banner5

banner29

Ebû Râfi kimdir? Ebû Râfi‘nin hayatı…

Ebû Râfi kimdir? Ebû Râfi nerede doğmuştur? Ebû Râfi ne zaman doğmuştur? Ebû Râfi nasıl Müslüman olmuştur? Ebû Râfi nasıl hicret etmiştir? Ebû Râfi nasıl evlenmiştir? Ebû Râfi’nin cesareti, Ebû Râfi‘nin hayatı, Ebû Râfi’nin vefatı…

İslam 22.07.2020, 14:27 22.07.2020, 23:41
Ebû Râfi kimdir? Ebû Râfi‘nin hayatı…

İşte, "Ebû Râfi kimdir? Ebû Râfi nerede doğmuştur? Ebû Râfi ne zaman doğmuştur? Ebû Râfi nasıl Müslüman olmuştur? Ebû Râfi nasıl hicret etmiştir? Ebû Râfi nasıl evlenmiştir? Ebû Râfi’nin cesareti, Ebû Râfi‘nin hayatı, Ebû Râfi’nin vefatı…" sorularının cevapları...

EBU RÂFİ KİMDİR?

Hz. Ebû Râfi (r.a.), İslâmiyet’in getirdiği hürriyet ve eşitlik nimetinin cisim bulmuş bir örneğidir. Ebû Râfi Mısırlı bir köleydi. Bir savaşta esir düşmüş, Mekke'ye getirilmişti. Peygamberimizin amcası Hz. Abbas, onu hizmetine aldı. Hz. Ebu Rafi, Hz. Abbas'ın (r.a.) işlerini görüyordu. Kureyş Kabilesi içinde bulunduğundan, bazen mühim işler için gönderildiği de olurdu. Çünkü zeki bir insandı. İstenileni en güzel şekilde yerine getirirdi. Ebû Râfi'nin asıl ismi Sâlim'di, ama künyesiyle meşhur olmuştu.

Kureyşliler Ebû Râfi'yi bir mesele için Peygamberimize gönderdiler. Ebû Râfi için sıradan bir hizmet olmakla beraber, ruh dünyasında inkılâplar medyadana getirecek bir hâdiseye de vesile olacaktı. Kendisi şöyle anlatır: "Resulullahı görür görmez oracıkta kalbime İslâm’ın nuru damladı. Kendimi tutamadım, Tekrar o müşriklerin yanına dönmek istemiyorum, yâ Resulallah' dedim. Resulullah razı olmadı: 'Ben ahde vefasızlık gösteremem, sözümü yerine getiririm. Senin kalbine şu anda İslâm doğmuş olsa da seni gönderen kimselerin yanına dön' buyurdu"

Peygamberimiz ona bir elçi gözüyle bakıyordu. Bunun için yanında kalmasını istemedi. Hz. Ebu Rafi iman etti, saadet kapısından İslâm sarayına girdi. Fa kat inancını gizledi. Uzun müddet böyle devam et. Çünkü o bir köleydi. İstediği gibi hareket edemiyordu.

Hicretten sonra Mekke'de kalan Müslümanlar arasında Hz. Ebû Râfi de vardı. Bedir Savaşı cereyan ettiği sırada Mekke'de idi. Azılı müşriklerden Ebu Leheb, Bedir Savaşına katılmamış, yerine bir başkasını göndermişti. Savaş bitmiş, zafer Müslümanların olmuştu. Kâbe'nin civarında toplanan Mekkeliler merak içinde bekliyorlardı. Ebû Süfyan'ın döndüğünü görünce Ebû Leheb, ona yaklaşarak savaşın nasıl geçtiğini sordu. Ebû Süfyan anlatmaya başladı:

"Savaşta birçok adamımızı yakaladılar, öldürdüler. Bir kısmımızı da esir ettiler. Savaş esnasında yerle gök arasından kır atlara binmiş ak benizli bir alay süvâri göründü. Onlara karşı koymak mümkün değildi. Hiçbirimizi ayakta bırakmadılar."

O sırada Ebd Rafi Zemzem Kuyusunun kenarında oturuyordu. Anlatılanları duyunca sevindi, heyecanlandı, kendisini tutamayarak, "Onlar, vallâhi meleklerdir" dedi. Bu sözü duyan Ebû Leheb çılgına döndü. Hz. Ebû Râfi'ye bir tokat atarak yere yıktı, dövmeye başladı. Hz. Abbas'ın hanımı Ümmü Fadl da oradaydı. Kölesinin dövüldüğünü görünce yerden bir çadır direği aldı, Ebû Leheb'in başına indirdi. Kafası kırılan Ebû Leheb oradan zelil ve perişan bir vaziyette ayrıldı. Bir hafta geçmeden de kahrından öldü.

EBU RÂFİ NASIL HİCRET ETMİŞTİR?

Hz. Ebu Rafi Bedir Savaşından sonra Medine'ye hicret etti. O sırada Müslüman olan, fakat imanını gizleyen Hz. Abbas, Hz. Ebû Râfi'yi Peygamberimizin hizmetine verdi. Hz. Ebu Rafi yıllardır özlediği vuslata kavuşmuştu. Bu kendisi için büyük saadetti.

EBÛ RÂFİ’NİN HAYATI

Amcasının Müslüman olmasına çok sevinen Peygamberimiz Ebû Râfi'yi hürriyetine kavuşturdu. Fakat Hz. Ebû Râfi âzád olunca ağladı. Niçin ağladığını soranlara ise şu cevabı verdi: "Resulullah bir defäsında 'Köle Rabbine ve efendisine itaat ettiği zaman onun için iki sevap vardır' buyurmuştu. Fakat ben şimdi hür olunca o sevâbın birisini kazanamayacağım."

Âzâd olunca Peygamberimizin hizmetinden ayrılmak istemedi. Bu isteğini Peygamberimiz kabul etti. Hz. Ebû Râfi Resulullahın hayatı boyunca ona hizmette bulundu. Sıradan bir köle iken Peygamberimize yakın olmak şerefine erdi. Bu, pek az kimseye nasip olan bir saadetti.

Hz. Ebû Râfi, zeki, feråsetli ve anlayışlı bir insandı. Peygamberimizin hususi âdetlerini ve alışkanlıklarını iyi bilenlerdendi. Onun ne zaman, nasıl davranacağını çok iyi tahmin ederdi. Bu sadakatinden dolayı Peygamberimiz onun için büyük bir iltifatta bulunmuştu. Şöyle ki:

Peygamberimiz Mahzum Kabilesinden zekât toplaması için bir Sahabiyi vazifelendirdi. Bu zat Hz. Ebû Rafi Ye gelerek kendisine arkadaş olmasını istedi. Toplanan zekâttan kendisinin de faydalanabileceğini söyledi. Çünkü zekat toplayan kimseler de zekât alabilirdi. Bu teklif üzerine Hz. Ebu Rafi, Peygamberimize gelerek durumu anlattı. Peygamberimiz, Ebû Râfi'ye en büyük taltif olan şu cümleyi söyledi: "Sadaka almak Ehl-i Beytim için câiz değildir. Bir kavmin Azadlı kölesi de kendilerinden sayılır." Peygamberimiz bu sözleriyle Hz. Ebu Rafi'yi Ehl-i Beyte dähil ediyordu.

EBU RÂFİ NASIL EVLENMİŞTİR?

Nitekim Ebû Râfi'yi Peygamberimiz, birçok hususi hizmetlerde istihdam et ti. Mekke'de bulunan kızlarını ve Hz. Aişe'yi (r.a.) Medine'ye getirmeleri için Hz. Ebû Râfi ile Zeyd bin Harise'yi (r.a.) vazifelendirdi. Hz. Meymune (r.a) ile evlenmesinde Hz. Ebû Rafiyi dünür olarak gönderdi. Azad cariyelerden Hz. Selma'yı onunla evlendirerek Ebû Râfi'yi bir âile yuvasına kavuşturdu. Peygamberimizin Hz. Mariye'den (r.a) olan oğlu İbrahim'in ebeliğini Hz. Ebu Râfi'nin hanımı Hz. Selma yaptı. Çocuk doğunca Hz. Ebü Râfi'yi çağırdı. Selma İbrahim'in doğduğunu haber verdi. Ebu Rafi de koşarak Peygamberimize bir oğlunun olduğunu müjdeledi. Peygamberimiz çok sevindi ve kendisine hediyeler verdi.?

Peygamberimizin torunu Hz. Hasan doğunca onu kucağına aldığını ve kulağına ezan ve kamet okuyarak ismini koyduğunu Hz. Ebû Râfi rivâyet etmektedir.

Hz. Ebû Râfi'nin, Peygamberimizin bâzı hususi ahvâline vakıf olduğu şu hâdiseden anlaşılmaktadır: Bir gece yarısı Peygamberimiz yanına Hz. Ebu Rafi'yi alarak Baki Mezarlığına gider. Kabir ehline uzunca istiğfarda bulunur.

Daha sonra Peygamberimiz Ebû Râfi'ye şöyle der: "Ey Ebu Rafi, Cenab-ı Hak beni dünya hazinesi ve orada ebedi kalmakla, Cennet ve Kendisine kavuşmaya mazhar olmak arasında serbest bıraktı. Ben Allah rızasını ve Ona kavuşmayı tercih ettim."

EBÛ RÂFİ’NİN CESARETİ

Peygamberimizin vefâtına kadar hizmetinde bulunan Hz. Ebu Rafi Bedir'den başka bütün savaşlara katıldı. Bilhassa Hayber'de Hz. Ali'nin (r.a) yanında büyük kahramanlıklar gösterdi.10 Hz. Ebû Rafi, Peygamberimizin hususi halleriyle alâkalı 68 hadis rivayet etmiştir. Bunlardan birisi Buhari’de, üçü Müslim'de, 19'u da Müsned’de bulunmaktadır. Hadis sahasında da pek çok talebe yetiştirdi.

EBÛ RÂFi’NİN VEFATI

Kıptî bir köle iken Peygamberimizin hususi hizmetkârlığına yükselen bu zat İslam tarihinin kaydettiği eşitlik timsallerinden birisidir.

Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer ve Hz. Osman (r.a.) devirlerinde büyük hizmetler gören Hz. Ebu Rafi, Hz. Ali'nin hilafetinin ilk günlerinde vefat etti."

Allah on dan râzı olsun.

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Haftalardır kısıtlamalar nedeniyle evlerimizdeyiz. Sizce kısıtlamalar sona ermeli mi? Yoksa devam etmeli mi?
Haftalardır kısıtlamalar nedeniyle evlerimizdeyiz. Sizce kısıtlamalar sona ermeli mi? Yoksa devam etmeli mi?