Pişdadiyan sülalesinden İran'ın altıncı hükümdarı olan meşhur padişah Feridun

Feridun, Cemşid'in sülalesinden olup Dahhak'ın öldürülmesinden sonra tahta geçmiştir. Feridun ihtiyarlayınca ülkeyi üç oğlu arasında pay etmiş, Turan'ı Tur'a, Arap ülkesini Selim'e, İran'ı da Trec'e ver miştir. Tur ile Selim Irec'i kıskanıp onu öldürünce Feridun da Irec'in torunu Minü Çehr'i kendisine velîahd tayin etmiştir. Feridun'un lakabı Ferruh'tur. Feridun ke limesi bir Hint'li mabût veya melek olarak bilinen Teriton'dan bozmadır. Bu melek yeryüzüne musallat olan Azi Dahâkâ (Dahhâk) adlı ejderhayı öldürmüştür.

Feridun edebiyatta neyi temsil etmektedir?

Edebiyatta Feridun bir adâlet timsali olarak anılır.