İşte, "Hz. Hüseyin kimdir? Hz. Hüseyin nerede doğmuştur? Hz. Hüseyin ne zaman doğmuştur? Hz. Hüseyin nasıl evlenmiştir? Hz. Hüseyin Halifelik yaptı mı? Hz. Hüseyin’in cesareti, Hz. Hüseyin’in hayatı, Hz. Hüseyin’in vefatı, Hz. Hüseyin’in şehit edilişi, Kerbela nedir? Kerbela hadisesi nasıl olmuştur?" sorularının cevapları...

HZ. HÜSEYİN KİMDİR?
HZ. HÜSEYİN’İN HAYATI

Peygamber Efendimiz'in "Hasan ve Hüseyin benim dünyada kokladığım iki reyhanımdır" buyurarak öpüp kokladığı ve çok sevdiği küçük torunu Hz. Hüseyin kimdir? Hz. Hüseyin nerede doğmuştur? Hz. Hüseyin ne zaman doğmuştur? Hz. Hüseyin nasıl evlenmiştir? Hz. Hüseyin Halifelik yaptı mı? Hz. Hüseyin’in cesareti, Hz. Hüseyin’in hayatı, Hz. Hüseyin’in vefatı, Hz. Hüseyin’in şehit edilişi, Kerbela nedir? Kerbela hadisesi nasıl olmuştur? tüm bu soruların cevabı tüm detaylarıyla haberimizde...

HZ. HÜSEYİN NEREDE DOĞMUŞTUR?
HZ. HÜSEYİN NE ZAMAN DOĞMUŞTUR?

Hicretin dördüncü yılıydı. Mübârek nesli devam ettirecek olan ikinci torun da dünyamızı teşrif buyurdu. Peygamberimiz, doğum müjdesini alır almaz sevgili kızının evine koştu. Torununu kucakladı, İsmini de Hüseyin koydu. Onun için de koç kurban edildi. Saçının ağırlığınca gümüş sadaka olarak dağıtıldı. Ayrıca sünnet ettirildi.

Bundan sonra Hz. FatIma Validemizin evi Peygamberimizin gözünde daha başka bir değer kazandı. Artık daha sık gidiyor, nur topu çocuklarını kucaklıyor, öpüyor, seviyordu. "Hasan ve Hüseyin benim dünyada kokladığım iki reyhanımdır" buyurarak onları kokluyordu.

Peygamberimiz sevgili torunlarının herhangi bir sebeple ağlamasına râzı olmazdI. Onların ağlatılmasını hoş karşılamazdı. Bir gün Hz. Hüseyin'i kucağına almıştı. Öptü, sevdi, sonra da kucağına oturttu. Bu esnada Hz. Hüseyin dedesinin üzerine akıttı. Peygamberimiz (a.s.m.) onu Ümmü'l-Fadl'a uzattı. "Al oğlumu tut, üzerime akıttı" buyurdu. Ümmü'l-Fadl (r.a.) Hüseyin'e kızdı, canını acıttı. Alemlere rahmet olarak gönderilen Yüce Peygamberimiz torununun ağlamasına dayanamadı. Ümmül-Fadl’a, "Allah iyiliğini versin. Sen oğlumun canını acıtmakla beni üzdün" buyurdu. Ümmü'l-Fadl Peygamberimizden özür diledi. Peygamberimiz başka bir gün de Hüseyin'in ağladığını işitti. Hz. Fâtıma'ya, "Onun ağlamasına üzüldüğümü bilmiyor musun?" buyurdu.

