banner30

banner29

Habib bin Zeyd kimdir? Habib bin Zeyd’in hayatı...

Habib bin Zeyd kimdir? Habib bin Zeyd nerede doğmuştur? Habib bin Zeyd ne zaman doğmuştur? Habib bin Zeyd nasıl Müslüman olmuştur? Habib bin Zeyd nasıl hicret etmiştir? Habib bin Zeyd nasıl evlenmiştir? Habib bin Zeyd’in cesareti, Habib bin Zeyd’in hayatı, Habib bin Zeyd’in vefatı…

İslam 05.08.2020, 15:08
Habib bin Zeyd kimdir? Habib bin Zeyd’in hayatı...

İşte, "Habib bin Zeyd kimdir? Habib bin Zeyd nerede doğmuştur? Habib bin Zeyd ne zaman doğmuştur? Habib bin Zeyd nasıl Müslüman olmuştur? Habib bin Zeyd nasıl hicret etmiştir? Habib bin Zeyd nasıl evlenmiştir? Habib bin Zeyd’in cesareti, Habib bin Zeyd’in hayatı, Habib bin Zeyd’in vefatı..." sorularının cevapları...

HABİB BİN ZEYD KİMDİR? NE ZAMAN DOĞMUŞTUR?

Asr-ı Saadette nurlu bir ailede nur topu gibi bir çocuk dünyaya gelmişti: Habib bin Zeyd. Babası Âsım el-Ensarî Resulullaha Akabe'de bîat eden ilk yetişkinler arasında idi. Annesi Nesibe binti Kâ'b İslâm dâvâsı için müşriklere karşı silâh kullanan ilk kadındı. İşte, Habib bin Zeyd böyle bir evde, böyle bir annenin ter biyesi ile yetişti. Bu evden iman, İslâmiyet ve hakikat nuru yükseliyordu. Bu nur Habib bin Zeyd'in daha küçük yaşında iken bütün benliğini sarmıştı. Ve o iman üzere doğdu, imân üzere büyüdü. Çok küçük olması sebebiyle katılamadığı Bedir ve Uhud savaşları dışındaki savaşlara iştirak etti. Katıldığı harplerde İslâm düşmanlarına asla göz açtırmıyordu. Onun dinindeki, dâvâsındaki metanet ve sebatı dillere destandı.

Hicretin 9. yılında Arap Yarımadasının güneyinde bazı hadiseler cereyan ediyordu. Yalancı peygamberler ortaya çıkıyor ve Müslümanları rahatsız ediyordu. İnsanları bütün kuvvetleriyle sapık yollara, dalâlete götürüyorlardı. Biri San'a'da el-Esved el-Ansî, diğeri Yemâme'de Müseylimetü'l-Kezzâb idi. Yalancı Peygamber Müseyleme, Hz. Peygambere elçi gönderiyor ve peygamberlik iddiâsında bulunuyordu. Yeryüzünün ikiye bölünmesini istiyor, yarısının kendisine, diğer yarısının da Kureyş'e taksim edilmesini Resulullaha teklif ediyordu. Resulullah ona cevap olarak bir mesaj gönderdi. Yeryüzünün tamamının Allah'a âit olduğunu bildirdi.

Müseylime'nin şirretliği gittikçe artıyordu. Çirkin fikirlerini adamları vasıtasıyla halkın arasında yayıyordu. Bunun üzerine Peygamberimiz (asm) ona bir ikaz mektubu göndermek istedi. Bu mektubu Müseylime'ye kim götürecekti? Çünkü Müseylime gibi bir zâlime böyle bir mektubu götürmek ölüme karşı gitmekti. Peygamberimiz (a.s.m.), Sahabiler arasında bu vazifeyi üzerine alacak birisini arıyordu. Gözleri sebât ve metânetiyle bilinen Habib bin Zeyd'e takılmıştı. yüce vazifeyi Habib Bin Zeyd yapabilirdi. Sahabiler de onu uygun gördüler.

HABİB BİN ZEYD’İN CESARETİ

Hz. Habib bin Zeyd şevk ve heyecan içinde Resulullahın kudsi mesajını ulaştırmak için yola çıktı. Resulullahın emrini yerine getirmek onun için dünyanın en büyük mutluluğu idi. Yemame yanına gitti. Müseylime'ye Resulullahın ikaz ihtiva eden mektubunu verdi. Müseylime mektubu okuduktan sonra hiddetlendi. Yüzü kıp kırmızı kesildi. Yalancı gözlerinden kin ve nefret akıyordu. Bütün intikamını Hz. Habib bin Zeyd'den almak istiyordu. Askerlerine Habib bin Zeyd'in en kısa zamanda elleri ve ayakları bağlanarak yanına getirilmesini istedi.

Bütün kavmini bir araya topladı. Hz. Resulul allahın kahraman elçisi Habib bin Zeyd de getirildi. Vücudunda ve yüzünde işkence işaretleri, belirtileri vardı. Hz. Habib zincirlerle bağlı idi. Fakat onda endişe ve tereddüdün izi bile yoktu. Habib'i (r.a.) topluluğun ortasına getirdiler. Başı dik ve izzetli idi. Allah'a inandığı için müşriklerin zâhirdeki güç ve kudretlerinin hiçbir ehemmiyeti yoktu.

HABİB BİN ZEYD’İN VEFATI

Müseylime tek tek ondan hesap sormaya çalıştı. "Sen Muhammed'in peygamber olduğuna inanıyor musun?" dedi. Bir yandan en ağır işkenceler yapılıyor, diğer yandan da onu imânından vazgeçirmek için çalışıyorlardı. Fakat o Resulullaha inandığını haykırdı. Müseylime bu defa daha da ileri giderek, "Benim peygamber olduğuma inanıyor musun?" dedi. Hz. Habib bin Zeyd (r.a) bu suâli kesin bir dille geri çevirdi. Onun tehditlerine hiç ehemmiyet vermedi. Tekrar sorduğunda Hz. Habib onunla alay edercesine, "Kulağımda bir sağırlık var, duymuyorum" dedi. Müseylime daha çok kızdı. Hz. Habib'in parça parça kesilmesini emretti. Cellâtlarını çağırdı. Hz. Habib'in mübârek vücudundan kanlar akarken dili kelime-i şehâdeti haykırıyordu. Ruhunu Cenâb-I Hakka teslim ederken dudaklarında Resulullahın mübârek ismini terennüm ediyordu.

Bu haber annesi Nesibe’ye ulaşınca, kahraman anne şöyle demişti:

"Oğlumu böyle bir gün için yetiştirdim. Onun Allah katında şehitler zümresine dahil olduğuna inanıyorum."

Daha sonra Hz. Ebû Bekir Müseylime'nin fitnesini ortadan kaldırmak için bir ordu teşkil etti. Hz. Habib'in annesi Nesibe de (r.a.) bu ordu içinde savaştı. Hz. Habib'in katili Müsleylime'nin Müslümanların kılıçları ile öldürüldüğünü bizzat gözleriyle gördü.

Allah onlardan râzı olsun.

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Türkiye erken seçime gitmeli mi?
Türkiye erken seçime gitmeli mi?