Hudayinabit ne demektir?

1. Kendiliğinden yetişen (bitki).

2. Eğitim görmemiş, kendi kendini yetiştirmiş olan (kimse).

Hudayinabit kelimesinin kökeni nedir?

Farsça tanrı, sahip anlamlarındaki "huda" ile arapça bitmek anlamındaki "nabit" sözcüğünün terkibinden meydan gelmiştir.

Hudayinabit kelimesiyle örnek cümle:

Peyami Safa, hudayinabit bir kalem erbabıdır.