İhtida ne demektir? 

Doğru yola girme, hidayete erme demektir. 

Dini bir kavram olaraksa,b aşka bir dinden çıkıp İslam dinine girme, müslümanlığı kabul etme demektir.

TDK'ye göre anlamı

Başka bir dinden çıkıp Müslüman olma.

İhtida kelimesinin kökeni

Arapça kökenli bir kelimedir.  Arapçadaki doğru yolu göstermek anlamındaki "hudâ, hidâyet" kelimlerinden türetilmiştir.

İhtida kelimesiyle örnek cümle

İstanbul'dan Konya'ya Kayserzadeler'in iltica, hatta ihtida ettikleri görülmüştür. (Yahya Kemal)