banner29

Ebû Zer kimdir? Ebû Zer’in hayatı...

Ebû Zer kimdir? Ebû Zer nerede doğmuştur? Ebû Zer ne zaman doğmuştur? Ebû Zer nasıl Müslüman olmuştur? Ebû Zer nasıl hicret etmiştir? Ebû Zer nasıl evlenmiştir? Ebû Zer’in cesareti, Ebû Zer’in hayatı, Ebû Zer’in vefatı…

İslam 28.07.2020, 16:02 28.07.2020, 17:07
Ebû Zer kimdir? Ebû Zer’in hayatı...

İşte, "Ebû Zer kimdir? Ebû Zer nerede doğmuştur? Ebû Zer ne zaman doğmuştur? Ebû Zer nasıl Müslüman olmuştur? Ebû Zer nasıl hicret etmiştir? Ebû Zer nasıl evlenmiştir? Ebû Zer’in cesareti, Ebû Zer’in hayatı, Ebû Zer’in vefatı…" sorularının cevapları...

EBÛ ZER KİMDİR?

Asıl İsmi Cündüb bin Cünâde olan Ebû Zer, Ebû Zer el-Gıfarî künyesiyle tanınmaktadır. Kabilesinin hırçın tabiatlı, cesur bir ferdi idi.

EBÛ ZER NASIL MÜSLÜMAN OLMUŞTUR?

Câhiliyet Devrinde süvarilerin önünü kesmekle tanınırdı. Bu sebeple Medine civarındaki kabileler, Gifarl Ebû Zer'den bir hayli rahatsızdı. Günün birinde Mekke'den kulağına bir haber ulaştı:

"Biri çıkmış, Kureyşliler’in dinine meydan okuyorum, yeni bir din getiriyormuş. Kureyşliler kendisine karşı çıkmışlar."

Garip yaradılışlı biri olan Ebû Zer, merakını çeken bu haberi araştırmak ve yeni Peygamberden haber getirmesi için kardeşi Üneys’i Mekke'ye gönderdi. Üneys gidip araştırdı. Dönünce Muhammed Ül-Emin denilen zâtın peygamberlik iddia ettiğini, iyi ahlakı telkin edip, kötülüklerden uzak kalmayı istediğini söyledi. Mekkelilerin bir kısmı ona "şair," bir kısmı "kâhin" diyorlardı. Ancak kendisi de bir şâir olan Üneys, "Fakat ben, şair ve kahinleri çok iyi bilirim, onun sözlerini kâhinlerin sözleri ve şiir çeşitleriyle karşılaştırdım. Hiçbirine benzemiyordu" dedi.

Ebû Zer'in merakı daha çok tahrik oldu. Kardeşinin söyledikleriyle tatmin olmadı, "Sen gönlüme şifa verir bir haber getirmedin" dedi ve yol azığını hazırlatıp tek başına Mekke yoluna düştü. Günlerce yol aldıktan sonra nihâyet Mekke'ye vardı. Kimseye sezdirmeden Peygamber olduğunu iddia eden zâtt bizzat gözetlemeye başladı. Gündüzleri Mekke'nin çeşitli yerlerinde gezip dolaşıyor, geceleri de Kâbe'nin bir köşesine çekilip yatıyordu. 15 gün geçtiği halde Hz Peygamberi bir türlü görüp tanıyamadı. Azığı bitmiş, Zemzem suyuyla hayatına devam etmeye başlamıştı.

Bir gün Hz. Ali Kâbe'nin yanından geçerken, Ebû Zer gözüne takıldı. Halinden garip ve yabancı biri olduğunu anladı:

"Sen garip biri misin?"

"Evet."

"Buyur, benimle gel, seni misafir edeyim" dedi.

