'İçgüdü' kelimesinin doğru yazılışı nedir?

Kelimenin doğru yazılışı "içgüdü" şeklindedir.

Niçin bitişik yazılır?

Dilimizdeki; her iki ögesi de aslî anlamını koruduğu hâlde yaygın bir şekilde, gelenekleşmiş olarak bitişik yazılan kelimelerdendir.

İçgüdü ne demektir? TDK'ye göre anlamı

  1. ruh bilimi. Bir canlı türünün bütün bireylerinde akıl ve düşünceden bağımsız olarak doğuştan gelen bilinçsiz her türlü hareket ve davranış, insiyak, sevkitabii
  2. hayvan bilimi. Organizmayı o türe özgü olan bir amaca ulaşmaya sürükleyen davranış eğilimi.

İçgüdü kelimesiyle örnek cümle

"Bir çeşit içgüdüyle fincanı alıyor tepsiden ve hemen dudaklarına götürüyor." (Erhan Bener)