Cemaatle kılınan namaz neden daha hayırlı?

'Cemaatle kılınan namaz neden daha hayırlı?' her Müslüman'ın cevabını merak ettiği soru...

Cemaatle kılınan namaz neden daha hayırlı?

İbni Ömer(r.a)'den rivayet edildiğine göre, Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu:

"Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan yirmi yedi derece daha faziletlidir." (Buhari, Ezan 30; Müslim, Mesacid 249. Ayrıca bk. Nesai, İmamet 42; İbni Mace, Mesacid 16)

Cemaatle kılınan namazın evde veya çarşıda tek başına kılınan namazdan yirmi beş kat başka bir rivayette yirmi yedi kat daha faziletlidir.

İbnu Hacer, cemaatle kılman namazın sevabının münferid kılınan namaza nisbetle yirmi beş kat artışının sebebini, cemaate katılmaktan hasıl olan yirmi beş ayrı faziletle izah eder ve bu faziletleri bir bir sayar. Cemaatle kılınan namazın kadrini anlamamıza yardımcı olacağı ümidiyle aynen kaydediyoruz. Kaydedilen her husus, rivayetlerden alınmadır. Bu sebeple açıklama fevkalade isabetlidir:

1. Namazı cemaatle kılma niyetiyle müezzine icabet etmek.

2. Vaktin evvelinde, erkenden gitmek.

3. Sükunetle mescide yürümek.

4. Mescide dua ederek girmek.

5. Girince tahiyyetü 'l-mescid namazı kılmak (Hanefilerde sünnetler bunun yerini tutar).

6. Cemaati beklemek.

7. Meleklerin, musalli için rahmet duaları ve istiğfarları.

8. Meleklerin musalli lehine şehadetleri.

9. İkamete icabet.

10. İkamet sırasında kaçtığı için şeytandan selamette kalmak.

11. İmamın iftitah tekbirini bekleyerek durmak veya imamı hangi halde bulduysa hemen dahil olmak.

12. İmamın ifiitah tekbirine yetişmek.

13. Safların düzeltilip, aradaki açıklıkların giderilmesi.

14. İmam "semi'allahu limen hamideh" deyince ona "Rabbena ve Ieke'l-hamd diyerek." cevap vermek.

15. Umumiyetle sehivden emniyette kalmak ve hata halinde imamın, tesbih veya açma (feth) yoluyla uyarılması.

16. Münferid kılanı meşgul eden birçok şeyden uzak kalarak huşuya kavuşma.

17. Daha düzgün bir kıyafette olmak.

18. Meleklerin kanatlarıyla kuşatması.

19.  Kıraatin güzelleşmesi ve namazın erkan ve adabının öğrenilmesi antrenmanı. (Cemaate gitmekle bunlar hasıl olur.)

20. İslam 'm mühim bir şiarını izhar etmek.

21. İbadet için toplanmada şeytanın burnunun sürtünmesi, kulluğa boyun eğme, tembelin gayrete gelmesi vardır.

22. Münafıklara has bir sıfattan ve "namazı terketti" şeklinde, hakkında düşülecek bir suizandan selamet bulmak (uzakta kalmak).

23. İmamın selamına mukabele.

24. Zikir ve dua için teşkil edilen cemaatten ve kamillerin bereketinin nakıslara sirayetinden istifade.

25. Komşular arasında ülfet ve kaynaşma nizamının kurulması ve namaz vakitlerine dayanışma husulü."

Bu yirmi beş hasletten her biri hakkında hadislerde ya bir emir, ya bir teşvik gelmiştir. Geriye kalan iki haslet de cehri namazlarla ilgidir:

1. İmam okurken susup dinlemek.

2. İmam (Fatiha'yı okuyup vela'd-dallin deyince meleklerin "amin"ine tevafuk etmek maksadıyla amin demektir. Böylece, yirmi yedinin cehri namazla ilgili olduğu görüşü tereccüh eder (üstünlük kazanır). "

Yine Müslimde geçen bir hadiste Resulullah (asm) şöyle buyurmuştur.

"Yatsıyı kim bir cemaat içinde kılarsa sanki gecenin yarısını ihya etmiş olur. Kim de yatsıyı ve sabahı bir cemaat içinde kılarsa geceyi ihya etmiş olur."

Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2019, 00:42
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner5