Hadis: Mal olduğundan farklı gösterilmemelidir

Peygamber Efendimizin malın alım satımı ile ilgili buyurduğu "Develerin ve koyunların sütlerini memelerinde biriktirmeyin. Kim böyle bir hayvanı satın almış (ve sütünü sağmış) ise bu durumda iki şeyden birini seçmekte muhayyer dir: Dilerse hayvanı kendinde tutar (ve yapılan eski sözleşme devam eder), dilerse hayvanı bir ölçek hurma ile birlikte iâde eder." hadisi

Hadis: Mal olduğundan farklı gösterilmemelidir

Mal olduğundan farklı gösterilmemelidir

Ebu Hüreyre'den (r.a.) rivayet edildiğine göre Rasûlullah (s.a.) şöyle buyurmuştur

"Develerin ve koyunların sütlerini memelerinde biriktirmeyin. Kim böyle bir hayvanı satın almış (ve sütünü sağmış) ise bu durumda iki şeyden birini seçmekte muhayyer dir: Dilerse hayvanı kendinde tutar (ve yapılan eski sözleşme devam eder), dilerse hayvanı bir ölçek hurma ile birlikte iâde eder."

AÇIKLAMA

"Musarrât hadîsi" adıyla bilinen söz konusu rivayet, ulemâ arasında bazi münakaşalara mevzu olmuş ise de, sened ve metin itibariyle muhaddis ve fakihlerin ekseriyetine göre sahih olup hükmüyle amel edildiği görülmektedir.

"Musarrât" müşterinin rağbetini arttırmak ve onu aldatmak maksadıyla memelerinde sütün birikmesi için bir müddet sağılmayan, sun'î olarak verimi yüksek ve sütü bol gösterilen hayvan demektir. Rasûl-i Ekrem, böyle bir hareketi aldatma/aldanma olarak görmüş ve yasaklamıştır. Şüphesiz bunun temelinde kalitesiz bir malı kaliteli olarak gösterme ve onu kıymetinden daha yüksek bir fiyata satma düşüncesi yatmaktadır. Bu yüzden, yapılan hilenin farkına varan müşteri muhayyer bırakılmış; isterse hayvanı kendi yanında tutabileceği, isterse bir sâ' hurma (nın kıymeti) ilebirlikte hayvanı iade edebileceği esası getirilmiştir.

Bu demektir ki satıcı, vasıfsız bir malın kusurunu gizleyerek yüksek kaliteli gibi göstermek veya malın iyi tarafını gösterip kötü tarafını gizlemek suretiyle müşteriyi aldatırsa, müşteri yapılan alımsatım akdini feshetme muhayyerliğine sahip olmaktadır.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner5