Orta Asya’daki kültür merkezleri 

  • Anav Kültürü 
  • Afanesyevo Kültürü 
  • Andronova Kültürü 
  • Karasuk Kültürü 
  • Tagar Kültürü 

Bu kültür merkezlerinde yapılan kazılarda ortaya çıkan  topraktan ve madenden yapılmış süs eşyalarına, nakışlı  seramik parçalarına, tuğladan yapılmış evlere, çeşitli  dokumalara rastlanması gelişmiş bir kültürün işaretidir. 

Hunlar ve Köktürklerde taşınabilir sanat eserleri ortaya  çıkarken Uygurlarda ise yerleşik hayata seçmelerinden  dolayı taşınamaz sanat eserleri de görülmektedir. 

Çadır Sanatı 

Türklerin yaşam tarzı sanat anlayışlarına da etki  etmiştir. Bu durum çadır sanatının gelişmesine etki  etmiştir. Türklerdeki çadır geleneği daha sonraki  dönemlerde anıt mezar ve dini mimari üzerinde etkisini  göstermiştir. Kurganlar (Büyük mezar)’da anıt mezar  mimarisini etkilemiştir. Çadır sanatı aynı zamanda  süsleme sanatını da etkilemiştir. 

Anıt Mezar

Anıt mezar geleneği Köktürklerde ön plana  çıkmıştır. Tonyukuk, Kültigin, Bilge Kağan Anıtları buna  örnektir. Uygurlar döneminde anıt mezarda kubbeli  sisteme geçilmiş bu gelişme Selçuklu ve Osmanlıda Türk  üçgeni olarak adlandırılmıştır. Kent mimarisinin en  önemli örneklerini veren Uygurlar evler, saraylar,  tapınaklar inşa ederek mimaride ileri gitmişlerdir. 

Heykel Sanatı

Hunlar Dönemi’nde daha çok küçük  boyutlu heykelciklere rastlanmaktadır. Köktürklerde ise  Orhun Anıtları ve Balballar anıtsal örnekler olarak  görülmektedir. Uygurlar dönemi insan heykellerinde  gerçekçi bir anlatım görülmektedir. Uygurlar  Dönemi’nde heykel sanatının gelişmesinde dini inançlar  etkili olmuştur. 

Resim Sanatı

Hun resim sanatında Şamanizm ve  kutsal hayvan türleri inancının etkileri görülmektedir. İlk  Türk Devletleri’nde resim sanatı daha çok Uygurlarda  gelişmiştir. Uygurların yaptığı duvar resimleri (Fresko) portre sanatının ilk  aşamasıdır. Minyatür sanatında da ileri giden Uygurlar  Moğollar aracılığıyla Anadolu Türk sanatını  etkilemişlerdir. 

El Sanatları

Türk Devletleri diğer sanat dallarının yanı  sıra el sanatlarında da oldukça mahir oldukları  bilinmektedir. Demircilik, dericilik, dokumacılık, maden  ve ahşap işciliği alanında ileri gitmişlerdir. Yaptıkları  eserlerde; kıvrıkdal bitki üslubu ve hayvan  üslubu etkin bir biçimde kullanılmıştır. Dünyanın en eski  halısı olan pazırık halısı da Türklerin halıcılık alanında  seviyelerinin göstermesi bakımından önemlidir. 

Maden Sanatı

Türkler Altın ve gümüş işlemeciliğinin  yanı sıra demir ve bronz madenlerini kullanmıştır. Ham  demirden çelik elde ederek kılıç, kalkan, mızrak, ok  uçları ve üzengi gibi savaş malzemeleri yapmışlardır.  Türkler yaşam şartları çerçevesinde çeşitli ev eşyaları  yaparak ahşap işçiliğine ait örneklerde ortaya  koymuşlardır.