Hadis: Ölçü ve tartı bereket kapısıdır

Peygamber Efendimizin ölçü ve tartı hakkındaki "Yiyeceklerinizi ölçünüz/tartınız ki sizin için bereketli olsun!" hadisi

Hadis: Ölçü ve tartı bereket kapısıdır

Ölçü ve tartı bereket kapısıdır

el-Mikdâm b. Ma'dîkerib'den (r.a.) rivayet edildiğine göre Peygamber (s.a.) şöyle buyurmuştur:

"Yiyeceklerinizi ölçünüz/tartınız ki sizin için bereketli olsun!"

AÇIKLAMA

İmam Buhârî (v. 256/869) bu hadisi, kişinin ailesine sarfetmek üzere satın aldığı erzakı "ölçüp tartmasının müstehap oluşu" mânasına gelen bir bab başlığı altında rivayet eder. Bu demektir ki, bir hafta, bir ay, bir yıl gibi zaman zarfinda aile efradı için sarfedilecek gıda maddeleri ve diğer ihtiyaçların ölçülüp tartılması bereket vesilesidir. Şüphesiz bu bereket, aile bütçesinin dengeli bir seyir takip etmesinde ve miktarı belli olan erzakın aileye ne kadar gideceği hesap edilerek ona göre hazırlık yapılmasında ortaya çıkacaktır.

"Sattığın zaman ölçerek sat, aldığın zaman da ölçerek al!" (2) buyuran Rasûl-i Ekrem, alış verişlerde ölçü ve tartının kullanılmasını teşvik etmiş ve bu hususta da bize numûne-i imtisal olmuştur. O, bir gazve dönüşü Câbir b. Abdillah'tan (r.a.) satın aldığı devenin ücretini tartıp fazlasıyla ödemiş, manifaturacılar çarşısından birkaç şalvar satın almış ve tartıcıya, karşılığı olan gümüşü yine tartıp fazlasıyla almasını söylemiştir.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner5