banner29

Asım bin Sabit kimdir? Asım bin Sabit‘in hayatı...

Asım bin Sabit kimdir? Asım bin Sabit nerede doğmuştur? Asım bin Sabit ne zaman doğmuştur? Asım bin Sabit nasıl Müslüman olmuştur? Asım bin Sabit nasıl hicret etmiştir? Asım bin Sabit nasıl evlenmiştir? Asım bin Sabit’in cesareti, Asım bin Sabit‘in hayatı, Asım bin Sabit’in vefatı…

İslam 20.12.2019, 14:32
Asım bin Sabit kimdir? Asım bin Sabit‘in hayatı...

İşte, “Asım bin Sabit kimdir? Asım bin Sabit nerede doğmuştur? Asım bin Sabit ne zaman doğmuştur? Asım bin Sabit nasıl Müslüman olmuştur? Asım bin Sabit nasıl hicret etmiştir? Asım bin Sabit nasıl evlenmiştir? Asım bin Sabit’in cesareti, Asım bin Sabit‘in hayatı, Asım bin Sabit’in vefatı…” sorularının cevapları…

Saadet asrında şirkin, küfrün ve zulmün karanlıklarından kurtulanlar, İslam nuruna kavuştuktan sonra hayatlarında tamamıyla bir değişiklik oluyor ve eski hayatlarıyla alakalı her şeyi terk ediyorlardı. İslâm’dan önceki hayatlarını hatırlatan bir iş ve bir hadise onlara büyük ıstırap veriyordu. Bu ruh hâli Akabe Biatından önce Müslüman olmuş olan Medineli Asım bin Sabit’te de (r.a.) değişik bir şekilde tesirini göstermişti.

Asım Müslüman olduktan sonra, hiçbir müşrike dokunmamaya ve müşriklerden hiçbirini de kendine dokundurmamaya karar vermişti. Bu kararında sabit olması için de devamlı olarak Cenab-ı Hakka ilticâ edip yalvarıyordu.

Hz. Asım Bedir Savaşına katılmış ve müşriklerin ileri gelenlerinden bir çoğunu öldürmüştü. Uhud Savaşından sonra Adel ve Kare kabilelerinden bir cemaatgelerek Resulullahtan, kendilerine İslâmı öğretecek bir heyet gönderilmesini istemişlerdi. Resulullah, Asım'ın kumandasında onlara bir heyet gönderdi. Ancak gelen kimselerin niyeti bozuktu. Müslümanları bir tuzağa düşürüp Mekke müşriklerine satacaklar ve onlardan büyük mal ve para alacaklardı. Reci mevkiine geldiklerinde ihanetlerini ortaya koydular ve elleri kılıçlı bedeviler etraflarını sarıverdi.

"Biz sizi öldürmek istemiyoruz. Niyetimiz sizi Mekkelilere satıp, onlardan birtakım mükafat elde etmektir. Teslim olun" dediler.

Bu ihaneti gözleriyle gören Hz. Asim ve arkadaşları, bu zalim müşriklere nasıl güvenebilirlerdi ki? Asim onlara şöyle cevap verdi:

"Ben, müşriklerin himayesini hiçbir zaman kabul etmemeye yeminliyim. Vallahi, ben kafirlerin hikayelerine ve sözlerine kanarak inmem ve kâfirlere aslâ teslim olmam! Allah'ım! Peygamberini durumumuzdan haberdâr et!" diyerek müşriklere ok atmaya başladı.

Ok attığı sırada da,

"Ölüm hak, hayat boş ve geçicidir.

Mukadderatin hepsi başa gelicidir.

Insanlar, er geç Allah'a rücû edicidir.

Eğer ben sizinle çarpışmazsam, anam beni yitirsin" diyerek şiirler söylüyordu.

Asım bin Sabit'in ok çantasında yedi ok vardı. Attığı her ok müşriklerden birini öldürdü. Oku tükenince, müşrikleri mızrağıyla delik deşik etti. Mızrağı kırılınca da kılıcını sıyırdı. Kılıcının kınını kırıp attı:

"Allah'ım! Ben, günün başında, Senin dinini korudum. Sen de, günün sonun da benim etimi koru! Cesedime müşrikleri dokundurma!" diyerek duâ etti.

En sonunda, iki ayağından yaralanıp yere düştü. Lihyan Oğulları, aralarında Asim bin Sabit olmak üzere, yedi kahramanı okla vurup şehit ettiler.

Müşrikler Hz. Asım'ın başını kesip Sa'd b. Şüheyd'in kızına götürecek ve ondan mükafat alacaklardı. Çünkü Hz. Asım, Bedir'de bu kızın müşrik babasını öldürmüştü. Sülâfe ismindeki kız da ancak Asım'ın başının kesilip kendisine getirilmesi halinde mükafat vereceğini vaad etmişti.

Hüzeylli müşrikler koşarak gelip Hz. Âsım'ın başını kesmek istediler. Ancak Hz. Asım'ın etrafında birden bir arı topluluğu zuhur etti. Arı topluluğu bulut karaltısını andırıyor, cesede yaklaşanların yüzlerine yapışıyor ve onları tedirgin ediyor, böylece müşriklerin cesede yaklaşmasına mâni oluyordu. Arılar Hz. Asım'ın cesedini koruyorlardı. Müşrikler ne kadar gayret ettilerse de, Hz. Asım'ın vücudundan bir parça koparmaya muvaffak olamadılar. "Neyse, akşam olsun. Arılar gittikten sonra gelip başını keseriz" dediler. Ancak akşam vakti olunca Cenab-ı Hak hiç yoktan bir yağmur yağdırdı, yağmurla meydana gelen sel, Asim bin Sabit'in cesedini alıp götürdü. Müşrikler arzularına ulaşamadılar.

Cenab-ı Hak, sağlığında Asım'ın cesedini müşriklerin hışmından muhafaza ettiği gibi, şehit olduktan sonra da mübarek cesedini korumuştu. O müşriklere dokunmadığı gibi, müşrikler de ona dokunamadılar. Allah duasını kabul etmişti.

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Yeni bakanlar kurulu kurulmalı mı?
Yeni bakanlar kurulu kurulmalı mı?