Lombroso, Garofalo gibi İtalyan kriminologlar tarafından savunulmuş olan tezdir. suçlunun suçu doğuştan gelen antropolojik gerilikler yüzünden işlediği fikrine dayanmaktadır. Bu görüş, suçun toplum şekillerine göre değiştiğini savunan sosyolojik görüşe zııttır.