İntizar ne demektir?

Bekleme, bekleyiş demektir.

Bir diğer anlamı inkisar, bedduadır.

İntizar kelimesinin kökeni nedir?

Arapça bir kelimedir. Arapçadaki bakmak,görmek; beklemek anlamındaki "nazar" sözcüğünden türetilmiştir.

İntizar etmek ne demektir?

1. Beklemek, gözlemek.

2. Halk ağzında ilenmek, beddua etmek.

İntizar kelimesiyle örnek cümle:

Sessizdiler, fakat ramazan mâneviyyeti/ Bir tatlı intizâra çevirmiş sükûneti. (Yahya Kemal) 

Kelime yukarıdaki cümlede bekleme anlamı ile kullanılmıştır.