banner29

Bera bin Azib kimdir? Bera bin Azib‘in hayatı...

Bera bin Azib kimdir? Bera bin Azib nerede doğmuştur? Bera bin Azib ne zaman doğmuştur? Bera bin Azib nasıl Müslüman olmuştur? Bera bin Azib nasıl hicret etmiştir? Bera bin Azib nasıl evlenmiştir? Bera bin Azib’in cesareti, Bera bin Azib‘in hayatı, Bera bin Azib’in vefatı…

İslam 20.12.2019, 15:29
Bera bin Azib kimdir? Bera bin Azib‘in hayatı...

İşte, “Bera bin Azib kimdir? Bera bin Azib nerede doğmuştur? Bera bin Azib ne zaman doğmuştur? Bera bin Azib nasıl Müslüman olmuştur? Bera bin Azib nasıl hicret etmiştir? Bera bin Azib nasıl evlenmiştir? Bera bin Azib’in cesareti, Bera bin Azib‘in hayatı, Bera bin Azib’in vefatı…” sorularının cevapları…

Hz. Berâ (r.a.) Medineliydi. Babası da Müslümandı. Kendisi küçük yaşta Müslüman olmuştu. Peygamberimizin Medinelilere İslâmiyeti öğretmesi için gönderdiği Mus'ab bin Ümeyr ve fbni Ümmi Mektùm'dan (r.a.) Kur'ân öğrendi. Peygamberimiz hicret ettiğinde birçok sûreyi ezbere biliyordu. Hicret esnasında Resulullahı karşılayıp sevgi gösterisinde bulunanlar içerisinde o da vardı.

Medinelilerin Peygamberimize gösterdiği coşkun sevgi ile ilgili olarak, "Medine halkının Resulullahın teşrifine sevindiği kadar hiçbir şeye sevindiğini görmedim" der.

Hz. Bera, Peygamberimizin yanından hiç ayrılmak istemiyor, devamlı onunla birlikte bulunmayı arzu ediyordu. Resulullahın sohbetinde bulunmayı hayatta en büyük muvaffakiyet biliyordu. Bu sebepledir ki, Resulullahtan çok şey öğrendi. Rivayet ettiği hadislerle Müslümanlara ışık tuttu. Bugün birçok tarihî hadiseyi onu rivayetlerinden öğreniyoruz. Meselâ Hicreti, kıblenin Kudüs'ten Kâbe'ye çevrilmesini, Uhud ve Huneyn savaşlarının mühim safhalarini onun rivâyetlerinden öğreniyoruz.

Berâ (r.a.) Islâm dâvâsının kahraman bir mücâhidiydi. Yaşı küçük olmasına rağmen birkaç arkadaşı ile birlikte Bedir Savaşına çıkan orduya katıldı. Ancak Resulullah (a.s.m.) yolda orduyu durdurdu, teftiş etti. Yaşı küçük olan birkaç kişi ile birlikte onu da geri çevirdi. Hz. Berâ buna çok üzüldü. Fakat Uhud Savaşından itibaren Peygamberimizle birlikte bütün savaşlara iştirak etti. Büyük kahramanlıklar gösterdi. Umre Seferine katıldı. Bununla ilgili bir hatırasını şöyle anlatır:

"Hudeybiye'de bir kuyu vardı. Biz buraya gelince kuyunun suyunu tamamen çekerek bir damla su bırakmadık. Bu hal Resulullaha arzedilince kuyunun yanına gelip kenarına oturdu. Sonra içinde biraz su bulunan bir kab istedi. Getirilen su ile abdest aldı, ağzını çalkaladı. Sonra dua edip kuyuya döktü. Biz Resulullahın emri üzerine kuyuyu bir müddet bu halde bıraktık. Sonra kuyuda istediğimiz kadar su birikti. Hem biz, hem de hayvanlarımız suya kandık"

Hz. Berâ'nın Peygamberimizin yanında ayrı bir yeri vardı. Onu çok severdi. Zaman zaman kendisine bazı tavsiyelerde bulunurdu. Bir defasında ona şöyle demişti:

"Yatacağın zaman önce abdest al, sonra sağ tarafına uzanıp yat ve şöyle dua et: 'Allah'ım Sana teslim oldum. İşimi de Sana havale ettim. Seni sevdiğim ve Senden korktuğum için Sana dayandım. Ancak Sana sığınırım. Kurtuluşum da Sendedir. İndirdiğin Kitaba ve gönderdiğin Peygambere iman ettim.' Eger böyle hareket edip o gece ölürsen, Müslüman olarak ölmüş olursun. Öyle ise son sözlerin bunlar olsun."

Bera (r.a) diğer Sahabiler gibi sünnete çok bağlıydı. Her hareketinde sünnete uymayı esas alırdı. Bir defasında biriyle karşılaşmıştı. Onun elini siktı, gülümsedi. Sonra da, "Niçin gülümsediğimi biliyor musunuz?" diye sordu. O zat bilmediğini söyleyince de bunun sebebini şöyle izah etti: "Bir gün Resulullah ile karşılaşmıştım. Elimi mübarek eline aldı, sonra da gülümsedi. Bana niçin gülümsediğini sordu. Ben biraz önce sizin verdiğiniz cevabı verdim. Bunun üzerine Resulullah (a.s.m) şöyle buyurdu:

"İki Müslüman birbiriyle karşılaşmasında musafaha yaparlar, Allah'a hamd edip istiğfarda bulunursa, Allah da onları affeder."

Hz. Berâ namaz kılarken safların doğru ve düzenli olmasına çok ehemmiyet verir, sık sık bunun faziletlerinden bahsederdi. Niçin böyle yaptığını ise şöyle izah ederdi:

"Resulullah (a.s.m.) namaza kalktığımız zaman eli ile göğüslerimize dokunur, safları düzeltir, sonra da şöyle buyururdu: 'Saflarınız bozuk olmasın. Sonra o bozukluk kalplerinize de girer."

Bera (r.a) kendisi sünnet-i seniyyeye uyduğu gibi, çocuklarını da öyle yetişmesi için gayret sarfederdi. Zaman zaman onları toplar, hadis öğretirdi. Kendisinden birçok hadis rivayet eden oğlu Yezid, bununla ilgili şöyle bir hatırasını naklediyor: "Bir gün babam bizi topladı. Gelin size Resulullahın nasıl abdest aldığını öğreteyim. Çünkü sizinle bundan sonra ne kadar beraber olacağımı bilemiyorum" dedi.

Hz. Berâ, Sahabelerin âlimlerindendi. Müslümanlar anlayamadıkları meseleleri ona sorarlardı. Bera (r.a.) sâdece hadislerin izahını değil, tefsir ve fıkhı da bilirdi. Bir defasında, "Kendinizi ellerinizle tehlikeye atmayınız" meâlindeki âyet söz konusu oldu. Mecliste bulunanlardan birisi, "Müşriklere hamle yapan biri kendisini tehlikeye atmış olur mu?" diye sordu. Bera (r.a.) şu cevabı verdi:

"Hayır, çünkü Cenab-ı Hak Allah yolunda savaşmayı emrediyor. Bu sebeple bizler Allah yolunda cihad etmeye memuruz. Âyetteki tehlikeden maksat parayı biriktirip Allah yolunda harcamamaktır."

Bera (r.a.) son derece mütevaziydi. Iyi bilmediği meseleleri cevaplamaktan kaçınır, rahatlıkla "Bilmiyorum" diyebilirdi. Veya kendisinden daha bilgili olduğuna inandığı birine havale ederdi.

Bir defasında kendisine bir soru sorulmuştu. O soruyu Zeyd bin Erkam'a (r.a) havale etti. "Ona sor, çünkü o benden daha hayırlı ve bu işi benden daha iyi bilir" dedi.

Hz. Berâ (r.a.) Peygamberimizden 305 hadis rivayet etti. Birkaçının meali şöyledir:

"Peygamberimiz (a.s.m.) bize yedi şeyi emredip, yedi şeyi de yasakladı. Emrettikleri:

(1) cenazeye katılıp arkasından kabre kadar gitmek,
(2) hasta ziyareti yapmak,
(3) dâvete katılmak,
(4) haksızlığa uğrayana yardım etmek,
(5) yeminin gereğini yerine getirmek,
(6) selâm verenin selâmını almak,
(7) aksırdığında 'Elhamdülillah' diyen kimseye 'Yerhamükellah' diye dua etmek.

"Yasakladıkları da:

(1) gümüş kab kullanmak,
(2) altın yüzük takmak,
(3)ipek,
(4) atlas,
(5) ibrişimli elbise,
(6) kalın ipek,
(7) ipek yatak kullanmak."

"Allah birinci safi dolduranlara rahmet eder; melekler de onlar için duâ ederler. Safları doldurmak için atılan bir adımdan Allah rızasına daha yakın başka bir adım yoktur."

Resulullahla (a.s.m.) birlikte Ensârdan birisinin cenazesine katılmıştık. Cenaze defnedileceği sırada kabristana vardık. Resulullah (a.s.m.) oturdu. Biz de, sanki başımızda bir kuş varmışçasına sesiz ve sakin bir şekilde oturduk. Peygamberimiz (a.s.m.) elindeki bir sopa ile yeri çiziyordu. Başını kaldırdı. İki ve üç defa, "Kabir azabından Allah'a sığınırım" dedikten sonra şöyle buyurdu:

"Mü'min kabre konulduğunda, dostları dönüp gittiği ve onların ayak sesleri henüz işitildiği sırada iki melek gelir. Onu oturturlar ve aralarında şu konuşma geçer:

"Rabbin kimdir?

"Rabbim Allah'tır.

"Dinin nedir?

"Dinim İslâm'dır

"Size doğru yola çağırmak üzere Allah tarafından gönderilmiş olan zat kimdir?"

O zât, Allah'ın Resulüdür.

"Bunu nereden öğrendin?'

"Allah'ın kitabını okuyup, ona iman ettim ve onun doğruluğunu kabul ettim.

"Işte, Allah'ın, 'Allah iman edenleri, dünya hayatında da âhirette de o sağlam kelime-i tevhid ile sabit kılar' (Ibrahim Süresi, 27) âyetinin mânâsı budur.

"Sonra gökten bir ses gelir: 'Kulum doğru söyledi. Onu Cennete lâyık bir şekilde yerleştirin. Ona Cennet elbiseleri giydirin. Ona Cennete bakan bir kapı açın!

"Ve ona Cennetin rahatlığı ve güzelliği bahşedilir. Kabri gözünün gördüğü mesafeye kadar genişletilir.

"Eğer ölen kâfir veya münâfik ise, kabre konulduğu zaman ruhu bedenine iade edilir. İki melek gelir, onu oturturlar ve aralarında şu konuşma geçer:

"Rabbin kimdir?

"Hi, hı? Bilmiyorum.'

"Dinin nedir?

"Hi? Bilmiyorum.

"Size, doğru yola çağırmak üzere Allah tarafından gönderilmiş olan zat kimdir?

''Hı? Bilmiyorum.

"Sonra gökten bir ses gelir: Bu yalan söyledi. Ona Cehenneme yaraşır bir yer hazırlayın. Ona Cehennem elbiseleri giydirin. Ve ona Cehenneme bakan bir kapı açın!

"Sonra Cehennem ateşinin sıcaklığı ve kavurucu rüzgârı gelir. Kaburga kemikleri birbirine geçinceye kadar kabri daraltılır. Daha sonra onun başına kör ve dilsiz bir zebânî musallat edilir. Onun demirden bir tokmağı vardır ki, dağa vurulsa, dağı toz toprak haline çevirir. Bu zebânî ona bu tokmakla öyle bir darbe indirir ki, insan ve cinlerin dışında; doğuda, batıda, dünyanın her tarafında bulunan bütün varlıklar bu dehşetli darbeyi işitir. Ve o şahıs toprak haline döner. Sonra ruhu tekrar iade edilir (bu şekilde işkence devam edip gider)."

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Yeni bakanlar kurulu kurulmalı mı?
Yeni bakanlar kurulu kurulmalı mı?