Kavmi çağrısına uymayarak helak olan Hz. Salih’in hayatı ibretlerle doludur.

HZ. SALİH'İN HAYATI

Hazret-i Salih, Şam ile Hicaz arasında "HİCR" denilen yerde yaşayan "Semud" kavmine peygamber gönderilmiştir. Bu kavim de dağları delmiş, taşları oymuş, kendilerine pek sağlam binalar yapmışlardı. Fakat, bunlar da doğru yoldan çıkmış bulunuyorlardı. Hazret-i Salih'in yirmi sene devam eden emirlerine ve öğütlerine muhalefet ettiler. "Bu deveye dokunmayınız" dediği ve bir mucize olarak taştan Allah'ın emri ile çıkardığı hayvanı boğazladılar. Nihayet şiddetli bir gürültü ile yerlere serilip helâk oldular. Salih peygamber de, kendisine iman edenlerle beraber çıkıp önce Şam'a, Filistin'e, sonra da Mekke-i Mükerreme'ye gitti. Seksen beş sene veya iki yüz sene yaşadığı ve Mekke-i Mükerreme'de rükün ile makam arasında gömüldüğü rivayet edilir.

Hz. Salih'in adı hangi surelerde geçmektedir?

Hz. Salih (a.s.) ve Semud kavminin yaşadıkları; Hud suresi, Şuara suresi, Neml suresi, Kamer suresi, Muminun suresi, Araf suresinde geçmektedir.

HZ. SALİH'İN ADI KUR'AN'DA KAÇ KERE GEÇMEKTEDİR?

Hz. Salih'in ismi Kur'an'da ismi 8 defa geçmektedir.

HZ. SALİH HANGİ KAVME PEYGAMBER OLARAK GÖNDERİLMİŞTİR?

Semud Kavmine peygamber olarak gönderilmiştir.

HZ. SALİH'İN MESLEĞİ

Hz. Salih, deve çobanlığıyla uğraşır. Hem deve hem de deve sütü satardı.