Ebû Zer kabul etti. Ebû Zer kadar Hz. Ali de tedbirli ve ihtiyatlıydı. O gün birbirlerine açılamadılar. Zira müşrik zulmü öylesine kuvvetliydi ki, birinin Müslüman olduğunu haber alır almaz, hemen üzerine çullanarak bayıltıncaya kadar dövüyorlardı.

Sabah olmuştu. Ebû Zer hemen kalkıp Kâbe'ye gitti. "Belki yeni Peygamberi görebilirim" diye düşündü. Akşama yakın yine Hz. Ali oradan geçiyordu:

"Henüz bir yer bulup yerleşemedin mi?"

"Hayır, aslında burada kalmaya pek niyetim yok."

Hz. Ali onu tekrar evine davet etti. Birlikte gittiler Eve vardıklarında Hz. Ali aralarındaki sır perdesini araladı:

“Doğru söyle, seni buraya getiren bir şey olmalı. Sen bir şeyler arar gibisin."

"Gizli tutacağına söz verirsen söylerim."

“Emin olabilirsin."

"Bize burada birinin çıkıp Peygamberlik iddia ettiği haberi ulaştı. Ondan haber getirmesi için kardeşimi gönderdim. Ancak kardeşimin getirdiği haber beni tatmin etmediği gibi bu zata karşı merakımı daha da arttırdı. Bunun için bizzat konuşmak istedim."

"Şüphesiz, sen tam aradığının içine düştün. Ben de onun yanına gideceğim. Sen arkamdan gel. Beni takip ederek onun huzuruna girersin. Yalnız ben yolda sana zarar verecek bir durum görürsem, ayakkabım düzeltir gibi bir duvara yönelirim. Sen de durmaksızın ilerlersin."

Ebû Zer bunları duyunca pek sevindi. İçine tatlı bir heyecan dalgası yayıldı. Günlerce araştırdığı gerçek, karşısına çıkmıştı. Merakı bir kat daha arttı. Hz. Ali'nin peşine takılıp gitti. Resulullahın evine yaklaştılar. Hz. Ali önden Ebu Zer de arkadan takip etti ve içeri girdiler.

Ebû Zer'de heyecan son haddine varmıştı. Peygamberi görür görmez ona hayretle baktı ve "Bana hemen dinini anlatıver" demekten kendisini alamadı. Peygamberimiz, tebliğ ettiği yüce dini kısaca kendisine anlattı. İçi içine sığmıyordu. Sanki dünyaya meydan okuyacak bir Ebü Zer olmuştu. Duyduğu hakikatı kâinata haykırmak, her önüne gelene anlatmak istiyordu. Yüce Peygamberimiz, ona tedbirli olması tavsiyesinde bulundu,

"Ey Ebû Zer! Bu işi şimdilik gizli tut. Memleketine dön. Bizim ortaya çıktığımızı haber aldığında döner gelirsin" buyurdu. Fakat Ebû Zer, "Seni hak ile gönderen Allah'a yemin ederim ki, ben bu hakikatı müşriklerin ortasında haykırırım" dedi. Kötülük yolunda gözünü budaktan esirgemeyen Ebû Zer, hak yolunda mı çekinecekti?

Kåbe'de Kureyş müşriklerinin toplu bulunduğu yere vardı, "Ey Kureyş cemaati." dedi. "Beni dinleyin. Biliniz ki, ben Ebû Zer, Allah'tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed'in Onun kulu ve Resulü olduğuna kesin olarak şehadet ediyorum."

Bu meydan okuyuşu duyan azgın müşrikler, ellerine geçirdikleri taş ve sopalarla Ebû Zer'in üzerine saldırdılar. Ebû Zer mücadele ettiyse de nâfileydi, bayılıp yere yığıldı. Bu hal birkaç kere tekrar edildi. Bir keresinde Peygamberimizin amcası Abbas, Kureyş'e, "Ne yapıyorsunuz? Dövdüğünüz bu zât sizin ticaret yolunuz üzerindeki Gıfar Kabilesindendir" deyince onu bıraktılar. Ebû Zer bundan sonra Medine civarındaki Gıfar yurduna döndü. Annesi, kardeşi ve kabilesinin yarısı onun sayesinde Müslüman oldu. Bir müddet sonra o da Medine'ye hicret etti. Resulullahın en yakın Ashâbı arasında yer aldı. Onun yakın hizmetinde bulundu. Geç saatlere kadar huzurunda kalır ve sohbetlerinde bulunurdu. Resulullahın hastalığında daima başucunda duran ve son nefesinde yanında bulunan Sahabilerden biri de Ebû Zer idi. Allah Resulüne o kadar yakındı ki, bazen ondan "dostum" diye söz ederdi. Bağlılığı o kadar büyüktü ki, bizzat Resulullaha, "İnsanın kalbi sevdiğine karşı nasıl olur da bu kadar muhabbetle dolu olur, diye hayret ediyorum. Benim kalbim yalnız Cenâb-ı Hakkın ve Resulünün sevgisi ile doludur" derdi. Bu sevgisini de kayıtsız şartsız itaati ile gösterirdi.

Bir defasında Resulullahtan bir memuriyet istemişti. Peygamberimiz ona idarecilik için zayıf olduğunu söyleyerek, "İdareciliğin yükü ağırdır. Bu işin hakkını vermek lazımdır. Eğer dikkat edilmezse, Kıyamet gününde mahcup olunur" buyurdu. Bunun üzerine Ebu Zer hemen isteğinden vazgeçti. Bir defasında da Resulullah ona şöyle demişti: "Senin hizmetin emirlerin hizmetinden az değildir. Onların kılıç kullanarak yapacağı hizmeti sen kafa ve fikrinle yaparsın."

Peygamber Efendimiz onun hakkında, "Yalnız gezer, yalnız yaşar, yalnız ölür" buyurmuştu. Onun hayatı gerçekten hep bu ifadenin doğrulanması şeklinde geçti.

EBU ZER’İN CESARETİ

Sıcak bir yaz günüydü. Tebük Seferi için Ebü Zer de hazırlanıyordu.

Ne var ki, devesi çok yaşlı idi. Ordudan geri kalıyordu. Ebu Zer ne yaptıysa, hayvanını yürütüp orduya yetişemedi. Ordu ile arası iyice açıldı. Bu arada bazıları çeşitli bahanelerle seferden geri kalmışlardı.

Tebük'e yakın bir konak yerine varılmıştı. Ebü Zer de görünürlerde yoktu. Sahabiler geride kalanlar için ileri geri konuşmaya başlamıştı. Ebû Zer'in de olmadığı hatırlatıldığında Resulullah, "Bırakın onu, eğer onda bir hayır varsa Allah onu size ulaştırır" buyurdu. Resulullah onun İslam’a nasıl bağlı, ne büyük bir fedakâr olduğunu biliyordu.

Bir öğle vakti idi. Gözcü, "Ufukta bir adam tek başına bu tarafa doğru geliyor" dedi. Resulullah, "Ebû Zer mi, acaba? Onun olmasını isterdim" buyurdu.

Sahâbe toplanmış, tek başına yaklaşmakta olan şahsı seyre dalmıştı. Bazıları "Vallahi odur, Ebû Zer'dir" dediler.

Gerçekten gelen Ebû Zer'di. Devesinin yürüyecek takati kalmayınca, onu bırakmış, yükünü sırtına yüklemişti. Tek başına aç susuz yollara koyulmuştu. Nihâyet bin bir güçlükle İslam ordusuna yetişmişti. Resulullah Ebû Zeri görünce sevindi ve "Allah Ebû Zer'e rahmet etsin. O yalnız başına yürür, yalnız başına yaşar, yalnız başına ölür" buyurdu. Ebû Zer, bitkin bir vaziyetteydi. Resulullah onu şu duâ ile taltif etti:

"Ey Ebû Zer! Bana gelip kavuşuncaya kadar attığın her adımına karşılık, Allah senin bir günahım bağışlasın."

