Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (sav) yönelik hakaret içerikli skandal bir karikatürün sosyal medya üzerinden paylaşılması ve İslam dinine 'pedofili' iftirası atılmasına tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor.

"Hicri takvim Hz. Ömer (r.a) zamanında belirlendi"

İlahiyatçı İhsan Şenocak, alçak iftiraya yanıt verdi.

Şenocak, sosyal medya hesabından Hicri takvimin Hz Ömer (r.a) zamanında belirlendiğini bildirerek "Derdi hakikat olanlar ya da"Hâtıbu'l-Leyl" olmakla maruf meşhurlar ayrıntılı bilgi için Cevâd Alinin cahiliyye dönemi Arab tarihini anlattığı on ciltten oluşan"el-Mufassal fî Tarihi'l-Arab Kable'l-İslam"başlıklı eserine bakabilir" ifadelerini kullandı.

"Bildiğimiz manada bir takvim yoktu"

"Araplarda kameri aylar elbette malumdu fakat bildiğimiz manada bir takvim yoktu. Kur'an-ı Kerim'de Seylu'l-arim diye geçen Me'rib su seddinin çökmesi, Fil hadisesi gibi mühim olaylar esas alınarak zaman hesaplanırdı. Bu yüzden sahabenin önemli bir bölümünün doğum tarihi ihtilaflıdır." diyen Şenocak şunları kaydetti:

"Hz. Aişe çocuk değildi"

"Araplarda takvim yoktu. Bu yüzden bir kızın evlenme çağı yaştan değil, fiziki durumundan anlaşılırdı .Hz Aişe de Allah Rasulünden (sav) önce Cübeyr b Mutım ile nişanlıydı. Nişanı attıktan sonra Efendimizle evlendi. Hz Aişe çocuk değil, evlilik çağındaydı."