'İkide bir' kelimesinin doğru yazılışı nedir?

Kelimenin doğru yazılışı "ikide bir" şeklindedir.

Niçin ayrı yazılır?

İsim hâl ekleriyle yapılan ikilemeler ayrı yazılır.

İkide bir ne demektir? TDK'ye göre anlamı

Sıklıkla, sürekli, ikide birde

İkide bir kelimesiyle örnek cümle

"İçeridekiler şaraplarını içip çubuklarını tüttürürken ikide bir iri kıyım bir adama takılıp duruyorlardı." (İhsan Oktay Anar)