Kuran’da adı geçen hak peygamberlerimizden olan Hz. Yakup’un hayatı çile ve imtihanlarla doludur. Evladı Yusuf (a.s.)’un hasretiyle ağlamaktan görme yetisini kaybeden Hz. Yakup, bir sabır timsalidir.

HZ. YAKUP’UN HAYATI

Hazret-i Yakub, ishak aleyhisselâm'ın oğludur. Lakabı "İsrail" olduğundan oğullarına ve torunlarına "Beni İsrail (İsrailoğulları)" denmiştir.

Filistin civarında Kenan diyarında yaşayan İsrailoğulları’na gönderilen bir peygamberdir. Yusuf Peygamber’in de babasıdır. İsrailoğulları onun soyundan gelmektedir.

Kur’an-ı Kerîm’de Yakup Peygamber’in güçlü bir iradeye, keskin bir zekâya sahip, salih, hayırlı, dürüst ve temiz zürriyetli bir insan olduğundan bahsedilir.

Hazret-i Yakup’un 12 çocuğu olmuş, en sevdiği oğlu olan Hazret-i Yusuf kardeşleri tarafından kıskanılmış ve kuyuya atılmıştır.

Milli Görüş'ün önemli hatiplerinden Hasan Damar Hoca son yolculuğuna uğurlandı Milli Görüş'ün önemli hatiplerinden Hasan Damar Hoca son yolculuğuna uğurlandı

Yakup Aleyhisselam evlat acısı ve evlat ihaneti ile imtihan edilmiştir. Oğlu Yusuf Aleyhisselam’ın acısı dolayısıyla gözleri kapanmış, kırk sene sonra ona kavuşmasıyla yeniden açılmıştır.

Yakup Aleyhisselam oğlu Yusuf Aleyhisselam ile buluştuktan sonra ailesi ile Kenan diyarından Mısır’a hicret etmiştir.

Hazret-i İshak'dan sonra, yerine peygamber olarak Kenan ilinde kalmıştı. Sonradan Mısır'a gitmiş ve orada vefat etmiştir. Oradan vasiyeti üzerine, dedesi Hazret-i İbrahim'in gömülü bulunduğu "Halilürrahman" kasabasındaki mağaraya taşınmıştır.

(Kaynak: Büyük İslam İlmihali – Ömer Nasuhi Bilmen s.482)