Ebû Zer'in yükünü sırtından indirip, susuzluğunu giderdiler. Peygamberimiz zaman zaman Hz. Ebû Zer'e tavsiyelerde bulunurdu. Bâzan da Ebû Zer (r.a.) kendisi Resulullahtan (a.s.m.) tavsiyede bulunmasını isterdi. Bir gün yine Peygamberimizden ricada bulundu. Peygamberimiz şöyle buyur du:

"Sana Allah korkusunu tavsiye ederim. Çünkü Allah korkusu her şeyin başıdır. Okuyabildiğin kadar Kur'ân oku ve Allah'ı an. Çünkü Allah'ı anmak senin için yeryüzünde nur, göklerde azıktır. Çok gülmekten sakın. Çünkü gülmek kalbi öldürür ve yüzün nurunu giderir Cihaddan ayrılma. Çok konuşmamaya alış. Zira çok konuşmamak şeytanı senden uzaklaştırır ve dininin muhafazasında sana yardımcı olur. Fakirleri sev ve onlarla oturup kalk. Nimet noktasında senden aşağı olanlara bak, senden üstün olanlara bakma. Böyle yaparsan Allah'ın sana verdiği nimetleri küçümsemezsin. Acı da olsa daima hakkı, doğruyu söyle. Kendini kötü bilmen, seni başkalarına dil uzatmaktan alı koymalıdır. Senin işlediğin kötülükleri başkaları işlediği zaman onlara kızmamalısın. Sende bulunan bir kusuru görmeyip de o kusurla başkalarını kötülemekten ve kendin suçlu olduğun halde aynı suçtan dolayı başkalarına kızmaktan daha büyük bir kusur olamaz.

Ey Ebû Zer, tedbir gibi akıl, yasak olan şeylerden sakınmak gibi takva, güzel ahlâk gibi de şeref yoktur.”

Ebû Zer hayatının geri kalan kısmında Peygamberimizin bu tavsiyelerine harfi harfine uydu. Ebû Zer (r.a.) mürüvvet sahibi biriydi. Başkalarına iyilik yapabilmek için hayatını dahi çekinmeden ortaya koyabilirdi. Sahabelerle sohbet ediyordu.

Bir defasında Hz. Ömer (r.a)’in huzuruna iki genç girdi. Temiz giyimli, vakarlı ve mert tavırlı bir genci de beraberinde getirdiler. Geliş maksatlarını da şöyle anlattılar:

"Biz iki kardeşiz. Herkes tarafından sevilen ve sayılan babamız, bahçesinde meyve toplamaktayken, bu genç tarafından bugün öldürüldü. Kendimiz bir ceza vermeye tevessül etmedik. Adaletin eline teslim etmek için size getirdik" dediler.

Hazret-i Ömer davacıları dinledikten sonra, getirilen gence, "Bu söylenenler hakkında ne diyorsun? Doğru mu konuşuyorlar?" diye sordu. Genç telaşlanmadı, soğukkanlılık içinde başından geçenleri anlatmaya başladı:

"Ey mü'minlerin emiri, evet, bunlar doğru söylediler. Fakat hadiseyi daha geniş olarak ben anlatayım. Ben bir çölün ortasında vahada yaşayan bir insanım. Ailemi alarak buralara kadar gezmeye geldim. Yolum bahçelerin arasından geçiyordu. At ve kısraklar da yanımdaydı. İçlerinden birisi vardı ki, bakma ya kıyamazdınız. Yanımda çok kıymetliydi. Yürüyüşüne hayran olmamak mümkün değildi. Bir bahçenin duvarından sarkan bir dal hayvanın içini çekmiş ki, boynunu uzattı, daldan kopardı. Bunu görür görmez, atın yularını hemen çektim. İşte tam bu sırada bahçeden sinirli ve öfkeli bir ihtiyar belirdi. Üzerime doğru geliyordu. Elinde de bir taş vardı. Hiçbir şey demeden elindeki taş ata fırlattı. Ne olduğunu anlamadan bir de baktım ki, atım cansız yerlere serilmiş. Canım kadar sevdiğim atın bu halini görünce, ben de yerdeki taşı aldığım gibi adama attım. Adamcağız da bir feryat kopararak o anda can verdi. Ben bu haldeyken, bu iki genç kolumdan tuttular. İşte gördüğünüz gibi beni huzurunuza getirdiler."

