banner30

banner29

Ebû Cendel kimdir? Ebû Cendel‘in hayatı...

Ebû Cendel kimdir? Ebû Cendel nerede doğmuştur? Ebû Cendel ne zaman doğmuştur? Ebû Cendel nasıl Müslüman olmuştur? Ebû Cendel nasıl hicret etmiştir? Ebû Cendel nasıl evlenmiştir? Ebû Cendel’in cesareti, Ebû Cendel‘in hayatı, Ebû Cendel’in vefatı…

İslam 30.12.2019, 17:38 30.12.2019, 21:01
Ebû Cendel kimdir?  Ebû Cendel‘in hayatı...

İşte, "Ebû Cendel kimdir? Ebû Cendel nerede doğmuştur? Ebû Cendel ne zaman doğmuştur? Ebû Cendel nasıl Müslüman olmuştur? Ebû Cendel nasıl hicret etmiştir? Ebû Cendel nasıl evlenmiştir? Ebû Cendel’in cesareti, Ebû Cendel‘in hayatı, Ebû Cendel’in vefatı…" sorularının cevapları...

Peygamberimiz (a.s.m.) gördüğü bir rüya üzerine 1400 Sahâbî ile birlikte umre için Kâbe'ye hareket etti. Bunu haber alan müşrikler, Müslümanları Kâbe'ye sokmamaya karar verdiler. Bunun üzerine Resulullah (a.s.m.) Hudeybiye'de konakladı. Mekke'den gelen elçilere, "Biz hiç kimse ile savaşmak için gelmedik. Biz sadece umre yapmak, Beytullah'ı tavaf etmek için gelmiş bulunuyoruz" dediyse de müşrikler ısrar ettiler. Bu yıl Müslümanları Kâbe'ye sokmamaya kesin kararlı olduklarını bildirdiler. Görüşüp konuşmalardan sonra bir anlaşma yapmak için karar alındı. Müşrikler, anlaşmanın yapılması için Süheyl bin Amr'ı görevlendirdiler. Süheyl o sıralarda henüz Müslüman olmamış, azılı bir islâm düşmanıydı. Anlaşma metnine besmele yazılmasına ve Peygamberimizden "Allah'ın Resulü" diye bahsedilmesine itiraz etti. "Biz senin Resulullah olduğuna inansaydık zaten seninle savaşmazdık" dedi. Süheyl'in oğlu Abdullahda oradaydı. Hz. Abdullah İslâmiyet’in ilk yıllarında Müslüman olmuş, bu sebeple babasının işkencelerine maruz kalmıştı. Babasının Resulullaha karşı bu saygısız davranışı onu çok rahatsız etti. Mahcubiyetinden başını yere eğdi.

(Mekke'nin fethinden sonra Süheyl'in de İslâm dairesine girdiğini göreceğiz.)

Sonunda anlaşma maddeleri tespit edildi ve yazıldı. Buna göre Müşriklerle Müslümanlar on yıl birbirleriyle savaşmayacaklar, Müslümanlar bu yıl Kâbe'yi tavâf etmeden geri dönecekler, fakat gelecek yıl tavâf yapabileceklerdi. Peygamberimiz Mekkelilerden Müslüman olmak isteyenleri yanında götürmeyecek, Mekke'de oturmak isteyen Ashabına da engel olmayacaktı. Anlaşmanın daha başka maddeleri de vardı.

Maddelerin yazılması tamamlanmış, fakat henüz imzalanma işte. Tam bu sırada beklenmedik bir şey oldu. Ayakları zincire vurulmuş bir genç zinciri sürükleye sürükleye Resulullahın yanına geldi. Bu Süheyl bin Amr'ın oğlu Ebû Cendel'den başkası değildi. Ebu Cendel Müslüman olduğu için müşrikler tarafıdan zincire vurulmuştu. Süheyl daha önce diğer oğlu Abdullah'a acımasızca işkence ettiği gibi, Hz. Ebû Cendel'e de işkence etmişti. Şimdi ise onu karşısında görünce çok sinirlendi. Üzerine yürüdü. Elindeki dikenli budaklı ağaç dalıyla yüzüne vurmaya başladı. Sonra da, "Ey Muhammed, anlaşmamız gereğince bana geri vereceğin ilk kişi budur" dedi. Peygamberimiz henüz anlaşmanın imzalanmadığını söyledi. Onu anlaşma hükmünün dışında tutması ricasında bulundu. Fakat Süheyl kabul etmedi. Oğlunu geri vermediği takdirde anlaşmayı imza etmeyeceğini söyledi. Bunun üzerine Peygamberimiz onu iade etti. Anlaşma imzalandı.

Süheyl oğlunu tuttu, çeke çeke götürmeye başladı. Ebû Cendel (r.a.) Müslümanlara hitaben, "Ey Müslümanlar! Müslüman olarak yanınıza geldiğim halde, siz beni müşriklere geri mi iade ediyorsunuz? İşkenceye uğratıldığımı bilmiyor musunuz? Ey Müslümanlar! Siz bana işkence yapsınlar, beni dinimden döndürsünler diye mi müşriklere geri veriyorsunuz?" diye feryat ediyordu. Müslümanlar onun bu feryadına dayanamadılar, göz yaşlarını tutamadılar. Peygamberimiz Ebu Cendel'in yanına yaklaştı. Onu teselli etti.

"Ebû Cendel! Bunlarla aramızda yazılan barış yazısı tamamlandı. Biraz daha sabret. Allah'tan bunun sevabını bekle. Hiç şüphesiz yüce Allah senin için de, senin yanında bulunan zayıf ve kimsesiz Müslümanlar için de bir çıkış yolu ve bir genişlik yaratacaktır. Biz şu kavim ile bir barış anlaşması yapmış, kendilerine Allah adına söz vermiş bulunuyoruz. Onlara verdiğimiz söze vefasızlık edemeyiz"

Resulullah (a.s.m.) bundan sonra Süheyl'den Ebû Cendel'i bırakmasını tekrar ricâ etti. Süheyl bunu kabul etmeyince, "Öyle ise onu himayene al" buyurdu. Süheyl Resulullah'ın bu isteğini de reddetti.

Fakat Süheyl ile birlikte gelen Mikraz bin Hafs ile Huvaytıp bin Abduluzzâ, "Ya Muhammed, senin hatırın için onu biz himayemize alıyoruz. Ona işkence yaptırmayacağız" dediler.

Sonra da babası ile birlikte oradan ayrıldı. Bir müddet sonra Peygamberimiz de Ashabı ile birlikte Hudeybiye’den ayrılıp Medine'ye hareket etti. Şüphesiz şer gibi görülen şeylerin arkasında nice hayırlar, nice hikmetler vardı. Ancak perde gerisindeki rahmet tecellilerini göremeyenler mahzun oluyordu. Nitekim Hudeybiye Antlaşması birçok hayrı da beraberinde getirdi. Müslüman olduğu için işkencelere maruz bırakılan, fakat bir yolunu bulup kaçan Ebû Basîr, Zülhuleyfe de is Vadisinde mekân tuttu. Hemen sonra Ebû Cendel (r.a.) ve daha birçok Sahabî de Mekke'den kaçarak onun yanına geldiler. Bu mücâhitler Kureyşlilerin ticaret yollarını kestiler, müşrikleri canlarından bezdirdiler. Nihâyet müşrikler Peygamberimize, "Allah aşkına, akrabalık aşkına sen onlara haber sal, bundan böyle her kim senin yanına gelirse, o emniyet ve selâmettedir. O geri çevrilmeyecektir" diye haber gönderdiler. Bunun üzerine Peygamberimiz Ebû Basir'e (r.a.) bir mektup yazarak ailelerinin yanına dönebileceklerini, artık kervanlara saldırmamalarını emretti.

Resulullahın mektubu Ebû Basir'e ölüm döşeğinde iken ulaştı. Ebû Basîr (r.a.) mektubu okudu, sonra da ruhunu teslim etti. Ebû Cendel de (r.a.) yanındaki Müslümanlarla birlikte Medine'ye döndü. Bunlar yetmiş kişiydiler. Bundan sonraki hayatını İslâm’a hizmet yolunda geçiren Ebu Cendel (r.a.) Hz. Ömer'in hilafeti döneminde Hicretin 18. yılında vefât etti.

Allah ondan razı olsun.

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Aşı hakkında ne düşünüyorsunuz?
Aşı hakkında ne düşünüyorsunuz?