Hz. Hud’un hayatı

Merak eden için Hz. Hud’un hayatı…

İslam 27.11.2019 - 15:14 27.11.2019 - 15:14

Putlara tapan “Ad” kavmini doğru yola çağıran Hz. Hud’un hayatı ibretlerle doludur.

HZ. HUD’UN HAYATI

Hazret-i Hud, Yemen'de Hadremut civarında "Ahkaf" denilen yerde yaşayan "Ad" kavmine peygamber gönderilmiştir. Şöyle ki: İnsanlar, Tufan felaketinden sonra yine azmışlar, yolları sapıtmışlar, Allah'ın dinine aykırı işlere sarılmışlardı. Bunlardan bir kısmı da "Ad" kavmi idi. Bunlar, birçok nimetlere ve kuvvetlere kavuşmuş muhteşem binalar yapmış: fakat Yüce Allah'ın birliğini inkâr ederek putlara tapınmakta bulunmuşlardı. Kendilerine Hud aleyhisselam gönderildi. Bu muhterem peygamber, birçok mucizeler gösterdi. Fakat inanmadılar. Nihayet yedi gün sekiz gün devam eden şiddetli bir rüzgâr ile helak oldular. Hazret-i Hud da, kendisine iman edenlerle beraber çıkıp başka tarafa gitti. Yüz elli sene yaşadığı ve Mekke-i Mükerreme'de veya Hadremut'da gömüldüğü rivayet edilmiştir.

(Kaynak: Büyük İslam İlmihali – Ömer Nasuhi Bilmen s.479)

Yorumlar