Resulullah (a.s.m.) her iki torununu da çok seviyordu. Aralarında bir ayırım gözetmiyordu. Her ikisi de bir şey istediğinde önce kim istediyse ona veriyordu. Bir gün yine torunlarını görmek, onları sevmek için gelmişti. Uyuyorlardı. O sırada Hz. Hasan uyandı, süt istedi. Evde bir koyun vardı, fakat sütü çok azdı. Peygamberimiz koyunun yanına gitti, onu sağdı. Koyun bol süt verdi. Sütü Hz. Hasan'a vermek üzereyken Hz. Hüseyin de uyandı, süt istedi. Peygamberimiz elindeki sütü Hasan'a (r.a.) verdi. Fatıma Vâlidemiz, "Yâ Resulallah, her halde Hasan'ı daha çok seviyorsunuz" diye sordu. Peygamberimiz, "İkisini de aynı derecede seviyorum. Fakat Hasan önce istemişti" buyurdu.

Hz. Hüseyin kimdir? Hz. Hüseyin nerede doğmuştur? Hz. Hüseyin ne zaman doğmuştur? Hz. Hüseyin nasıl evlenmiştir? Hz. Hüseyin Halifelik yaptı mı? Hz. Hüseyin’in cesareti, Hz. Hüseyin’in hayatı, Hz. Hüseyin’in vefatı, Hz. Hüseyin’in şehit edilişi, Kerbela nedir? Kerbela hadisesi nasıl olmuştur?

Peygamberimizin sevgili torunları yürüyecek yaşa gelmişlerdi. Artık düşe kalka yürüyorlardı. Bu onların sevimliliklerine sevimlilik katıyordu. Dedelerini çok seviyorlar, her an onu görmek istiyorlardı. Sanki onun insanlara kurtarıcı olarak gönderildiğini, kâinatın onun hürmetine yaratıldığını hissetmişlerdi. Yine bir gün onu anlıyorlardı. Mescitte olduğunu öğrenince düşe kalka yürüyerek mescide girdiler. Peygamberimiz o esnada Ashabına bir şeyler anlatıyordu. Hz. Hasan ile Hüseyin'in yanına gelirken düştüğünü görünce konuşmasını yarıda kesti ve onları kaldırdı. Sevdi, okşadı, kucağına oturttu. Sonra da şöyle buyurdu:

"Cenab-ı Hak, 'Mallarınız, evlâtlarınız fitnedir, birer imtihan vesilesidir' diye ne doğru buyurmuştur. Bu iki çocuğa baktım; düşe kalka yürüyorlar. Sabredemedim, konuşmamı kestim, kaldırıp buraya getirdim"

Peygamberimiz başka bir gün Ashabıyla birlikte bir yere gidiyordu. Kızının evinin yakınından geçerken Hz. Hüseyin'in kapının önünde oynadığını gördü. Adımlarını hızlandırdı, yaklaştığında kollarını açtı, onu tutmak istedi. Fakat Hz. Hüseyin bir oraya bir buraya kaçıyor, aklı sıra yakalanmak istemiyordu. Peygamberimiz onun bu hareketine tebessüm ediyordu. Sonra onu yakaladı. Bir elini kafasına, diğer elini çenesine koydu. Onu öptü, sevdi sonra da, "Hüseyin bendendir, ben de Hüseyin'denim. Allah'ı seven Hüseyin'i sever. Hüseyin torunlardan bir torundur" buyurdu.

Başka bir gün Peygamberimiz (a.s.m.) Ashabıyla sohbet ederken Ümmü Eymen (r.a.) geldi. Heyecanlıydı, "Ya Resulallah, Hasan ile Hüseyin kayboldu. Bütün aramamıza rağmen bulamadık" dedi. Peygamberimiz Sahabilere, "Kalkın çocuklarımı arayın" buyurdu. Onlardan her biri bir yöne gittiler. Peygamberimiz de Hz. Selman ile gitti. Bir dağ tepesine vardıklarında Hz. Hasan ve Hüseyin'i gördüler. Birbirlerine sarılmış vaziyette duruyorlardı. Bir yılan da hemen yanı başlarında duruyor, ağzından kıvılcımlar saçıyordu. Peygamberimiz hemen koştu. Yılan uzaklaştı, bir deliğe saklanıverdi. Peygamberimiz sevgili torunlarının yanına gitti, onları okşadı ve "Annem babam size feda olsun. Bu size Allah'ın büyük bir lütfu" buyurdu. Sonra da birini sağ omuzuna, birini de sol omuzuna aldı. Bunu gören Hz. Selman, "Ne mutlu size! Bineğiniz ne güzel" dedi. Peygamberimiz ise, "Binenler de güzel! Babası ise onlardan daha üstün" mukabelesinde bulundu.

