Irmak adası nedir? Irmak adasının özellikleri nelerdir? Irmak adası nasıl oluşur? Irmak adası hangi bölgelerde görülür? Dış kuvvetleri nelerdir?

IRMAK ADASI NEDİR? ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Irmak Adası: Akarsu yatağının genişlediği ve yatak eğiminin azaldığı yerlerde, akarsuyun akış hızının azalmasına bağlı olarak akarsuyun taşıdığı malzemeleri yatak içerisinde biriktirmesiyle meydana gelen adacıklara ırmak adası denir.

Irmak adaları akarsuyun akımının arttığı dönemlerde kaybolur.