunu şöyle anlatır: Resulullah, Bedir Harbine çıktığında Harretu'l-Vebre'de bir adam gelip yetişti. Boyu posu yerinde olan bu adamın cesaret ve kahramanlığından çokça bahsedilirdi. Sahabiler, kendisini görünce sevindiler.

HUBEYB BiN YESAF NASIL MÜSLÜMAN OLDU

Bu zât, Resulullaha vararak, "Sizin saflarınızda, size tâbi olarak çarpışmak için geldim" dedi. Resulullah, "Sen, Allah'a ve Resulüne inanır mısın? diye sordu. Bu zât, "Hayır" cevabını verdi. Bunun üzerine Resulullah, "Dön, biz müşriklerden yardım dilemeyiz" buyurdu. Resulullah, Şecere denilen yere gelince aynı zât yine geldi. Aynı şekilde Resulullaha arzusunu bildirdi. Resulullah kendisine aynı cevabı verdi. Beyda denilen yere varınca, yine gelip Resulullaha yetişti. Harbe katılmak, Resulullahın saflarında çarpışmak istediğini söyledi. Resulullah, yine kendisine Allah'a ve Resulüne inanıp inanmadığını sordu. Bu defa, "Evet" cevabını verdi. Bunun üzerine Resulullah kendisine, "Buyur, bizimle beraber gel" buyurdu. Ve böylece Bedir Harbine katılma şerefine nâil oldu.

İşte bu zât Hubeyb bin Yesaft (r.a.). Fıtri olarak cesaret ve kahramanlığa sahip bu Sahabi, Müslüman olmadan önce dahi Mekke müşriklerinin Resulullaha yaptıkları zulümlere tahammül etmeyecek kadar insaf ve vicdan sahibi idi. Haksızlığa karşı mücadeleci bir ruh taşıyan bu kahraman insanın ruhundaki engin hakperestlik hissini, ancak İslâmî hakikat ve prensipler doyurabilir, geliştirebilirdi. Bedir Harbine iştiraki Müslüman olmasıyla mümkündü. Çünkü, "Bedir Aslanları," Kur'ân'da medhedilen mücahitler topluluğuydu. İşte Resulullah, Kur'ânî ölçünün emrettiğini yaparak onu İslâm’a, tevhide dâvet etti. Ve Hubeyb kalbindeki hakikat ışığının İslâm imanının nuruyla birleştiğini gördü, bahtiyarlar kervanına katıldı. Bedir Harbinde arslanlar gibi çarpıştı. İki cihan saadetinin gerçek yolunu gösteren, kâinatın yaratılma sebebi, yüce tebliğ vazifesiyle vazifelendirilmiş, Peygamberi susturmak isteyen Mekke müşriklerine kan kusturdu. İslâm güneşini üflemekle söndürmek isteyip, insanlığı hakikat ve iman nurundan mahrum etmek için uğraşan din düşmanlarına karşı, bulunduğu şartlar içerisinde en mükemmel mücâdeleyi verdi.

Hubeyb bin Yesaf kimdir? Hubeyb bin Yesaf nerede doğmuştur? Hubeyb bin Yesaf ne zaman doğmuştur? Hubeyb bin Yesaf nasıl Müslüman olmuştur? Hubeyb bin Yesaf nasıl hicret etmiştir? Hubeyb bin Yesaf nasıl evlenmiştir? Hubeyb bin Yesaf’ın cesareti, Hubeyb bin Yesaf‘ın hayatı, Hubeyb bin Yesaf’ın vefatı…

Savaş devam ederken, Hz. Hubeyb'in kılıcı, darbelerin tesiriyle bükülmüştü. Hubeyb çaresiz kalarak Resulullaha geldi. Hz. Resulullah Efendimiz bükülmüş ve hattâ bir bölümü çatlamış olan kılıcı tükürüğü ile kaynaştırdı ve düzelterek geri verdi. Hubeyb, bir harp hatırasını şöyle anlatır: Resulullah ile beraber harbe katıldığımızda müşriklerden biri boynuma bir darbe indirdi. Ben de mukabele ederek onu öldürdüm. Daha sonra onun kızıyla evlendim. Hanımım zaman zaman bana, "Keşke [kızını vererek) sana bu kadar iyilik yapan bir kimseyi kaybetmeseydin" derdi. Ben de ona, "Sen onu bırak, babanı öbür âleme çabuk gönderen birisini kaybetmemek için dua et" derdim.

Hubeyb (r.a.), Bedir, Uhud, Hendek başta olmak üzere, Resulullahın katıldığı diğer bütün savaşlara katılma şerefine erişmiştir. Sadece harp işleriyle değil, bazı teftiş meseleleriyle de uğraştığı kaydedilmektedir. Hz. Ömer'in, Hubeyb'i bazı işlerin teftişi için vazifelendirdiğini Said bin Müseyyeb rivayet etmektedir.

Bir rivayete göre Hz. Osman, diğer bir rivayete göre ise, Hz. Ömer devrinde vefât eden Hubeyb bin Yesaf, İmam Malik’e hocalık eden Hubeyb bin Abdurrahman adında bir torunu bilinmektedir.

Allah ondan râzı olsun.