İbahiyye kavramının tanımı nedir? İbahilik neyi savunur? İbahi kime denir?

İbahiyye  ya da İbahilik nedir?

İslam'ın haram ve yasak kıldığı şeyleri helal ve mübah sayan sapkın bir fırkadır. Kelime anlamı, açıklamak; serbest bırakmak, meşru saymaktır. 

İslam'da bütün yasakların ve yükümlülüklerin kaldırılmasını savunan dinsel akımlara verilen ortak isimdir. İbahiyye; namaz, oruç, hac, zekât gibi bütün kesin dinsel buyrukları ortadan kaldırırken, leş yemek, şarap içmek, zina ve eşcinsellik gibi kesin olarak yasaklanmış bütün haramları da helal sayar.

İbahi kime denir?

İbahilik fırkalarına inanan ve ona göre hareket edenlere denir.

İbahi düşünceye yönelen fırkalar şunlardır:

1- Hattâbiyye

2- Beşeriyye 

3- Nusayriyye

4- Muhammise ve Albâiyye

5- İsmâiliyye

6- Keysâniyye

7- Meymûniyye

8- Hürremiyye

'Antik tiyatro' mu? Allah'ın evi mi? 'Antik tiyatro' mu? Allah'ın evi mi?

9- Sûfiyye