Hz. Hasan ve Hüseyin artık iyice büyümüşlerdi. Birbirleriyle güreş tutabilecek yaşa gelmişlerdi. Peygamberimiz onları güreştiriyor, sonra da tebessüm ediyordu. Bir gün yine güreşiyorlardı. Peygamberimiz Hz. Hasan'ı gayrete getiriyor, "Ha gayret Hasan! Göreyim seni yakala Hüseyin'i" buyuruyordu. Hz. Ali de oradaydı. "Ya Resulallah, siz Hüseyin'i kayırmalı değil misiniz? Çünkü Hasan daha büyük" dedi. Peygamberimiz (a.s.m.) "Baksana, Cebrail de Hüseyin'e "Ha gayret Hüseyin göreyim seni' diyor" buyurdu.

Peygamberimiz (a.s.m.) hemen her gün torunlarını görüyordu. Bunun için bazen kendisi kızının evine gidiyor, bazen de Hz. Fatıma onları Peygamberimizin yanına getiriyordu. Çocuklarının ondan daha fazla feyizlenmesini istiyordu.

Hz. Hüseyin kimdir? Hz. Hüseyin nerede doğmuştur? Hz. Hüseyin ne zaman doğmuştur? Hz. Hüseyin nasıl evlenmiştir? Hz. Hüseyin Halifelik yaptı mı? Hz. Hüseyin’in cesareti, Hz. Hüseyin’in hayatı, Hz. Hüseyin’in vefatı, Hz. Hüseyin’in şehit edilişi, Kerbela nedir? Kerbela hadisesi nasıl olmuştur?

Bir gün Peygamberimiz hanımı Ümmü Seleme'nin (r.a.) yanında iken Hz. Fatıma çocuklarının ellerinden tutup dedesinin yanına getirdi. Hz. Ali de oradaydı. Hep birlikte yemek yediler. Bu sırada, "Ey Ehl-i Beyt! Allah sizden kiri, günahı gidermek ve tertemiz yapmak ister" meâlindeki Ahzab Suresi Nin 35. âyet-i kerimesi nâzil oldu. Peygamberimiz kızı Fatıma'yı, Hz, Ali'yi, Hz. Hasan ve Hüseyin'i (r.a.) elbisesinin altına aldı. Sonra da "Ya Rab, bunlar benim Ehl-i Beytimdir. Bunlardan günah kirini gider ve onları tertemiz yap" diye duâda bulundu.

Peygamberimizin vefatından sonra, Hz. Ali gibi bir zâtın terbiyesi altında büyüyen Hz. Hüseyin'in bütün hayatı bir sadelik içerisinde geçti. Bütün insanlığa Örnek olabilecek bir hayat yaşadı. Birçok sözü bize kadar ulaştı. Bunlardan iki tanesi şöyledir:

"İnsanların size tevdi edilen işleri birer ilahi emanettir. O işleri kötüye kullanmayınız, sonra azaba çevrilir." "Cömert efendi, cimri hor olur. Bir mü'min kardeşinin iyiliğini kendinden evvel düşünen ahirette daha iyisini bulur."

Hz. Hüseyin duası Allah indinde kabul edilen bir kuldu. Bir defasında kuyusunu temizleyen bir adamın yanından geçiyordu. Hz. Hüseyin'i görünce, "Kugenişletiyorum, fakat ne yapıyorsam suyu bir türlü çoğalmıyor" dedi. Hz. Hüseyin kuyunun suyundan biraz getirmesini istedi. O zat bir miktar su getirdi.

