'İlköğretim' kelimesinin doğru yazılışı nedir?

TDK'ye göre kelimenin doğru yazılışı "ilköğretim" şeklindedir; yani bitişik yazılır.

Niçin bitişik yazılır?

Dilimizdeki; her iki ögesi de aslî anlamını koruduğu hâlde yaygın bir şekilde, gelenekleşmiş olarak bitişik yazılan kelimelerdendir.

İlköğretim ne demektir? TDK'ye göre anlamı

Birkaç öğretim basamağından oluşan örgün eğitim sisteminin temel bilgi ve becerileri kazandıran sekiz yıllık ilk basamağı, ilköğrenim, zorunlu öğrenim.

İlköğretim kelimesiyle örnek cümle

"İlköğretim kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur..." (Anayasa)