Gencin böyle mertçe yaptığını itiraf etmesi Hz. Ömer'in hoşuna gitti. Fakat adalet tecelli etmeliydi. Hükmünü verdi: "Suçunu itiraf ettin. Kısas lâzım." Genç, verilen hükmü itiraz etmeden kabul etti. Fakat bir mazereti olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Madem ki dinin hükmü budur. Verilen kararı kabul ediyorum. Yalnız benim küçük bir kardeşim var. Babam daha önce ölmüştü. Ona da biraz para bırakmış, "Oğlum, bunlar kardeşinindir. Büyüyünceye kadar bunun muhafazası sana ait demişti. Ben de bu parayla bir yere sakladım. Yerini benden başka kimse bilmiyor. Eğer hemen kısası yerine getirirseniz, para sakladığım yerde kalır, yetimin de hakkı zayi olur. Eğer müsaade buyurursanız gideyim, o emâneti güvenilir bir adama teslim ettikten sonra dönüp geleyim. Ondan sonra cezâmı çekmek için canımı teslim ederim. Bu hususta bana kefil de bulunur."

Genci dinleyen Hz. Ömer biraz düşündükten sonra, "Bu gence kim kefalet eder?" dedi.

Genç, mecliste bulunan Sahabelere göz gezdirdi. Biraz sonra Ebu Zer-el Gıfari Hazretlerini işâret ederek, "Işte bu zât," dedi, "bana kefil olur. Hazret-i Ömer Ebû Zer'e dönerek, "Ey Ebû Zer, bu gence kefil olur musun?" diye sordu.

Hz. Ebû Zer gencin mertçe davranışı karşısında hiç tereddüt etmeden, "Evet" dedi. "Üç güne kadar döneceğine kefil olurum." Sahabiler arasında yüksek mertebesi ve mevkii bulunan Hz. Ebû Zer'in kefaleti dâvaci olan gençlere de kâfi geldi.

Kefaleti kabul edilen genç bırakıldı. Evine gitti. Aradan üç gün geçti. Verilen mühlet bitmek üzere iken davacılar Hz. Ömer'e geldi. Ebû Zer Hazretleri de orada hazırdı. Fakat suçlu olan genç henüz gelmemişti.

Davacı gençler Ebû Zer Hazretlerine, "Ey Ebû Zer, kefil olduğun adam nerede kaldı? Böyle durumlarda giden geri gelir mi hiç? Biz kısasın senin üzerinde yapılmasını istiyoruz. Kefilliğin icâbı budur" dediler. Verdiği sözden dönmek bilmeyen Ebû Zer Hazretleri de: "Acele etmeyin, daha vakit var. Hele verilen müddet tamamlansın. Eğer dönmezse, kefalet hükmünün yerine getirilmesine razıyım" dedi.

Bu konuşmaları dinleyen Hz. Ömer dâvâcılara ve Hz. Ebû Zer'e, "Eğer genç gelmezse, Allah şahit olsun ki, kısasın hükmünü infaz ederim" buyurdu. Ebû Zer Hazretleri güzel ahlakı ve takvasıyla Sahabelerin en çok sevdiği bir kimseydi. Bu manzara karşısında hazırda bulunan Sahabiler ümitsizlik içinde ağlıyorlardı. Dâvâcı gençlere diyet, yani kan parası teklif ettilerse de kabul etmediler. Kısasta ısrar ediyorlardı.

Sonunda zaman dolmuş, Ashabın heyecânı son raddeye gelmişti. Ebû Zer Hazretlerinin, gözlerinin önünde kısas edilmesini o an için düşünmek bile istemiyorlardı. Tam bu sırada genç çıka geldi. Yorgun ve bitkin bir haldeydi. Ter içinde kalmıştı. Konuşmaya mecâli kalmamıştı. Nefes nefese geç kalmasının sebebini anlatmaya başladı.

"Kardeşimi dayısına teslim ettim. Ona, paraları sakladığım yeri de gösterdim. Bütün gayretlerime rağmen ancak şimdi gelebildim. Bulunduğumuz yer çok uzak olduğu için biraz geciktim. Verilen hükmü infaz edebilirsiniz." Genci pür dikkat dinleyen Sahabiler, verdiği sözde durduğundan dolayı tebrik ettiler. Ebû Zer'e de mertliğin en canlı misalini veren genci nereden tanıdığını ve ne maksatla kefil olduğunu sordular. Yüce Sahabi şöyle cevap verdi:

"Bu genci sizin gibi ben de ilk defa gördüm. Daha önceden hiç tanımam. Ama sizlerin huzurunda yaptığı teklifi reddetmeyi mürüvvete uygun görmedim. 'Alemde insanlık kalmamış' mı denilsin?"

Tarihlere altın sayfalarla geçecek manzara karşısında duygulanan davacı gençler dayanamayarak dâvâlarından vazgeçtiler. Ebû Zer (r.a.) sonraları Şam'a yerleşti. Çok sade bir hayat yaşadı. Gösterişe meyletmediği gibi, meyledenlerden de hoşlanmazdı. Şatafattan uzak kalmayı severdi. Son derece kanaatkârdı. Kendisine 4000 dinar maaş bağlanmıştı. Fakat o, bu paranın çok azını kendine sarfediyor, büyük bir kısmını fakirlere tasadduk ediyordu. Çünkü mü'minlerin kazançlarını Allah yolunda sarfetmeleri gerekti dine inanıyordu. Ailesi için gerekli olana nafakadan fazla mal biriktirmenin doğru olmadığına kâni idi. Bu fikirlerini büyük bir cesâretle müdafaa ediyordu. Nihâyet zenginler onu Şam Vâlisi Muâviye'ye (r.a.) şikâyet ettiler. Vali Muâviye, bin altını bir hizmetçisiyle bir gece yarısı Ebü Zer'e göndermişti. Onun samimiyetini ölçmek istiyordu. Halka böyle telkin edip de başka türlü mü yapıyordu? Kendisi Ebû Zer (r.a.) parayı alır almaz hemen fakirlere dağıtıverdi. Vâli sabah namazızından sonra hizmetçisini çağırıp, "Ebû Zer'e git, Vâli parayı başkasına gönderdiği halde yanlışlıkla sana verdim. Geri ver, yoksa valinin cezasından kurtulamayacağım' de" dedi. Hizmetçi Ebû Zer'e (r.a.) durumu açıklayınca, "Aman evlâdım, vâliye söyle ki, yanımda altınlardan biri dahi kalmadı. Size müsaade etsin de gidip dağıttıklarımdan toplayayım" dedi.

Muâviye için bu kadarı kâfi idi. Onun samimi olduğunu anladı. Durumu Hali fe Hz. Osman'a bildirip onu Medine'ye gönderdi. Hak bildiği bir meseleyi söylemekte kimseden çekinmeyen Ebü Zer (r.a.) burada da herkese bildiği hakikatleri anlatmaya devam etti.