Hüseyin (r.a.) o sudan bir miktar içti, ağzında çalkaladı ve kuyuya püskürttü. Bundan sonra kuyunun suyu hem çoğaldı, hem de tatlılaştı.

Kerbela Hadisesinde de Yezid'in adamlarından biri, "Hüseyin aranızda mıdır?" diye sordu. Sonra da Peygamberimizin, "Cennet gençlerinin efendisidir" buyurduğu Hz. Hüseyin için, "Onu Cehennemle müjdeliyorum" diyerek edepsizlik etti. Hz. Hüseyin, ellerini dergâh-ı İlâhiyeye kaldırdı ve "Allah'ım onu Cehenneme gönder" diye beddua etti.

Duâsı biter bitmez adamın atı ürktü kendisi de yere yuvarlandı. Ayağı ise üzengide asılı kaldı. Param parça olarak Cehennemi boyladı.

KERBELA HADİSESİ

Hz. Hüseyin, Hz. Muâviye'nin vefatından sonra oğlu Yezid'in halifeliğini kabul etmedi. Çünkü Yezid zâlim ve fâsık birisiydi. Allah'ın emirlerine uygun hareket etmiyordu. Hz. Hüseyin'in böyle birine biat etmesi ise, düşünülemezdi. Onun Yezid'e biat etmediğini gören Kûfeliler Hz. Hüseyin'i davet ederek kendisine biat edeceklerini söylediler. Yezid'in yaşayışından onlar da memnun değillerdi. Bu dâvet üzerine Hz. Hüseyin Kûfe'ye gitmeye karar verdi.

Sahabiler gitmemesini istedilerse de o ısrarlıydı. Yanına yakınlarını ve çocuklarını alarak Küfe'ye hareket etti.

KERBELA HADİSESİ NASIL OLMUŞTUR?

Yezid, Hz. Hüseyin'in bu hareketine çok kızdı. Küfe Vâlisi Ubeydullah bin Ziyad'a emir verdi. Ondan bir ordu hazırlamasını ve Hz. Hüseyin'e mâni olmasını istedi. İbni Ziyad da Hürr bin Yezid komutasında bir birlik hazırladı ve Hz. Hüseyin'in üzerine gönderdi. Hz. Hüseyin'i susuz, taşsız ve ağaçsız bir yerde konaklamak mecburiyetinde bırakmasını emretti. Hürr, emri yerine getirdi. Hz. Hüseyin'i Kerbela'da konaklamak mecburiyetinde bıraktı. Hz. Hüseyin istese yanındaki mücâhidlerle Hürr bin Yezid ve mahiyetindekileri haklayabilirdi. Fakat o boş yere Müslüman kanı dökülmesini istemiyordu. Anlaşma yolunu arıyordu. Fakat anlaşma temin edilemedi. Üstelik bir gün sonra Ömer bin Sa'd kumandasında 4000 kişilik takviye kuvveti geldi. Bunlar Hz. Hüseyin ve mahiyetindekileri kuşatma altına aldılar. Suyun başını tuttular. Hava bir hayli sıcaktı. Hz. Hüseyin ve beraberindekiler bir hayli susamışlardı. Su talebinde bulundularsa da bu istekleri reddedildi.

Hz. Hüseyin kimdir? Hz. Hüseyin nerede doğmuştur? Hz. Hüseyin ne zaman doğmuştur? Hz. Hüseyin nasıl evlenmiştir? Hz. Hüseyin Halifelik yaptı mı? Hz. Hüseyin’in cesareti, Hz. Hüseyin’in hayatı, Hz. Hüseyin’in vefatı, Hz. Hüseyin’in şehit edilişi, Kerbela nedir? Kerbela hadisesi nasıl olmuştur?

Hz. Hüseyin bunların kendisini öldürmeye iyice kararlı olduklarını anlamıştı. Yanındakilerin ölmelerini istemiyordu. Onlara şu meâlde bir konuşma yaptı:

“Arkadaşlar, görüyorsunuz dünya değişmiş. İyisi gitmiş, kötüsü kalmış. Hayatın bir tadı kalmamış. Ömrümüzün kalan kısmı, kabın dibinde kalan su artığından, havası ağır ve sıkıcı bir otlak hayatından başka bir şey değildir. Artık hak ile amel edilmediğini, bâtıldan vazgeçilmediğini görmüyor musunuz? Böyle bir durumda kalan kişinin ölümü hayata tercih etmesi gerekir. Ben şahsen ölümü mutluluk, zâlimlerin idaresinde yaşamayı ise alçaklık olarak görüyorum."

Hz. Hüseyin bunları söyledikten sonra, yanındakilere gece karanlığından istifade ederek etrafa dağılmaları ricasında bulundu. Fakat onlar bunu kabul etmediler. "Allah bizi senden sonraya bırakmasın. Vallahi biz senden ayrılmayız" diyerek büyük bir sadakat örneği gösterdiler. Hz. Hüseyin onların bu davranışından müteessir oldu.

Biraz sonra her iki taraf da savaş düzeni aldı. Birbirlerine iyice yaklaştılar. Hz. Hüseyin büyük bir faciaya engel olma ümidiyle son olarak çok dokunaklı bir konuşma yaptı, Kûfelilere şöyle hitab etti:

"Ey insanlar, Resulullah (a.s.m.) bir hadislerinde şöyle buyurmuştur: 'Kim insanlara zulümle muamele eden, Allah'ın haram kıldıklarını pervasızca işleyen, Resulullahın yolundan gitmeyen ve Allah'ın kulları arasında zulüm ve haksızlıkla iş gören bir idâreciyi görür de ona göz yumar, eliyle veya diliyle karşı çıkmazsa, Cenab-ı Hakkın o kimseyi müstehak olduğu yere göndermesi hak olur.' Bu adamlar [Yezid ile Ubeydullah bin Ziyad] devamlı şeytana uymaktadırlar. Allah'a ibadet etmeyi bırakıp devamlı bozgunculuk ve fesat çıkarmakdırlar. Allah'ın kanunlarını işlenemez hale getirmiş bulunmakta, devletin hazinesini kendi aralarında paylaşmaktadırlar. Allah'ın haram kıldığını helâl, helâl kıldığını ise haram kılmaktadırlar. Bunu kabul etmeyip karşı çıkmak ise herkesten önce benim vazifemdir. Bunun böyle olduğu hususunda bana birçok mektup gönderdiniz. Bana biat edeceğinize ve yalnız bırakmayacağınıza dair haberciler yolladınız Eğer bu sözünüzü tutar da bana bîat ederseniz doğru bir harekette bulunmuş olursunuz. Şayet bu sözünüzden vazgeçtiyseniz, gelişimden hoşlanmadıysanız bırakın geri gideyim. Biraz düşününüz, beni öldürmeniz size bir iyilik getirir mi? Benim kanım size helâl olur mu? Ben sizin Peygamberinizin kızının oğlu değil miyim? Ben sizin Peygamberinizin amcasının oğlu Ali'nin oğlu değil miyim? Hamza, Abbas, Cafer benim amcalarım değil midir? Resulullah (a.s.m.) benim ve kardeşim hakkında' Bunlar Cennetlik gençlerin efendisidir" buyurmamış mıdır?"

Fakat gözü dönmüş güruh mutlaka Hz. Hüseyin'i şehid etmek istiyordu. Hiçbir şey anlayacak halde değillerdi. Biraz sonra hep birlikte saldırıya geçtiler. Çok kalabalıktılar.

Hz. Hüseyin kimdir? Hz. Hüseyin nerede doğmuştur? Hz. Hüseyin ne zaman doğmuştur? Hz. Hüseyin nasıl evlenmiştir? Hz. Hüseyin Halifelik yaptı mı? Hz. Hüseyin’in cesareti, Hz. Hüseyin’in hayatı, Hz. Hüseyin’in vefatı, Hz. Hüseyin’in şehit edilişi, Kerbela nedir? Kerbela hadisesi nasıl olmuştur?

Hz. Hüseyin'in yanındakiler, şehid oluncaya kadar Resulullahın sevgili torununu koruyacaklarına söz vermişlerdi. Kahramanca karşı durdular. Hz. Hüseyin'in etrafında adeta etten bir duvar oluşturdular. Biraz sonra da hepsi teker teker şehadet mertebesini kazandı. Hz. Hüseyin'in etrafında sadece bir kaç kişi kalmıştı. Onlar da birçok yerinden yaralanmışlardı. Hz. Hüseyin de çeşitli yerlerden yara almıştı.

HZ. HÜSEYİN’İN ŞEHİD EDİLİŞİ

Bir ara yanında bulunan son sudan bir kaç yudum içmek için su kabını ağzına götürdü. Tam bu sırada gelen bir ok, mübarek ağzına isabet etti. Kab elinden düştü. Eliyle ağzının kanını sildi. Bu arada bir ok da böğrüne saplandı. Derken çapulcular güruhu o mübarek insanın üzerine çullandılar. Elini kestiler. Çok geçmeden de Peygamberimizin "Reyhanım" diye koklayıp sevdiği sevgili torununu şehid ettiler. Bununla da yetinmeyerek mübarek başını kestiler ve Yezid'e gönderdiler.

Tarih Hicretin 61. yılını gösteriyordu. Bu feci hadiseden bir gün sonra Kerbela yakınlarındaki Gadiriye Köyü halkı katliam mahalline geldiler ve şehitleri defnettiler. Hz. Hüseyin'in kabrini kaybetmek istedilerse de Peygamberimizin torunundan yayılan hoş koku onun kabrini belirledi.

Kerbela katliamından sadece Hz. Hüseyin'in küçük oğlu Ömer ile hasta oğlu Aliyyü'l-Asgar, kızı Zeyneb ve bazı kadınlar kurtuldu.

Bu hadiseyle Peygamberimizin bir mucizesi daha ortaya çıktı. Çünkü Resulullah (a.s.m.) yıllar öncesinden Hz. Hüseyin'in Kerbela'da şehid edileceğini haber vermişti. Haber verdiği gibi çıktı. Bu haber verme hadisesi şöyle olmuştu:

Bir gün Cebrail (a.s.) Peygamberimizin yanına geldi. Peygamberimiz o sırada Ümmü Seleme Validemizin yanında bulunuyordu. Ümmü Seleme'ye (r.a.), "Kapıyı üzerimizden kapa. İçeriye kimseyi alma" buyurdu. Onlar içerdeyken Hz. Hüseyin geldi, içeriye girmek istedi. Hz. Ümmü Seleme onu içeriye koymak istemediyse de Hüseyin (r.a.) bir fırsatını bulup içeriye daldı ve Resulullahın kucağına oturdu. Peygamberimiz sevgili torununu öptü, sevdi. Cebrail (a.s.) "Onu çok mu seviyorsun?" diye sordu. Peygamberimiz, "Evet, çok seviyorum" buyurdu. Hz. Cebrail, "İyi ama ümmetin onu şehid edecek" dedi. Peygamberimiz, "Demek onu mü'minler öldürecek?" diye hayretini belirti.

Cebrail (a.s.) "Evet," dedi. "İstersen onun şehid edileceği yeri de sana haber vereyim" Peygamberimiz bildirmesini isteyince Cebrail (a.s.) kısa bir müddet için yanından ayrıldı. Kerbela'dan getirdiği bir avuç kırmızı ve ıslak toprakla döndü. Bunun üzerine Peygamberimizin mübârek gözlerinden yaşlar aktı. Cebrail'in getirdiği toprağı da saklaması için Ümmü Seleme'ye (r.a.) verdi. Hz. Hüseyin'in şehid edildiği gün güneş tutuldu. Gökyüzü kıpkırmızı kesildi. Halk Kıyâmetin kopacağını zannetti. Diğer taraftan, onun şehadetine sadece insanlar değil, cinler de gözyaşı döktüler.

Hz. Hüseyin kimdir? Hz. Hüseyin nerede doğmuştur? Hz. Hüseyin ne zaman doğmuştur? Hz. Hüseyin nasıl evlenmiştir? Hz. Hüseyin Halifelik yaptı mı? Hz. Hüseyin’in cesareti, Hz. Hüseyin’in hayatı, Hz. Hüseyin’in vefatı, Hz. Hüseyin’in şehit edilişi, Kerbela nedir? Kerbela hadisesi nasıl olmuştur?

Ümmü Seleme Vâlidemiz haber veriyor: "Resulullahın vefatından sonra cinlerin ağladığını hiç duymamıştım. Bir gün yine onların ağlamasını duydum. Oğlum Hüseyin'in şehid edildiğini hissettim. Hizmetçimi göndererek haber getirmesini istedim. Hizmetçi biraz sonra Hz. Hüseyin'in şehid edildiği haberiyle geldi." Bütün ömrünü İslâmiyet’e hizmet yolunda geçiren Hz. Hüseyin Peygamberimizden birkaç tane hadis rivayet etmiştir. Bu hadislerden bazıları şu meâlde:

"Malâyaniyi [boş konuşmayı ve boş şeyle meşgul olmayı] terk etmek kişinin İslâmiyet’inin güzelliğindendir.”

"Asıl cimri, yanında ismim zikredildiği halde, bana salâvat getirmeyen dir."

"Ey insanlar, ölüm bu dünyada sanki bizden başkaları için yazılmış, hakka uygun hareket etmek sanki bizden başkaları için vâcip kılınmıştır. Uğurladığımız ölüler sanki pek yakında geri dönecek yolcularmış, biz de onlardan sonra dünyada ebediyyen kalacakmışız gibi onların mirasları yiyoruz. Bütün nasihatları unutmuş bulunuyor, başımıza bir belânın gelmesinden korkmuyoruz. Kendi kusurlarıyla uğraştığı için başkalarının kusurlarını görmeyen kimseye ne mutlu! Kazancı helal, gizli hali iyi, açık hali faydalı ve yolu doğru olan kimseye ne mutlu! Kendini küçük düşürmek şartıyla alçak gönüllülük eden, helâl malından Allah yolunda harcayan, ilim ve hikmet sahibi kimselerle oturup kalkan, fakir ve muhtaçlara acıyan kimseye ne mutlu! Malın fazlasını harcadığı halde sözün fazlasını tutup fazla konuşmayan, sünnete uygun hareket edip bidat dönmeyen kimseye ne mutlu!"

Son olarak Hz. Hasan ve Hüseyin'in faziletine işaret eden iki hadis nakledelim:

"Hasan ve Hüseyin benim oğullarımdır. Onları seven beni sevmiş olur. Beni seven Allah'ı sever. Allah kimi severse onu Cennete koyar. Kim onları sevmez ve onlara düşmanlık ederse bana düşmanlık etmiş olur. Bana düşmanlık edeni Allah sevmez. Allah kimi sevmezse onu Cehenneme koyar."

Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Raysuni istifa etti Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Raysuni istifa etti

Peygamberimiz (a.s.m.) Hz. Fatima, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin için, "Size harp açana ben de harp açarım. Sizinle sulh içerisinde olanla ben de sulh içerisinde olurum."