banner29

Amr bin Cümuh kimdir? Amr bin Cümuh‘un hayatı...

Amr bin Cümuh kimdir? Amr bin Cümuh nerede doğmuştur? Amr bin Cümuh ne zaman doğmuştur? Amr bin Cümuh nasıl Müslüman olmuştur? Amr bin Cümuh hicret etmiştir? Amr bin Cümuh nasıl evlenmiştir? Amr bin Cümuh’un cesareti, Amr bin Cümuh‘un hayatı, Amr bin Cümuh’un vefatı…

İslam 19.12.2019, 16:15 20.12.2019, 01:39
Amr bin Cümuh kimdir? Amr bin Cümuh‘un hayatı...

İşte, “Amr bin Cümuh kimdir? Amr bin Cümuh nerede doğmuştur? Amr bin Cümuh ne zaman doğmuştur? Amr bin Cümuh nasıl Müslüman olmuştur? Amr bin Cümuh hicret etmiştir? Amr bin Cümuh nasıl evlenmiştir? Amr bin Cümuh’un cesareti, Amr bin Cümuh‘un hayatı, Amr bin Cümuh’un vefatı…” sorularının cevapları…

Medine'de İslâm nuruyla şereflenenler günden güne çoğalıyordu. İkinci Akabe Biatından dönen Müslümanlar, şevkleri daha da artmış bir vaziyette İslâmı tebliğ etmeye ve halkayı günden güne genişletmeye devam ediyorlardı.

Biata katılmış olan genç Müslümanlardan birisi de Muaz bin Amr (r.a.) idi. Hazrec Kabilesinin Beni Seleme koluna mensuptu. Kendisi ile birlikte, aynı kabileye mensup ve aralarında Muaz bin Cebel'in de bulunduğu birkaç genç daha vardı. Gece gündüz demeden, şevkle İslâmı tebliğ için çalışıyorlardı. Sık sık bir araya geliyorlar, başkalarını hidâyete erdirmek için yeni yeni plânlar yapıyorlar, sonra da o plânları hemen tatbike koyuyorlardı. Muaz bin Amr'ın bütün arzusu, Benî Selemenin reisi olan babası Amr bin Cümüh'un Müslüman olması idi.

Amr, cömertliğiyle meşhur bir kimse idi. Kabilesi için bir puthane yaptırmış, oraya büyükçe bir put yerleştirmişti. "Menât" adını verdiği bu puthane ile bizzat kendisi alâkadar oluyor, temizlik ve bakım işlerini bizzat kendisi yapıyordu. Muaz ve arkadaşları, Amr bin Cümüh'u İslama girmeye teşvik için, önce onu putlardan soğutmak gerektiğine inandılar. Ve şöyle bir plân tatbik etmeye karar verdiler: Her akşam, el ayak çekildikten sonra gizlice puthaneye girerek, puta çeşitli şeyler yapacaklar ve kendisini korumaktan aciz olan bir putun, ona tapanlara bir şey veremeyeceğini Amr ve oraya devam edenlere anlatmış olacaklardı.

Her akşam gizlice puthaneye giriyor; kâh putu yere deviriyor, kâh putun üzerine bazı pislikler sürüyor, kâh bir tarafını kırıyorlardı. Sabahları puthaneye gelen Amr da, putu temizliyor, kokular sürüyor, kızgın ve şaşkın vaziyette bu işi kimin yaptığını araştırmaya koyuluyordu. Ancak bir türlü bu işi kimin yaptığını tesbit edemiyordu.

Neticede büyük putun boynuna bir kılıç asarak şöyle dedi: "Eğer sende bir kuvvet varsa, bu kılıçla sana bu hakareti yapanlara karşı koyarsın." Gece vakti puthaneye gelen Muaz ve arkadaşlan üzerindeki kılıcı alıp, putu bir köpek leşi ile birlikte bağladılar, sürükleyerek götürüp, Benî Seleme kuyularından birisinin içine attılar.

Ertesi gün büyük putu yerinde göremeyen Amr, hemen aramaya koyuldu. Bu arada halk da kuyuda bulunan köpek leşinin kokusundan rahatsız olmuş, leşi çıkarmaya çalışıyorlardı. Amr kuyu kenarına vardığında bir de ne görsün? Büyük put köpek leşi ile birlikte kuyudan çıkarılmış, ortada durmuyor mu? Amr bin Cümuh o esnada putlarda bir güç ve kudret bulunmadığına kanaat getirdi ve Müslüman oldu. Muaz ve arkadaşlarının plânı netice vermiş, Beni Seleme’nin reisi Müslüman olmuştu. Artık sevinçlerine diyecek yoktu.

Amr bin Cemuh, başından geçen bu hâdiseden sonra Müslüman oluşunu bir şiir ile anlatmış ve kendisine hidâyet bahşettiği için Cenab-ı Hakka şükretmişti.

Amr bin Cümüh'un bir ayağı sakattı. Ama bütün kalbiyle Bedir Savaşına katılmak istiyordu. Resulullah, sakat olması sebebiyle, ısrarına rağmen, Bedir'e katılmasına izin vermedi.

Aradan bir müddet geçti. Uhud hazırlıklan başlamıştı. Amr artık kesin kararlıydı. Harbe mutlaka katılacaktı. Ancak, kendisi gibi fedakâr ve kahraman birer Müslüman olan dört oğlu da onun harbe katılmasına müsaade etmiyorlardı. Amr, Resulullaha gidip, oğullarını şikayet etti.

"Ya Resulallah! Oğullarım beni seninle Uhud'a göndermek istemiyorlar. Allah'a yemin ederim ki, bu topal ayağımla Cennetin yolunda gitmek istiyorum."

Resul-i Ekrem, "Sana cihad farz değildir. Allah seni mâzur kabul etmiştir" dediyse de, Amr mutlaka Uhud'a katılmak istiyordu. Daha sonra Amr'ın çocuklarını çağıran Resulullah onlara şöyle dedi:

"Ona mâni olmaya çalışmayın. Herhalde, Allah ona şehadet şerbetini içirecek."

Resulullaha ısrarlı müracaatları neticesinde müsaadeyi alan Amr, sevinçle Uhud'a iştirâk etti. Harp başladığında oğullarıyla birlikte düşmana öyle dehşetli hücumlar yapıyordu ki, görenler şaşkın vaziyette seyrediyorlardı. Bir zamanlar kavmine puthane yapan Amr bin Cemuh, şimdi Allah yolunda savaşıyor ve bütün ruh u canıyla şehit olmayı arzuluyordu. Düşmanın içlerine kadar dalıp, epeyce zâyiat verdikten sonra arzusuna nail oldu. İki oğlu da kendisiyle birlikte şehit olmuştu. Hz. Ömer (r.a.) Amr'ın ve oğullarının cesetlerini düşmanların arasından çıkarıp getirdi.

Onların şehit olduğunu öğrenen Resulullah şöyle müjde vermişti: "Amr ve oğlulları şimdi Cennete ayak basmıştır." Resulullah, Amr bin Cümuh'un oğulları ile beraber aynı kabre defnedilmelerini emretti. Bu manzaradan, belki herkesten ziyâde, Amr'ın oğlu Muaz hislenmişti. Bir zamanlar puthane yaptıran babasının hidâyete gelmesi için gayretler gösteren Muaz, şimdi iki kardeşi ile birlikte onu şehit olarak görüyordu.

Allah hepsine rahmet eylesin.

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Yeni bakanlar kurulu kurulmalı mı?
Yeni bakanlar kurulu kurulmalı mı?