Hz. Hafsa kimdir? Hz. Hafsa’nın hayatı

Hz. Hafsa kimdir? Hz. Hafsa Peygamber efendimizle nasıl evlenmiştir? Hz. Hafsa’nın hayatı, Hz. Hafsa’nın vefatı…

İslam 28.09.2020 - 13:27 28.09.2020 - 13:27

Peygamber Efendimizin hanımlarından biri olan Hz. Hafsa validemizin Peygamberimizle nasıl evlendiği Hz. Hafsa’nın hayatı, Hz. Hafsa’nın vefatı, Hz. Hafsa'nın peygamberimizle evliliği ve Hz. Hafsa kimdir gibi soruların cevapları tüm detaylarıyla haberimizde.

İşte, "Hz. Hafsa kimdir? Hz. Hafsa Peygamber efendimizle nasıl evlenmiştir? Hz. Hafsa’nın hayatı, Hz. Hafsa’nın vefatı…" sorularının cevabı.

HZ. HAFSA KİMDİR?
HZ. HAFSA’NIN HAYATI

Hz. Hafsa, Hz. Ömer'in kızıdır. Peygamberimiz risaletle vazifelendirilmeden evvel Mekke'de doğdu. İlk defa Huneys bin Huzâfe ile evlendi. İlk Müslümanların safında yer alan bu bahtiyar karı-koca, müşriklerin dayanılmaz işkencelerine maruz kaldılar. Birlikte Medine'ye hicret ettiler. Hz. Huneys Bedir Savaşına iştirak etti. Müşriklerle kahramanca savaştı. Bu savaşta aldığı yaradan kurtulamadı. Medine'ye dönüldüğü sırada vefat etti. Böylece Hz. Hafsa genç yaşta dul kaldı.

Sevgili kızının dul olarak hayatına devam etmesine Hz. Ömer'in gönlü razı olmadı. Düşündü taşındı, onu Hz. Osman'a nikâhlamaya karar verdi. Çünkü Peygamber Efendimizin sevgili kızı Hz. Rukiyye vefat ettiğinden Hz. Osman da dul kalmıştı. Hz. Ömer hiç vakit geçirmeden Hz. Osman'a gitti. Hz. Osman üzgündü. Hz. Ömer onu teselli etti ve "Ya Osman! İstersen Hafsa'yı sana nikahlayayım" dedi. Hz. Osman hemen cevap vermedi. Biraz düşünmek için müsaade istedi. Aradan birkaç gün geçtikten sonra da, "Şu günlerde evlenmek istemi yorum" diyerek Hz. Ömer'den özür diledi.

Hz. Osman'dan bu cevabı alan Hz. Ömer doğruca Hz. Ebû Bekir'e gitti. Aynı teklifi ona da yaptı. Hz. Ebû Bekir sustu, hiçbir cevap vermedi. Hz. Ömer onun cevap vemeyişine çok üzüldü. Hz. Osman hiç olmazsa cevap vermiş ve özür dilemişti. Üzüntülü bir şekilde Peygamber Efendimizin huzuruna girdi. Ve "Ya Resulallah! Ben Osman'a şaşıyorum. Hafsa'yı ona teklif ettim de yanaşmadı" dedi. Büyük Sahabîsinin ve yardımcısının böyle üzülmesine Peygamber Efendimizin gönlü razı olmadı. Ona çok sevineceği bir müjde verdi. "Ya Ömer, ben sana Osman'dan daha hayırlı bir damat, Osman'a da senden daha hayırlı bir kayınpeder söyleyeyim mi?" buyurdu. Hz. Ömer şaşırmıştı. Hz. Osman'dan hayırlı damat kim olabilirdi? Hemen, "Buyur, söyle yâ Resulallah" dedi. Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu:

"Sen kızın Hafsa'yı bana nikâhlarsın. Ben de kızım Ümmü Gülsüm'ü Osman'a nikâhlarım. Çünkü Allah, Osman'ı senin kızından daha hayırlısına, senin kızını da Osman'dan daha hayırlısına nikâhladı." Hz. Ömer bu müjdeye çok sevindi. Hemen hazırlıklar tamamlandı ve Peygamber Efendimiz Hz. Hafsa ile Hicretin üçüncü yılında Şaban ayında nikâhlandılar.

Böylece Resulullah Hz. Aişe'yi nikâhlamakla en büyük yardımcısı olan Hz. Ebû Bekir'i taltif ettiği gibi, Hz. Hafsayı nikâhlamakla da Hz. Ömer'i taltif etmiş oldu. Bu büyük Sahabeleri ile din bağını, akrabalık bağlarıyla pekiştiriyordu. Hz. Ebû Bekir'in, Hz. Ömer'in teklifine karşı sükût etmesinin sebebi, Peygamber Efendimizin Hafsa ile evleneceğini bilmesiydi. Resulullahın sırrını söylemek istemiyordu. Nitekim nikâh tamamlandıktan sonra Hz. Ömer'e, "Senin teklifine müsbet cevap vermemek için hiçbir sebep yoktu. Ancak Resulullah Hafsa ile evlenmek istediğini bana söylediği için, onun sırrını açıklamak istemedim. Şayet Resulullah Hafsa hakkındaki düşüncesinden vazgeçseydi, onu muhakkak ben kabul ederdim" dedi ve ondan özür diledi.

Hz. Hafsa'nın hayatı da Peygamberimizin diğer hanımlar gibi fakirlik içerisinde geçti. Yatak olarak kullandığı tek bir yorganı vardı. Yazın onu altına serer, kışın da bir tarafını altına serer, bir tarafını da üstüne örterdi. Hz. Hafsa çoğu zaman yemeğin yanında ekmek bulamazdı. Buna rağmen içinde bulunduğu durumdan şikâyette bulunmadı. Cenab-ı Hakka şükretti.

Bir defasında bir tulum bal hediye etmişlerdi. Hz. Hafsa her sabah Resulullah kendisine uğradığında o baldan şerbet yapar, Peygamberimize ikram ederdi. Hz. Hafsa ibadete çok düşkündü. Çok namaz kılar, çok nafile oruç tutardı. Başkalarının kendisine hediye ettiği şeylerden kendi yemez, Peygamber Efendimize ikramda bulunurdu. Onu kendi nefsine tercih ederdi.

Hz. Hafsa, Peygamber Efendimizin vefatından sonra mühim hizmetlerde bulundu. Meselâ bunlardan birisi Kur'ân-ı Kerim nüshasını muhafaza etmekle vazifelendirilmesiydi. O bu vazifeyi hakkıyla ifa etti.

Hz. Hafsa, Peygamber Efendimizin mübarek sözlerinin bize kadar ulaşması hizmetinde de bulundu. 60 tane hadis rivayet etti. Çeşitli hadis kitaplarında yer alan bu hadislerden birisi şu meâldedir:

Resulullah yatağına girdiğinde sağ elini sol elinin üzerine koyar ve şöyle duâ ederdi: "Yâ Rabbi! Kullarını dirilttiğin gün beni azabından koru!" Bunu üç defa tekrar ederdi.

Mü'minlerin annesi olma şerefine nail olan Hz. Hafsa Vâlidemiz, Hicretin 45. yılında Hz. Muaviye'nin hilâfeti zamanında altmış yaşında iken vefat etti.

Allah ondan razı olsun.

Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@