Hattâ meydana gelen rahatsızlıklar sebebiyle Halife kendisini fetvâ vermek ten men etmişti. Konuştuğu bir sırada biri kendisine bunu hatırlatınca şöyle de mişti:

"Yemin ederim ki, kılıcı enseme dayasanız, başımı uçurmadan önce Resululahtan duyduğum bir gerçeği söyleyebileceğimi bilsem, yine söylerim."

Nihayet Halife ve kendisinin de muvâfakatı üzerine Medine dışında Mekke yolu üzerinde şirin bir konak yeri olan Rebze köyüne gitti. Hayatının son senelerini burada geçirdi.

EBÛ ZER’İN VEFATI

Hicretin 31. Senesinde artık ölüme iyice hazırlanmıştı Yeni bir elbiseye ihtiyacı olduğunu söylendiğinde, "Bana elbise değil kefen lazım" diyordu. Yakın da Resulullaha kavuşacağını söylüyordu. Yanında hanımı ile bir tek hizmetçisi vardı. Onlara, "Ölünce beni yıkayıp, kefenleyin, sonra da yolun ortasına koyun" diye vasiyet etti.

Hanım ağlamaya başladı. Onu tek başına kimseden habersiz mi toprağa gömeceklerdi? Bunun üzerine Ebû Zer, "Ağlama, bir gün Resulullahla birlikte idik. 'Sizden biri ıssız yerde vefat edecek. Onun cenazesinde müminlerden küçük bir topluluk hazır bulunacak' buyurmuştu. Orada bulunanların hepsi topluluklar içinde vefat ettiler. Geriye ben kaldım. Yolu gözet, benim söylediklerimi aynen yap" dedi. Ve ruhunu teslim etti. Hanımı ile hizmetçisi vasiyetini yerine getirip cenazesini yol üzerine koydular.

Hizmetçi de yanında beklemeye koyuldu. O sırada Irak'tan içlerinde Abdullah bin Mes'ud'un da bulunduğu bir kafile çıkageldi. Kâbe'ye umre yapmak üzere gitmekteydiler. Yol üzerindeki cenaze onları korkuttu. Hattâ develer ürküp az kalsın onu çiğneyeceklerdi. Bu sırada hizmetçi ayağa kalkarak, "Bu Resulullahın Sahabisi Ebû Zer'dir. Kendisinin gömülmesi için vasiyet etti. Yardım ediniz' dedi.

Bunları duyan Abdullah bin Mes'ud, kendisini tutamayarak hüngür hüngür ağlamaya başladı. Ve eski günleri hatırlayarak şöyle dedi: Resulullah, 'Sen tek başına yürüyecek, tek başına yaşayacak, tek başına öleceksin' buyurmakla ne kadar doğru söylemiş."

Arkadaşlarıyla birlikte inip Ebû Zer'in namazını kıldılar. Ve orada defnettiler.? Ebû Zer (r.a.) 281 tane hadis rivayet etti. Onun rivayet ettiği hadislerin az olması inzivayı, yalnız yaşamayı sevmesinden kaynaklanmaktadır.

Rivayet ettiği hadislerden:

"Kardeşine güler yüz göstermen sadakadır. İyiliği emredip, kötülükten sakındırman sadakadır. Yolunu kaybetmiş bir kimseye yolunu göstermen sadakadır. iyi görmeyen birine yardımcı olman sadakadır. Taş, diken ve kemik gibi insanlara zarar verecek bir şeyi yol üzerinden kaldırman sadakadır. Kovandan kardeşinin kovasına su boşaltman sadakadır."

"Amellerin en üstünü, sevdiğini Allah için sevmek, sevmediğini de Allah için sevmemektir."

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Haftalardır kısıtlamalar nedeniyle evlerimizdeyiz. Sizce kısıtlamalar sona ermeli mi? Yoksa devam etmeli mi?
Haftalardır kısıtlamalar nedeniyle evlerimizdeyiz. Sizce kısıtlamalar sona ermeli mi? Yoksa devam etmeli mi?