İnisiyatif ne demektir?

Bir işi kendi başına yapabilmek, o iş hakkında gerekli kararları alabilmek için sâhip olunan nitelik, tek başına yapabilme gücüdür.

İnisiyatifi ele almak ne demektir?

Gerekli kararları alma durumunda kalmak, gerekli kararları alarak o işi yönetmek, idâreye hâkim olmak.

TDK'ye göre inisiyatif kelimesinin doğru yazımı

TDK'ye göre kelimenin doğru imlası "inisiyatif" şeklindedir. İnsiyatif şeklindeki yazımı yaygın bir imla hatasıdır.

İnisiyatif kelimesinin kökeni nedir?

Latince "initiative" kelimesinden türetilmiştir.