Hz. Sevde kimdir? Hz. Sevde’nin hayatı

Hz. Sevde kimdir? Hz. Sevde Peygamber efendimizle nasıl evlendi? Hz. Sevde’nin hayatı, Hz. Sevde’nin vefatı…

İslam 24.09.2020 - 14:58 24.09.2020 - 14:58

Peygamber Efendimizin hanımlarından biri olan Hz. Sevde'nin Peygamberimizle nasıl evlendiği Hz. Sevde’nin hayatı, Hz. Sevde’nin vefatı, Hz. Sevde'nin peygamberimizle evliliği ve Hz. Sevde kimdir? gibi soruların cevapları tüm detaylarıyla haberimizde.

İşte, "Hz. Sevde kimdir? Hz. Sevde Peygamber efendimizle nasıl evlenmiştir? Hz. Sevde’nin hayatı, Hz. Sevde’nin vefatı…" sorularının cevabı.

Hz. Hatice Vâlidemizin vefatına Peygamber Efendimiz çok üzülmüştü. Aile hayatında âdeta bir boşluk meydana gelmişti. Resulullahın (a.s.m.) çevresi, onu teselli edip yardımcı olarak bir hanımın bulunması gerektiğini düşündüler. Osman bin Ma'zun'un (r.a.) hanımı Havle (r.a.), bu maksatla Peygamberimizin huzuruna gitti. Hatice'nin yokluğunu hemen hissetti. "Ya Resulallah! yanınıza girince Hatice'nin boşluğunu hemen hissettim" dedi. Peygamberimiz, "Evet, o çocuklarımın anası, evimin de görüp gözetleyicisiydi" buyurdu. Bunun üzerine Hz. Havle düşüncesini açtı. "Ya Resulallah, evlenmek ister misiniz?" diye sordu. Peygamberimiz, "Evet, kadınlar arasında münasip kimse bulunabilirse..." buyurdu ve kimi düşündüğünü sordu. Hz. Havle, Ebû Bekir'in kızı Aişe ile Sevde bint-i Zem'a olduğunu söyledi. Peygamberimiz (a.s.m.), "Git, benim için ikisi hakkında da konuş" buyurdu.' Hz. Aişe o sıra da çok küçüktü. Evlenecek yaşta değildi. Peygamberimiz onunla sadece nişanlanmak istiyordu.

Hz. Sevde, ilk kocası ve amcası oğlu Sekran bir Amr ile İslâm’ı kabul edenlerin ilk safında yer alıyorlardı. Bu bahtiyar karı koca, putları bırakıp îmân edince, müşrik olan akrabaları ve diğer müşrikler tarafından çeşitli işkencelere maruz bırakıldılar. Bu işkence dayanılmaz bir hal alınca da, birçok Müslüman ile birlikte Habeşistan'a hicret etmek zorunda kaldılar. Mekke'ye geri döndüklerinde Hz. Sekran vefat etti. Böylece Hz. Sevde beş küçük çocuğuyla dul kaldı. Geçim sıkıntısı çekiyordu.

Peygamberimizin muvafakatı ile Hz. Sevde'ye dünür giden Havle (r.a.) bu müjdeyi Sevde'ye bir an önce vermek için acele ediyordu. Nihayet Sevde'nin oturduğu eve girdi. Hz. Sevde'ye, "Resulullah beni sana dünürlük için gönderdi" dedi. Hz. Sevde bu müjdeye çok sevindi. Bununla birlikte endişeliydi. Hz. Sevde bu endişesini bir vesile ile Peygamberimize şöyle dile getirdi: "Vallahi yâ Resulallah! Benim sizinle evlenmeme engel hiçbir mühim sebep yoktur. Ancak şu çocukların sabah akşam başınızda vızıldayacaklarını düşünüyorum da onun için çekiniyorum." Bunun üzerine, âlemlere rahmet olarak gönderilen Yüce Peygamber, "Allah sana rahmet etsin. Kadınların hayırlısı, küçük çocukları sebebiyle zorluklarla karşılaşandır" buyurarak onun tereddüdünün yersiz olduğunu beyan etti. Hz. Sevde zaten kocası Hz. Sekran'ın vefatından birkaç gün önce rüyasında Peygamber Efendimizin mübarek ayaklarını omuzuna koyduğunu görmüştü.

Bunu kocasına anlattığında Sekran (r.a.) şöyle demişti: "Ey Sevde, sen gerçekten böyle bir rüya gördünse, bu benim mutlaka öleceğime, senin de Peygamber Efendimizle evleneceğine işarettir." Hz. Sevde bu rüyasını hatırladı ve kayın birâderi Hatib bin Amr’a Peygamberimizle nikâhını kıyması için selâhiyet verdi.

Böylece Hz. Sevde peygamberliğin 10. yılında Resulullahın ikinci hanımı olma şerefine kavuştu. Sevde, Peygamber Efendimizle nikâhlandığında yaşı bir hayli ilerlemişti. Elli yaşın üzerinde bulunuyordu. Onun Resulullah ile evlenmesinin tek gayesi, Peygamberimizin hanımı olma şerefini elde etmekti. Nitekim üç yıl sonra Resulullah Hz. Âişe ile nikâhlanınca bunda ne kadar samimi olduğunu gösterdi.

Peygamberimize şöyle dedi: "Ben sadece size eş olma şerefine nâil olan kadınların zümresinden haşrolunmayı istiyorum. Ben nöbet günümü Aişe'ye bağışladım." Diğer taraftan, Peygamberimiz de iman fedâisi bu azize Sahabisini, hem gözü dönmüş, merhametten mahrum yakınlarının zulmünden korumak, hem de dinini rahatça yaşamak için her şeyi göze alarak hicret etmesi sebebiyle mükafatlandırmak için nikâhı altına almıştı. Bu cihetle bu evlilikte tamamen bir himaye ve şefkat hissi hâkimdi. Peygamberimizin maksadı, dul ve beş yetim sahibi bir mücahide kadını korumaktı. Zaten o sıralar Hz. Hatice vefat ettiğinden dolayı yalnız bulunuyordu.

Hz. Sevde, Peygamberimize karşı çok itaatkârdı. Resulullaha karşı hizmette kusur etmez, emirlerini hemen yerine getirirdi. Ona hizmet etmeyi kendisi için büyük bir şeref telâkki ederdi. Peygamberimizin diğer hanımları ile birlikte Vedâ Haccında bulundu. Resulullahın vefatından sonra bir daha hac ve umreye gitmedi. Kendisine "Niçin hac ve umre yapmıyorsun?" diyenlere, "Ben hac ve umremi yaptım. Artık Allah'ın emrettiği gibi evimde oturacağım" cevabını verirdi.

Hz. Sevde dünyaya fazla gönül vermezdi. Eline geçenlerden, ihtiyaçtan fazlasını fakirlere sadaka olarak verirdi. Bir gün Hz. Ömer harcaması için kendisine çok miktarda para göndermişti. İlk anda bunun para olduğunu anlayamadı. "Bu nedir?" diye sordu. Para olduğunu söylediler. "Hurma mıdır ki, bu kadar çok göndermiş" dedi ve hepsini dağıttı. Hz. Sevde Hicretin 54. yılında Medine'de Muaviye'nin (r.a.) hilâfeti esnasında yüz küsur yaşında iken vefat etti.

Allah ondan razı olsun.

Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@